Mentoropplæring i digital opplæringspakke i lindrende behandling og omsorg ved livets slutt

Tirsdag 18. april
Kl: 10.00 - 14.00

 USHT Viken (Buskerud) arrangerer opplæring for ressurspersoner i palliasjon som skal bli mentorer i opplæringspakken i lindrende behandling og omsorg ved livets slutt.

Som mentor i kommunen vil du ha ansvar for informasjon om pakken til ledere og medarbeidere. Du har også ansvar for gjennomføring av samlinger, veiledning og oppfølging av medarbeidergruppen som gjennomfører opplæringspakken.

MÅL:

  • Bli kjent med innholdet i opplæringspakken
  • Erverve kunnskap og kompetanse om rollen som mentor

Den digitale opplæringspakken inneholder læringsmateriell med hovedfokus på oppgaver knyttet til behandling og omsorg av pasienter med kort forventet levetid, og som har behov for lindring av plagsomme symptomer i senere faser av sykdomsforløpet og helt frem til livet er avsluttet.

MÅLGRUPPE: Ressurspersoner i palliasjon som skal bli mentorer

KOSTNAD: Lisensavgift på 300,- per mentor, kommunen får regning fra Høyskolen i Innlandet (HiNN)

Frist for påmelding 11. april

Kurssted: Sole Gjestegård, fysisk samling

Adresse: Krøderfjordveien 1610, 3536 Noresund

Varighet: 4 timer

Ansvarlig: Line Ek Andreassen

Påmeldte: 2/20

Logg inn for å se påmeldte

Finn andre kurs: