Nettverkssamling nr 4 for nyutdannede og nytilsatte barnehagelærere – år 1

Tirsdag 5. mai 2020
Kl 13.00-16.00

Tema: Barnehagen som pedagogisk virksomhet. Vi må vite hvorfor før vi snakker om hva, og må følge opp at det vi blir enige om faktisk gjennomføres i praksis v/Kari Pape

Kurssted: Kompetansesenteret

Adresse: Wergelandsgate 9

Ansvarlig: Reidun Kleven

Påmeldte: 18/60

Logg inn for å se påmeldte

Finn andre kurs: