Materiellkurs – Være Sammen

Tirsdag 8. oktober
kl. 12.00 - 15.00

Kurs for ansatte i barnehage og SFO/AKS der de vil få kjennskap til materiellet i kompetanseløftet Være Sammen, og inspirere til å ta det i bruk med barna.

Introduksjon til hva som finnes i grunnpakken og småbarnspakken, med tips og inspirasjon til hvordan det kan brukes både i barnehage og SFO/AKS.

• Regnbueløven – mer enn en bamse!
• Trening på sosiale ferdigheter gjennom samtalebilder, etikkbøkene og sangene.
• Billedbøkene for de minste (som også passer for de største)
• Regnbueløvens fantastiske brøl, historien om hvordan Løveloven ble til, som utgangspunkt for samtaler, begreper, lek og felles opplevelser.

Forberedelser: 

Les gjerne litt om materiellet i Ressursheftet som du finner i grunnpakken.

Kurssted: Kompetansesenteret

Adresse: Wergelandsgate 9

Ansvarlig: Nanna Weberg

Påmeldte: 7/40

Logg inn for å se påmeldte

Finn andre kurs: