Merkantilt Forum – Kveldsmøte

Onsdag 20. november Kl 18:00

Lukket arrangement for skolekonsulenter i Nye Drammen på River Station Hotel Drammen

Lukket arrangement for skolekonsulenter i Nye Drammen på River Station Hotel Drammen

Kurssted: Dr. Hansteins gate 7, 3044 Drammen

Ansvarlig: Kari Kleven

Påmeldte: 35/40

Logg inn for å se påmeldte

Finn andre kurs: