Nettverkssamling for Vernepleiere

Tirsdag 8. desember
09.00 - 15.00

Formålet med samlingen er å styrke fagmiljøet for vernepleiere som jobber i tjenester til mennesker med utviklingshemming.

Høstens samling er for nettverkskontaktene. Hver nettverkskontakt kan ta med seg 1-2 medarbeidere til programmets del 2, fra kl 12.00, alle må melde seg på i kursportalen. Samlingen er digital.

Du vil i forkant av samlingen motta e-post med informasjon om dagen, lenke til teams-møtet, program, presentasjoner og spørsmål til gruppearbeid. HUSK å legge inn den e-postadressen du skal bruke denne dagen.

Tema for samlingen er: «Hvordan trygge brukere i en vanskelig tid» med Anne Gro Innstrand i tillegg blir det grupperefleksjoner, erfaringsdeling, informasjon om CRPD og pilotsatsningen i Drammen, Hemsedal og Ål.

Frist for påmelding 3. desember 2020

Kurssted: Digitalt Teamsmøte - lenke blir sendt ut til påmeldte i forkant av samlingen

Varighet: 6 timer

Ansvarlig: Line Ek Andreassen

Påmeldte: 16/50

Logg inn for å se påmeldte

Finn andre kurs: