Samling i fagnettverk for ressurspersoner innen demensomsorg

Onsdag 26. april
Kl. 10:00 - 15:00

Velkommen til vårsamling i fagnettverket for demensomsorg. Vi møtes fysisk med fokus på temaer innen demensplan 2025. Program kommer…

 

Formål:
Bidra til å styrke levekårene og kvaliteten i demensomsorgen gjennom
kompetanseheving for fagansvarlige som yter tjenester til brukergruppen.
Mål:
Erverve seg kunnskap og forståelse med mål og formål i Demensplanen 2025 og
nasjonale faglige retningslinjer.

Målgruppe:
Rådgiver/leder
Hukommelsesteam/Demenskoordinator/ressurspersoner innen demens

Kurssted: Flå jakt- og fiskesenter

Adresse: Bjørneparkvegen 95, 3539 Flå

Varighet: 5 timer

Ansvarlig: Line Ek Andreassen

Påmeldte: 0/35

Logg inn for å se påmeldte

Finn andre kurs: