PALS nettverk – Mobbing i skolen – forebygging og konsekvenser v/NUBU

Onsdag 9. oktober
kl. 13.30-16.00

Foredrag ved lærer og spesialrådgiver Frode Heiestad og psykolog og forsker Thormod Idsøe ved NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge.

Foredraget er både kunnskapsbasert og praktisk rettet. Idsøe vil gi en innføring i hvilke konsekvenser mobbing kan gi, og dermed belyse viktigheten av å ta problemet på alvor. Barn og unge som er involvert i mobbing viser ofte traumesymptomer, samt symptomer på depresjon og angst. Disse kan imidlertid være skjult om man ikke vet hva man skal være oppmerksom på. Heiestads foredrag har hovedvekt på forebygging, men tar også for seg håndtering av mobbing i skolen.

Thormod Idsøe er forsker tilknyttet prosjektet Barns sosiale utvikling ved NUBU. Hans kompetanseområder inkluderer mestringskurs for ungdom, mobbing, PTSD-symptomer og psykisk helse i skolen. Ved siden av stillingen sin ved NUBU, er han også professor II ved Læringsmiljøsenteret, Universitetet i Stavanger.
Frode Heiestad er utdannet lærer og jobber som spesialrådgiver ved NUBU. Han arbeider med den skoleomfattende modellen PALS med ansvar for opplæring, veiledning og kvalitetssikring av modellen i Norge.

Kurssted: Kompetansesenteret

Adresse: Wergelandsgate 9

Ansvarlig: Nanna Weberg

Påmeldte: 6/150

Logg inn for å se påmeldte

Finn andre kurs: