Sammen for bedre hørselsomsorg

Tirsdag 3. mars 2020
11.30 - 15.30

Vestre Viken HF og USHT-Buskerud ønsker alle interesserte velkommen til samling i fagprogrammet «Sammen for bedre hørselsomsorg». Passer for virksomheter som har behov for mer kunnskap om hørsel og hørselstap, høreapparatbruk, dobbelt sansetap (syn og hørsel) og samarbeidet med hørselskontakter.

Sammen jobber vi for en bedre hørselsomsorg!

Sammen for bedre hørselsomsorg er et samarbeid mellom Vestre Viken, Drammen sykehus, Hørselssentralen og USHT-Buskerud. Fagprogrammet inneholder tilbud om samling, workshop, hospitering, e-læring og fagdager. Virksomheten velger selv hva som er aktuelt å delta på.

Dette er første samling i 2020.

Tema: kommunikasjon og kommunikasjonshjelpemidler 

Frist for påmelding er: 27.02.2020

11.30-12.00 Servering av lunsj frem til kl 12.00
12.00-12.15 Velkommen ved Line Ek Andreassen, USHT-Buskerud
12.15-13.15 Eikholt, v/ Magnus Tollefsrud Kommunikasjon med eldre personer med dobbelt sansetap
13.15-13.30 Pause
13.30-14.15 NAV hjelpemiddelsentral v/ Vemund Vasshaug Direkte lyd – hørselstekniske hjelpemidler
14.15-14.30 Pause
14.30-15.15 NAV hjelpemiddelsentral, Tolketjenesten v/ Mathilde Berger og Vibeke Slåtte Fredriksen Tolk – et språklig bindeledd mellom mennesker
15.15-15.30 Avslutning og vel hjem

Velkommen!

Kurssted: Kompetansesenteret, rom: Hippokrates, u.etg

Adresse: Wergelandsgate 13, 3019 Drammen

Varighet: 4 timer

Ansvarlig: Line Ek Andreassen

Påmeldte: 4/30

Logg inn for å se påmeldte

Finn andre kurs: