Workshop i programmering 2 (SNELD) – naturfaglærere 5 – 10 trinn.

Tirsdag 23.mars
11.00 - 15.30

Denne workshoppen skulle vært gjennomført 10.desember,men ble flyttet pga covid 19.

Velkommen til workshop i programmering for matematikklærere. ungdomstrinnet.

Temaet på denne workshoppen:
Temaet på denne workshoppen er knyttet opp mot forståelse og bruk av programmering i praksis samt programmering i undervisningen opp mot digitale ferdigheter og  kompetansemål i matematikkfaget til det nye lærerplanverket (LK 20).

Ansvarlige faglærere på denne workshoppen:

Pål-Erik Eidsvig
Førstelektor
Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for matematikk og naturfag
Pal-Erik.Eidsvig@usn.no

Kristin Læret
Universitetslektor
Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for pedagogikk
Kristin.Laret@usn.no

Praktisk informasjon om workshoppen:
Ta med egen device (nettbrett, datamaskin).


Praktisk informasjon om smittevern for workshoppen:
Vi må alle ta ansvar for å forebygge smittespredning, og i denne sammenheng gjør vi deg oppmerksom på hvilke forholdsregler som må overholdes for at det skal være trygt å lede og delta på aktiviteter på Læringsverksted.
Les derfor informasjon som smitteverntiltak og sett deg inn i rutinene som er beskrevet nedenfor:

De grunnleggende smitteverntiltakene er: 

  1. Syke personer skal holde seg hjemme uansett sykdom, også ved lette symptomer. 
  2. God hånd- og hostehygiene og forsterket renhold. 
  3. Kontaktreduserende tiltak. 

Det vil til enhver tid være tilgjengelig hånddesinfeksjon ved inngangspartiet og alle arbeidsssoner i Læringsverksted som skal benyttes før du går inn i lokalet, på vei ut av lokalet og underveis i læringsaktivitetene.

Gruppestørrelse i Læringsverksted: Det er tillat med maksimalt 20 deltakere i Læringsverksted. Det er derfor viktig at når du ankommer, – ta forbehold, bruk god tid, og hold alltid 1 meters avstand til de andre deltakere. Ta også ansvar for at avstanden blir opprettholdt på vei inn og ut av Læringsverksted, samt ved pauser og i/ under læringsaktivitetene.

Utstyr som benyttes i Læringsverksted: Ansatte på Læringsverksted utfører renhold og desinfeksjon av flater, berøringspunkter og utsyr som benyttes i undervisningen (før og etter). Du som deltar på aktivitetene har også et ansvar og må til enhver tid overholde smitteverntiltakene. Det innebærer vask eller sprit av hendene før gjenstander benyttes på Læringsverkstedet samt desinfisering av flater, berøringspunkter og utstyr som er benyttet i undervisningen.

Servering i Læringsverksted: Det vil bli servert mat og drikke på Læringsverksted med tilpassede smitteverntiltak.

Er du i hjemmeisolasjon eller i karantene skal du ikke møte opp på Læringsverksted. Det samme gjelder om du symptomer som feber, snue, sår hals, pustebesvær eller hoste. Opplever du å få slike symptomer under selve undervisningen må du straks forlate lokalet. 

For flere spørsmål eller mer utfyllende informasjon om deltakelse ved ta kontakt med Stig.halvorsen@drammen.kommune.no

Kurssted: Kompetansenteret / Læringsverksted

Adresse: Grønland 53, 3019 Drammen (2.etg utvikling og digitalisering)

Varighet: 4.5 timer

Ansvarlig: Stig Halvorsen

Påmeldte: 1/20

Logg inn for å se påmeldte

Finn andre kurs: