Elektronisk medisindispenser-opplæringskurs for systemadministratorer

Torsdag 26.mars
Kl. 13.00-15.30

Målgruppe: systemadministratorer som har et særskilt ansvar for oppfølging av Evondos (EMD) i hjemmebaserte tjenester

Innhold: gjennomgang av fjernpleiesystemet, tildeling av roller og adgangs nivå samt nye funksjoner i Care Evondos. Kurset holdes av leverandøren Evondos

Forberedelser: ingen

Varighet: 2,5 time

Vi oppfordrer alle som har fått tildelt systemadministrator tilgang til og delta.

Frist for påmelding: mandag 16.mars

Adkomst: det er muligheter for parkering ved Drammen sykehus og begrenset gateparkering i området. Ellers anbefales kollektivtransport til holdeplass «Drammen sykehus».

Trygg medisinering til riktig tid i riktig dose

Kurssted: Læringsverkstedet HSO

Adresse: Dronninggata 13, 3019 Drammen

Varighet: 2.5 timer

Ansvarlig: Fiona Le

Påmeldte: 1/15

Logg inn for å se påmeldte

Finn andre kurs: