Nettverkssamling nr 8 for nyutdannede og nytilsatte barnehagelærere – år 2

Torsdag 23. april 2020
13.00-16.00

Tema: Barnehagelæreren som profesjonsutøver og leder

Adresse: Wergelandsgate 9

Ansvarlig: Reidun Kleven

Påmeldte: 13/40

Logg inn for å se påmeldte

Finn andre kurs: