TRT – Teaching Recovery Techniques – Kurslederopplæring

Mandag 13. og tirsdag 14. juni 2022
08.30 - 15.30

Hjelp til selvhjelp for traumatiserte barn og unge – og andre

TRT er et kurs utviklet for å hjelpe barn og unge som har vært utsatt for krig, katastrofer, vold, overgrep eller andre traumer og som sliter med ettervirkninger etter dette.  Kurset er manualbasert, det eies av Children and War Foundation (childrenandwar.org) og er utviklet av blant andre den norske psykologen Atle Dyregrov. Teknikkene kan også brukes med andre traumatiserte mennesker.

Hovedvekt i TRT-kursene er å lære konkrete teknikker for å få mer kontroll over symptomene. Dette kan være unngåelsesatferd, påtrengende minner i form av syns-, lukt- eller hørselsopplevelser og overaktivering av nervesystemet. Vi underviser også i normale reaksjoner etter traumatiske hendelser, traumetriggere, avspenningsteknikker med mer.

Vi er så heldige å ha Unni Heltne, styremedlem i Children and War Foundation og ansatt ved Senter for krisepsykologi ved Universitetet i Bergen, som kursleder. Hun har lang erfaring i å lære opp TRT kursledere i lav- og middelinntektsland. Sammen med Linda K. Jakobsen og Envor M. Bjørgo Skårdalsmo som begge er kursledere i TRT, skal hun lede et intensivt opplegg over to dager. Det forutsettes deltagelse på hele kurset.

Kursets kostnad: Kr. 2000,-, inkluderer lunsj og kaffe/te begge dager, kursmateriell og innleie av ekstern kursholder.

Det holdes av noen plasser til eksterne deltagere, vennligst oppgi adresse for faktura.

Interne deltagere bes oppgi ressursnummer til den som er attestant i din avdeling.

Endelig bekreftelse på deltagelse blir sendt etter påmelding.

Kurssted: Mjøndalen, i det gamle rådhuset, Møterom Portåsen

Adresse: Gmle Rådhusgata 2, 3050 Mjøndalen

Ansvarlig: Envor M. Bjørgo Skårdalsmo

Påmeldte: 15/22

Logg inn for å se påmeldte

Finn andre kurs: