Samarbeidslæring 1.–4. trinn

Onsdag 6. mars 2024
11.30 - 15.30

Workshop for lærere på 1.-4. trinn.

«Alle skal lære å samarbeide, fungere sammen med andre og utvikle evne til medbestemmelse og medansvar» – overordnet del. Samarbeidslæring (Cooperative Learning) har noen felles prinsipper som fører til inkludering, elevaktivitet, engasjement, sosial utvikling og læring. Når vi legger til rette for samarbeidslæring etter felles prinsipper vil elever dra nytte av hverandres kunnskaper for å øke måloppnåelse og skape et trygt og godt skolemiljø.

Kursholdere: Selma Dzemidzic Kristiansen (USN), Kristin Ege Eggum (Lier), Marion Prytz (Drammen)

Sted og dato: Svensefjøset, Lier onsdag 6. mars 2024

Tid: Kl. 12.00 – 15.30 (det blir servert lunsj fra kl. 11.30)

Påmeldingsfrist: 20. februar 2024

Kurssted: Svensefjøset

Adresse: Heggveien 5, 3403 Lier

Varighet: 3.5 timer

Ansvarlig: Ingvild Beate Krossen

Ikke åpent for påmelding.

Finn andre kurs: