Tekstprogrammering (Python) for realfagslærere på u-trinnet (DTS), 1. dag: torsdag 11. august

torsdag 11. august
kl. 09.00-16.00

Dette kurset er for realfagslærere på ungdomstrinnet. Kurset går over fem hele dager. Her er påmelding til den første kursdagen, som er lagt til en planleggingsdag i august.

Påmeldingsfrist: 1. august

I de nye læreplanene er programmering blitt en integrert del av realfagene på ungdomstrinnet, og spesielt i matematikkfaget. I denne kursrekka vil du få en innføring i grunnleggende programmeringsprinsipper gjennom både blokk- og tekstprogrammering (Python). Gjennom praktiske, kreative og utforskende programmeringsaktiviteter skal du få konkrete eksempler på hvordan dette kan gjøres i klasserommet. Vi skal benytte både digitale verktøy og fysisk utstyr, som Sphero Bolt og Micro:bit, som er utstyr skolene har den dag i dag.

Tema dag 1

  • Introduksjon til programmeringbegrepet i de nye læreplanene.
  • Grunnleggende bruk av Micro:bit og blokkprogrammering.
  • Grunnleggende bruk av flytskjema og tekstprogrammering i python.
  • Simulering av sannsynlighet med blokk og tekst.

Kurssted: Utvikling og digitalisering, rom Lysning

Adresse: Grønland 53

Varighet: 7 timer

Ansvarlig: Hilde Storaunet

Påmeldte: 21/20

Logg inn for å se påmeldte

Kurset er fullt!

Finn andre kurs: