Nettverkssamling nr 7 for nyutdannede og nytilsatte barnehagelærere – år 2

Torsdag 20. februar 2020
13.00-16.00

Tema: Prosessorientert plan for det allmennpedagogiske arbeidet med barn som trenger ekstra hjelp og støtte

Adresse: Wergelandsgate 9

Ansvarlig: Reidun Kleven

Påmeldte: 5/40

Logg inn for å se påmeldte

Finn andre kurs: