Nettverk vergetrening for P06 Hjemmetjenester og institusjon

Tirsdag 05. des. 2023
kl. 08.30-14.30

Bli tryggere på egen kompetanse når det kommer til vold og trusler om vold mot ansatte.

Dette er et kurstilbud til deg som har gjennomført vergekurs trinn 2, 3 og 4, og på bakgrunn av det blitt ressursperson/ vergeressurs innen feltet vold og trusler om vold mot ansatte. Som ressursperson/ vergeressurs ved P06 Hjemmetjenester og institusjon har du nå mulighet til å delta på tre samlinger i løpet av 2023, hvor dette er den tredje samling.

Samlingene tar sikte på å:

  • repetere/vedlikeholde kompetansen fra tidligere kurs
  • drøfte relevante problemstillinger og dele erfaringer fra eget arbeid
  • øve/trene på risikosituasjoner fra egen arbeidshverdag og på å veilede kollegaer
  • avklare forventninger rundt ressurspersonrollen og dens ansvar   

Mål:
Målet med samlingene er å styrke de ansattes kompetanse på feltet og trygge de i rollen som ressursperson.

Målgruppe: Ansatte ved Tjenester Nord og Sør, Institusjonstjenester Demens og Somatikk, Tjenestetildeling og koordinerende enhet, samt Drammen helsehus som tidligere har gjennomført vergekurs trinn 2, 3 og 4

Kursholder: Verge Opplæring AS (Tommy Mørk) vil stå for gjennomføringen av samlingene. Han vil være en drøftingspartner og kunnskapsformidler.

Kurset er gratis

Frist for påmelding grunnet bestilling av mat er: 28. nov. 2023 

Adresse: Wergelandsgate 10, 3019 Drammen

Varighet: 6 timer

Ansvarlig: Harald Schønning-Lykke

Påmeldte: 11/17

Logg inn for å se påmeldte

Finn andre kurs: