«Samskaping» – la oss gjøre det sammen! (kommunale barnehager)

Torsdag og fredag 13. - 14. februar
Kl. 08.00

Ledersamling for kommunalsjef, virksomhetsledere, styrere, myndighet, forvaltning, økonomi, hovedtillitsvalgte og hovedverneombud i kommunale barnehager

Ansvarlig: Ole Magnus Hetland

Påmeldte: 49/50

Logg inn for å se påmeldte

Finn andre kurs: