Workshop i programmering 1 (SNELD) – naturfaglærere, 5-10.trinn.

Torsdag 15.oktober
kl. 11.00 - 15.30

Velkommen til workshop i programmering for matematikklærere på barnetrinnet.

Mer informasjon om workshoppen blir oppdatert forløpende ila august 2020

Temaet på denne workshoppen er:
Temaet på denne workshoppen er knyttet opp mot forståelse og bruk av programmering i praksis samt programmering i undervisningen opp mot digitale ferdigheter og  kompetansemål i matematikkfaget til det nye lærerplanverket (LK 20).

Faglærere på denne workshoppen:
Pål-Erik Eidsvik, Førstelektor, USN – Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskapInstitutt for matematikk og naturfag .

Kristin Læret, Universitetslektor, USN – Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskapInstitutt for pedagogikk .


Praktisk informasjon om workshoppen:
Ta med eget nettbrett, datamaskin..
Det blir servert lunsj 11.30


Kurssted: Drammen

Varighet: 4.5 timer

Ansvarlig: Stig Halvorsen

Påmeldte: 0/20

Logg inn for å se påmeldte

Finn andre kurs: