Obligatorisk kurs i Arbeidsmiljøloven

Torsdag 11. februar
1200-1530

Rådmannen har etter innspill fra AMU tatt initiativ til å arrangere en felles opplæring i Arbeidsmiljøloven og Hovedavtalen. Denne invitasjonen går derfor ut til alle ledere, hovedverneombudet, koordinerende verneombud, ansatte i Personal og til Kommuneadvokaten. Opplæringen vil foregå via Teams.

En av tre grunnpilarer i Drammen kommune, er at vi skal være forebyggende og tenke tidlig innsats. I dette arbeidet er godt samspill en viktig faktor. En felles forståelse av AML og Hovedavtalen vil legge et godt grunnlag for å jobbe forebyggende i forhold til trygge ansettelsesforhold og like behandling og sikre samhandling og gode prosesser mellom partene.

Kursholder er Tor Allstrin. Han er er områdedirektør og advokat i KS advokatene.  Han har mange års erfaring både med å holde kurs i AML og med å gi råd i blant annet AML relaterte personalsaker.  Han er en av forfatterne bak boken Endring og opphør av arbeidsforhold.

Det er plass til 300 deltakere. «Første man til mølla» prinsippet vil bli praktisert. Det vil bli gjort opptak av kurset, slik at alle får mulighet til å gjennomføre opplæringen. De som ikke deltar på det direkte sendte kurset, vil få tilsendt en lenke som gir tilgang til opptaket.

Det vil bli mulig å stille skriftlige spørsmål mens forelesningen pågår. Svar på disse blir gitt på kurset og/eller synliggjort for alle deltakerne etter at forelesningen er avsluttet. Personal i samarbeid med kommuneadvokaten vil besvare spørsmål som ikke blir besvart under selve forelesningen. De som ikke får deltatt på det direkte sendte kurset den 11.2, vil også få mulighet til å sende inn spørsmål samt få disse besvart. Hvordan dette skal foregå, vil vi komme tilbake til.

Kurssted: Teams. Lenke til kurset vil bli tilsendt.

Ansvarlig: Benedikte Zapffe Personal

Påmeldte: 228/300

Logg inn for å se påmeldte

Finn andre kurs: