AVLYST: Påbygningskurs i hverdagsrehabilitering for helsefagarbeidere og ufaglærte

26.-27. november
08.30-15.30

Dette er et påbygningskurs som gir større faglig grunnlag for å bistå bruker i en rehabiliteringsprosess.
Helsefagarbeidere og ufaglærte i hjemmetjenesten og på Helsehuset er anbefalt å melde seg på kurset. Interesserte fra våre samarbeidskommuner er også velkommen.

Dette er et påbygningskurs som gir større faglig grunnlag for å bistå bruker i en rehabiliteringsprosess. Hovedtema på kurset er: treningslære, faktorer som påvirker rehabiliteringsprosessen, psykisk helse og rus, hjelpemidler og hjelpemiddelformidling og viktigheten av ADL-aktiviteter.

Kurset skal bidra til å heve kompetansen, øke bevisstheten og engasjementet og gjøre ansatte bedre rustet til å bistå avdelingen og bruker i hverdagsrehabiliteringsprosesser.

Kurset går over 2 dager av 6 timer. Kurset er tellende i program for klinisk fagstige for helsefagarbeidere og gir godkjenning for 12 timer.

Helsefagarbeidere og ufaglærte i hjemmetjenesten og på Helsehuset, som har deltatt på grunnkurs eller allerede har noe kunnskap om hverdagsmestring som tankesett og hverdagsrehabilitering som arbeidsform, er anbefalt å melde seg på kurset. Interesserte fra våre samarbeidskommuner er også velkommen.

Kurssted: Skap gode dager

Adresse: Wergelandsgate 13, 3011 Drammen

Varighet: 12 timer

Ansvarlig: Norunn Størdal

Ikke åpent for påmelding.

Finn andre kurs: