Nyutdannede lærere år 1 -workshop

Torsdag 2. desember 2021
11.30 - 15.00, Lunsj kl. 11.30 - 12.00

Kurssted: Svensefjøset, Lier

Adresse: Heggveien 5, 3403 Lierbyen

Ansvarlig: Esther Eriksen

Påmeldte: 19/75

Logg inn for å se påmeldte

Finn andre kurs: