Nettverkssamling for psykisk helse- og rusarbeid

Onsdag 13. november og Torsdag 14. november
09.30 - 15.00

Velkommen til Klækken hotell!

USHT arrangerer første samling i nettverk for medarbeidere innen psykisk helse- og rusarbeid.

USHT Buskerud ønsker å danne et nettverk for kollegaer innen rus- og psykiatriomsorg i Buskerud. Vi ønsker å opprette nettverkskontakter i hver kommune i Buskerud, og får til et nettverk med samling to ganger per år.

Målgruppe: ansatte innen rus- og psykiatri, hjemmetjenester, døgnavdeling, legevakt, helsetjenester innen kriminalomsorg og krisesenter.

Frist for påmelding: 01. november 2019

NB: Skriv i merknadsfeltet om du ønsker overnatting fra 13.11 til 14.11

Kurssted: Klækken hotell

Adresse: Hadelandsveien 386, 3514 Hønefoss

Varighet: 12 timer

Ansvarlig: May Brith Korgerud

Påmeldte: 20/100

Logg inn for å se påmeldte

Finn andre kurs: