Mentoropplæring i digital opplæringspakke i lindrende behandling og omsorg ved livets slutt

Tirsdag 23. august
Kl: 10.00 - 14.00

 USHT Viken (Buskerud) arrangerer opplæring for ressurspersoner i palliasjon som skal bli mentorer i opplæringspakken i lindrende behandling og omsorg ved livets slutt.

Som mentor i kommunen vil du ha ansvar for informasjon om pakken til ledere og medarbeidere. Du har også ansvar for gjennomføring av samlinger, veiledning og oppfølging av medarbeidergruppen som gjennomfører opplæringspakken.

MÅL:

  • Bli kjent med innholdet i opplæringspakken
  • Erverve kunnskap og kompetanse om rollen som mentor

MÅLGRUPPE: Ressurspersoner i palliasjon som skal bli mentorer

OBS KOSTNAD: Lisensavgift for kommunen: 300,- per mentor til Høyskolen i Innlandet (HiNN). Deltaker må selv sende fakturainformasjon og deltakerinformasjon til Erik Lysbakken og Lucie Furulund ved HiNN erik.lysbakken@inn.no og lucie.furulund@inn.no innen 16.august for å sikre seg lisens til opplæringspakken.

Mentoropplæringen er gratis, men kommunen må dekke fravær og reise + lisens.

Frist for påmelding 10.08.22

Kurssted: Fysisk oppmøte

Adresse: Sted kommer

Varighet: 4 timer

Ansvarlig: Line Ek Andreassen

Påmeldte: 1/20

Logg inn for å se påmeldte

Finn andre kurs: