Nettverkssamling nr 3 for nyutdannede og nytilsatte barnehagelærere – år 1

Tirsdag 11. februar 2020
Kl 13.00-16.00

Tema: Domino-modellen og hvordan bruke egen faglighet i hverdagen for å løfte de andre opp v/Kari Pape

Kurssted: Kompetansesenteret

Adresse: Wergelandsgate 9

Ansvarlig: Reidun Kleven

Påmeldte: 20/60

Logg inn for å se påmeldte

Finn andre kurs: