Mentoropplæring i digital opplæringspakke for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt

Onsdag 4. November
09.00 - 12.00

Arrangør er USHT Viken (Buskerud) i samarbeid med Høgskolen i Innladet

USHT Viken (Buskerud) arrangerer kurs for ressurssykepleiere som skal fungere som mentorer i opplæringspakken i lindrende behandling og omsorg ved livets slutt. Som mentor i kommunen vil du gjennomføre samlinger, veilede og følge opp medarbeidergruppen som gjennomfører opplæringspakken.

OBS – OBS – Kurset er DIGITALT via teams – OBS – OBS

NY TID – 09.00 – 12.00

Kurset har 16 plasser, påmelding med e-post til kursansvarlig.

Påmeldte får tilsendt informasjon og program. Spørsmål kan rettes til kursansvarlig.

Kurssted: Teams - digitalt kurs

Varighet: 3 timer

Ansvarlig: Line Ek Andreassen

Påmelding med: navn, e-post, telefonnummer og arbeidssted til: line.ek.andreassen@drammen.kommune.no

Finn andre kurs: