Samling i fagnettverk for ressurspersoner i tjenester til personer med utviklingshemming

Tirsdag 07. juni 2022
Kl: 10.00 - 15.30

USHT Viken (Buskerud) ønsker velkommen til samling i fagnettverket for ressurspersoner i tjenester til personer med utviklingshemming. Vi setter den nye veilederen tydelig på dagsorden gjennom workshop, erfaringsdeling og faglig input!

TEMA FOR DAGEN: I denne samlingen vil vi ha fokus på livsfaser og overganger, se til kapittel 4 i den nasjonale veilederen – Gode helse -og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming.

Målgruppe: Nettverksdeltakere tilknyttet USHT Viken (Buskerud).

Ferdig program blir sendt ut til deltakere i forkant av samlingen. Samlingen er fysisk og vi møtes på Flå.

Frist for påmelding er 30.mai

Kurssted: Jakt- og fiskesenteret på Flå

Adresse: Bjørneparkvegen 95, 3539 Flå

Varighet: 5 timer

Ansvarlig: Line Ek Andreassen

Påmeldte: 24/50

Logg inn for å se påmeldte

Finn andre kurs: