Obligatoriske kurs i Hovedavtalen gjennomføres 4. mars og 19. april. Du melder deg på ett av kursene. Her melder du deg på til kurset 19. april.

Mandag 19. april
1145-1530

Rådmannen har etter innspill fra AMU tatt initiativ til å arrangere en felles opplæring i Arbeidsmiljøloven og Hovedavtalen. Denne invitasjonen går derfor ut til alle ledere, hovedverneombudet, koordinerende verneombud, ansatte i Personal og til Kommuneadvokaten. Opplæringen vil foregå via Teams.

En av tre grunnpilarer i Drammen kommune, er forebyggende arbeid og tidlig innsats. I dette arbeidet er godt samspill en viktig faktor.  En felles forståelse av AML og Hovedavtalen vil legge et godt grunnlag for å jobbe forebyggende i forhold til trygge ansettelsesforhold og like behandling, og sikre samhandling og gode prosesser mellom partene.

Heidi Lohne er hovedansvarlig for opplæring i Hovedavtalen. Hun har jobbet som advokat hos Kommuneadvokaten i Drammensregionen, nå Kommuneadvokaten i Drammen siden 2015. Hun har bred erfaring fra roller som leder og fagperson innen ulike sektorer i tidligere Drammen kommune. Som forhandlingsleder i HR avdelingen har hun bl. a holdt kurs/ opplæring i Hovedavtalen og Hovedtariffavtalen.

Det er plass til 300 deltakere. «Første man til mølla» prinsippet vil bli praktisert.


Det vil bli mulig å stille skriftlige spørsmål mens forelesningen pågår. Svar på disse blir gitt på kurset  og/eller synliggjort for alle deltakerne etter at forelesningen er avsluttet. Personal, i samarbeid med kommuneadvokaten, vil besvare spørsmål som ikke blir besvart under selve forelesningen.

Ansvarlig: Benedikte Zapffe

Påmeldte: 160/300

Logg inn for å se påmeldte

Finn andre kurs: