Nettverk sosial og emosjonell kompetanse – barnehage

Onsdag 18. september
Kl 08.30-11.30

Helhetlig plan for sosial og emosjonell kompetanse. Nærmere tema for samlingen kommer.

Kurssted: Kompetansesenteret

Adresse: Wergelandsgate 9

Ansvarlig: Reidun Kleven og Ole Magnus Hetland

Påmeldte: 7/40

Logg inn for å se påmeldte

Finn andre kurs: