Matematisk kompetanse: Kursdag for lærere på 1. og 2. trinn

Torsdag 4. juni
kl. 9 - 15

Det første møtet med matematikk – hvordan skape nysgjerrighet og engasjement?

Det første møtet med matematikk – hvordan skape nysgjerrighet og engasjement?
– Hvordan kan vi sørge for at barna utvikler en helhetlig kompetanse i matematikk, der barnas evne til å tenke får større fokus enn barnas evne til å memorere?
– Hvordan skal vi klare å få alle barna til å oppleve mestring og samtidig bli utfordret nok og få mulighet til å strekke seg lengst mulig?
– Muligheter med Multi-gjennomgang av de ulike komponentene og hvordan de kan brukes sammen

Kurssted: Kompetansesenteret

Adresse: Wergelandsgt. 9

Varighet: 6 timer

Ansvarlig: Svend Eidsten

Påmeldte: 3/40

Logg inn for å se påmeldte

Finn andre kurs: