Lek – for livet! – Psykologisk førstehjelp barnehage

Fredag 27. september
09:00 - 11:30

Psykologisk førstehjelp er et selvhjelpsverktøy for mestring av egne følelser. Med røde og grønne tanker lærer barnet å fremsnakke seg selv. Verktøyet er utformet som et skrin og skal lære barn enkle selvhjelpsteknikker. Benyttes både i barnehage, skole og oppveksttjenester.

Gjennom dette kurset får du kompetanse knyttet til å styrke hvert enkelt barns tanke- og følelsesbevissthet. Fokus ligger på:

  • Å styrke barnets evne til egenomsorg, empati og god atferd.
  • Hjelpe barn som har problemer med sinne eller engstelse.
  • Utvikle gode holdninger til seg selv og andre i barnehagen.
  • Fremme trivsel og et godt barnehagemiljø både for barna og de voksne.

 

Kurssted: Kompetansesenteret

Adresse: Wergelandsgate 9, Globus

Ansvarlig: Linda Lerbak

Påmeldte: 13/30

Logg inn for å se påmeldte

Finn andre kurs: