Obligatorisk kurs i Hovedavtalen gjennomføres 4. mars og 19. april. Du melder deg på ett av kursene. Her melder du deg på til kurset 4. mars.

Torsdag 4. mars
1145-1530

Rådmannen har etter innspill fra AMU tatt initiativ til å arrangere en felles opplæring i Arbeidsmiljøloven og Hovedavtalen. Denne invitasjonen går derfor ut til alle ledere, hovedverneombudet, koordinerende verneombud, ansatte i Personal og til Kommuneadvokaten. Opplæringen vil foregå via Teams.

En av tre grunnpilarer i Drammen kommune, er forebyggende arbeid og tidlig innsats. I dette arbeidet er godt samspill en viktig faktor. En felles forståelse av AML og Hovedavtalen vil legge et godt grunnlag for å jobbe forebyggende i forhold til trygge ansettelsesforhold og like behandling og sikre samhandling og gode prosesser mellom partene.

Karsten Krag Langfeldt jobber som spesialrådgiver i KS avdeling arbeidsliv og forhandling. Han har mange års erfaring i å holde kurs iblant annet Hovedavtalen. Han er hovedansvarlig for KS sin veileder til Hovedavtalen.

Det er plass til 300 deltakere. «Første man til mølla» prinsippet vil bli praktisert.

Det vil bli mulig å stille skriftlige spørsmål mens forelesningen pågår. Svar på disse blir gitt på kurset  og/eller synliggjort for alle deltakerne etter at forelesningen er avsluttet. Personal i samarbeid med kommuneadvokaten vil besvare spørsmål som ikke blir besvart under selve forelesningen.

Kurssted: Teams. Lenke til kurs vil bli tilsendt.

Ansvarlig: Benedikte Zapffe Personal

Påmeldte: 145/300

Logg inn for å se påmeldte

Finn andre kurs: