Samlinger for profesjonsveiledere

mandag 12. september, torsdag 12. januar
kl. 9.00-15.00

Profesjonsveiledere = veiledere for nyutdannede lærere og barnehagelærere inneværende år + lærere og barnehagelærere med veilederkompetanse.

Alle nyutdannede lærere og barnehagelærere har krav på observasjon og veiledning gjennom hele det første yrkesåret. Støtteordningen for profesjonsveiledere er to samlinger i året ved Anne Kristin Dahl fra UiO.

(For profesjonsveiledere i skole vil også være mulig å delta på samlingene for nyutdannede lærere med Lene Heckmann 22. og 23. februar.)

Kurssted: Utvikling og digitalisering, rom Lysning

Adresse: Grønland 53, 3045 Drammen

Varighet: 6 timer

Ansvarlig: Sigrid Briseid

Påmeldte: 20/40

Logg inn for å se påmeldte

Finn andre kurs: