Nettverk for musikklærere

Tirsdag 18.10.22, tirsdag 15.11.22, tirsdag 07.02.23
13.00-16.00

Nettverk i regi av SNELD og USN for lærere i praktisk-estetiske fag i Lier og Drammen

Tema: Nytt i faget, vurdering, dybdelæring og tverrfaglighet.

Målgruppe: Lærere som underviser i musikk fra 1. til 10.
trinn. 50 deltakere per nettverk. Deltakerne deles ti basisgrupper og hver
deltaker får en læringspartner de skal på skolebesøk hos.

Forventninger: Deltakelse på alle de tre samlingene med tilhørende forberedelser og
mellomarbeid, samt et skolebesøk (1/2 dag).

Hensikt: Støtte opp under innføringen av LK20 og den skolebaserte
kompetanseutviklingen knyttet til dette. Bygge fagnettverk på tvers av
skoler.

Kursholder: Øyvind Husebø

Det blir enkel servering.

Kurssted: Fruene Haugestad

Adresse: Haugestadbakken, 3404 Lier

Varighet: 3 timer

Ansvarlig: Ingvild Beate Krossen

Påmeldte: 0/50

Logg inn for å se påmeldte

Finn andre kurs: