«Samskaping» – la oss gjøre det sammen! (private barnehager)

Torsdag 13. februar
kl. 08.00

Ledersamling for kommunalsjef, virksomhetsledere, styrere, myndighet, forvaltning, økonomi, hovedtillitsvalgte og hovedverneombud i kommunen

Ansvarlig: Ole Magnus Hetland

Påmeldte: 31/50

Logg inn for å se påmeldte

Finn andre kurs: