Nettverk for nyutdannede lærere 2. år

torsdag 13. oktober, torsdag 1. desember, onsdag 18. januar, onsdag 22. februar, torsdag 23. mars
kl. 12.00-15.30

Dette er et nettverk for deg som er nyutdannet lærer, og som jobber ditt andre år som lærer i Drammensskolen.

I dette nettverket kan nyutdannede lærere møtes på tvers av skoler, dele erfaringer, reflektere over egen praksis og få støtte til å videreutvikle seg som profesjonell lærer.

Det er obligatorisk å delta i dette nettverket, men du må likevel melde deg på her i kursportalen.

Nettverket går over 5 halve dager, kl. 12.00-15.30:

torsdag 13. oktober: Trygt og godt skolemiljø v/Mari Lundhaug Pharo

torsdag 1. desember: Tilpasset opplæring og vurderingspraksis i LK20 v/Marion Prytz og Sigrid Briseid

onsdag 18. januar: Dybdelæring og tverrfaglighet i LK20 v/Marion Prytz og Sigrid Briseid

onsdag 22. februar: «Growth mindset» v/Lene Heckmann

torsdag 23. mars: Det flerspråklige klasserommet v/Marianne Gaasø

Kurssted: Utvikling og digitalisering, rom Lysning

Adresse: Grønland 53, 3045 Drammen

Varighet: 3.5 timer

Ansvarlig: Sigrid Briseid

Påmeldte: 26/35

Logg inn for å se påmeldte

Finn andre kurs: