Presentasjon av Vigilo skole!

Tirsdag 22. oktober
Kl. 9:00 - 11:00

Vigilo blir vårt nye administrasjonssystem for skole fra 1. august 2020. Alle som jobber med skole på administrativt nivå kan denne dagen få den første presentasjonen av Vigilo. Deltagerne vil få et innblikk i funksjonene, og hvordan systemet vil være en støtte i det daglige. Dette blir Vigilo-startskuddet for skole!

Målgruppe: Alle som jobber med skole på administrativt nivå
Rektorer, avdelingsledere/inspektører, kontorkonsulenter, forvaltning skole, stab, skolesjef og utdanningsdirektør

Praktisk informasjon:
Man trenger ikke laptop

Mer detaljert om innhold:

 • Innlogging og brukeradministrasjon
 • Menyens funksjonalitet
 • Oppbygging av den enkelte enhet
 • Timeplan
 • Fraværshåndtering/vikarbehov
 • Elevadministrasjon
 • Brevmaler
 • Administrasjon av elevfravær
 • Kommunikasjon/foresatteportal
 • Individuelle dokumenter
 • Nasjonale prøver
 • Vurdering
 • Orden og oppførsel
 • Samtykke

Vel møtt!

Kurssted: Kompetansesenteret

Adresse: Wergelandsgt. 9

Varighet: 2 timer

Ansvarlig: Halvor Rulnes

Påmeldte: 37/170

Logg inn for å se påmeldte

Finn andre kurs: