HSO (Helse og Omsorg) Kursrekke i Kognitiv Atferds Terapi: Trinn 2

E-læring 2022-2025

Velkommen til e-læringskurs i Kognitiv Atferds Terapi (KAT) Trinn 2 I trinn 2 videreføres prinsippene og metodene i trinn 1. Nye områder og komplekse problemstillinger introduseres og er ment for å gi bredde i bruk av kognitiv adferdsterapi. Forhåndsvis i ny fane Modul 1: PTSD og komplekse traumer Modul 2: Dag 1 – Oppbygging av… Read more »

Skole og BHG Samlinger for profesjonsveiledere

mandag 12. september, torsdag 12. januar kl. 9.00-15.00

Profesjonsveiledere = veiledere for nyutdannede lærere og barnehagelærere inneværende år + lærere og barnehagelærere med veilederkompetanse. Alle nyutdannede lærere og barnehagelærere har krav på observasjon og veiledning gjennom hele det første yrkesåret. Støtteordningen for profesjonsveiledere er to samlinger i året ved Anne Kristin Dahl fra UiO. (For profesjonsveiledere i skole vil også være mulig å… Read more »

Skole og BHG Nettverk for nyutdannede lærere 1. år

torsdag 22. september, onsdag 12. oktober, torsdag 8. desember, torsdag 23. februar, tirsdag 28. mars kl. 09.00-15.00

Dette er et nettverk for deg som er nyutdannet lærer, og som jobber ditt første år som lærer i Drammensskolen. I dette nettverket kan nyutdannede lærere møtes på tvers av skoler, dele erfaringer, reflektere over egen praksis og få støtte til å videreutvikle seg som profesjonell lærer. Det er obligatorisk å delta i dette nettverket.… Read more »

Skole og BHG Tekstprogrammering (Python) for realfagslærere på u-trinnet (DTS), gruppe 1 (dag 2-5)

mandag 26. september, onsdag 30. november, tirsdag 10. januar, mandag 20. mars kl. 09.00-16.00

I de nye læreplanene er programmering blitt en integrert del av realfagene på ungdomstrinnet, og spesielt i matematikkfaget. I denne kursrekka vil du få en innføring i grunnleggende programmeringsprinsipper gjennom både blokk- og tekstprogrammering (Python). Gjennom praktiske, kreative og utforskende programmeringsaktiviteter skal du få konkrete eksempler på hvordan dette kan gjøres i klasserommet. Vi skal… Read more »

Skole og BHG Programmering i LK20 – Python for ungdomstrinnet

Mandag 26. sept. 2022, onsdag 9. nov. 2022 og torsdag 9. mars 2023 Kl. 08.30 - 15.30

Workshop i regi av SNELD for realfagslærere i Lier Er du matematikk- og/eller naturfaglærer og lurer du på hvordan du skal sørge for god opplæring knyttet til de nye kompetansemålene i læreplanen? Da bør du melde deg på workshop i programmering! Matematikklærere på ungdomstrinnet får workshop i tre hele dager for å lære programmeringsspråket Python.… Read more »

Skole og BHG Tekstprogrammering (Python) for realfagslærere på u-trinnet (DTS), gruppe 2 (dag 2-5)

tirsdag 27. september, mandag 28. november, onsdag 11. januar, tirsdag 21. mars kl. 09.00-16.00

I de nye læreplanene er programmering blitt en integrert del av realfagene på ungdomstrinnet, og spesielt i matematikkfaget. I denne kursrekka vil du få en innføring i grunnleggende programmeringsprinsipper gjennom både blokk- og tekstprogrammering (Python). Gjennom praktiske, kreative og utforskende programmeringsaktiviteter skal du få konkrete eksempler på hvordan dette kan gjøres i klasserommet. Vi skal… Read more »

Skole og BHG Tekstprogrammering (Python) for realfagslærere på u-trinnet (DTS), gruppe 3 (dag 2-5)

onsdag 28. september, tirsdag 29. november, mandag 9. januar, onsdag 22. mars kl. 09.00-16.00

I de nye læreplanene er programmering blitt en integrert del av realfagene på ungdomstrinnet, og spesielt i matematikkfaget. I denne kursrekka vil du få en innføring i grunnleggende programmeringsprinsipper gjennom både blokk- og tekstprogrammering (Python). Gjennom praktiske, kreative og utforskende programmeringsaktiviteter skal du få konkrete eksempler på hvordan dette kan gjøres i klasserommet. Vi skal… Read more »

Skole og BHG Nettverk for nyutdannede lærere 2. år

torsdag 13. oktober, torsdag 1. desember, onsdag 25. januar, onsdag 22. februar, torsdag 23. mars kl. 12.00-15.30

Dette er et nettverk for deg som er nyutdannet lærer, og som jobber ditt andre år som lærer i Drammensskolen. I dette nettverket kan nyutdannede lærere møtes på tvers av skoler, dele erfaringer, reflektere over egen praksis og få støtte til å videreutvikle seg som profesjonell lærer. Det er obligatorisk å delta i dette nettverket,… Read more »

Skole og BHG Skaperverksted (grunnleggende programmering og tverrfaglig undervisning) for ungdomstrinnet

mandag 24. oktober, onsdag 7. desember, tirsdag 14. februar, mandag 17. april, mandag 5. juni kl. 09.00-16.00

Det er ønskelig at alle ungdomsskolene sender minst én ressurslærer. NB! Dette kurset er tverrfaglig og ikke primært for realfagslærere. I de nye læreplanene er programmering blitt en integrert del av flere fag på ungdomstrinnet, men det er ikke alltid så lett å komme i gang med noe som er helt nytt. Denne kursrekka vil… Read more »

Skole og BHG Programmering for barnetrinnet (DTS), gruppe 1

tirsdag 25. oktober, mandag 5. desember, onsdag 15. februar, tirsdag 18. april, onsdag 7. juni kl. 09.00-16.00

Kurs i programmering for ressurslærere på barnetrinnet er en del av Den teknologiske skolesekken. Alle skoler sender 2 «nye» ressurslærere. Kurset legges opp på samme måte som skoleåret 2021/2022. I de nye læreplanene er programmering blitt en integrert del av flere fag på mellomtrinnet, men det er ikke alltid så lett å komme i gang… Read more »

Skole og BHG Programmering for barnetrinnet (DTS), gruppe 2

onsdag 26. oktober, tirsdag 6. desember, mandag 13. februar, onsdag 19. april, tirsdag 6. juni kl. 09.00-16.00

Kurs i programmering for ressurslærere på barnetrinnet er en del av Den teknologiske skolesekken. Alle skoler sender 2 «nye» ressurslærere. Kurset legges opp på samme måte som skoleåret 2021/2022. I de nye læreplanene er programmering blitt en integrert del av flere fag på mellomtrinnet, men det er ikke alltid så lett å komme i gang… Read more »

Skole og BHG Programmering i LK20 – for nybegynnere

Tirsdag 1. nov. 2022 og onsdag 15. mars 2023 11.30 - 15.30

Workshop i regi av SNELD for realfagslærere på barnetrinnet i Lier og Drammen Er du matematikk- og/eller naturfaglærer og lurer du på hvordan du skal sørge for god opplæring knyttet til de nye kompetansemålene i læreplanen? Da bør du melde deg på workshop i programmering! Målgruppe: Realfagslærere på barnetrinnet som er nybegynnere i programmering. Workshopen… Read more »

Skole og BHG Programmering i LK20 – for de som kan litt fra før

Onsdag 2. nov. 2022 og torsdag 16. mars 2023 Kl. 11.30 - 15.30

Workshop i regi av SNELD for realfagslærere på barnetrinnet i Lier og Drammen Er du matematikk- og/eller naturfaglærer og lurer du på hvordan du skal sørge for god opplæring knyttet til de nye kompetansemålene i læreplanen? Da bør du melde deg på workshop i programmering! Målgruppe: Realfagslærere på barnetrinnet som kan litt programmering fra før.… Read more »

Opplæring M365 Modul 7 Hvordan lede Hybride møter

Mandag 5. desember 14:00-15:00

Velkommen!Dette er et kurs for deg som skal lede et hybrid møte. Et hybrid møte er en kombinasjon av digitalt og fysisk møte og i dette kurset tar vi for oss hvordan du kan mestre dette. Dette kurset holdes digitalt og er tilgjengelig for alle ansatte i Drammen kommune.   Innhold: Prinsipper bak hybride møter  God… Read more »

Public 360 – Opplæring for saksbehandlere

Tirsdag 06.12.2022 9 - 13

Dette er et grunnkurs i Public 360 for alle saksbehandlere. Vi går igjennom følgende: Struktur i Public 360 Arbeidsflate (skjermbilde) for saksbehandler Opprette sak Opprette dokument Avskrive dokumenter Arbeidsflyt (godkjenning av dokumenter) Sidepanelet i Outlook Søk og gjenfinning Husk å ta med laptop! NB! Det må være minst 4 deltakere for at kurset skal gjennomføres.

Opplæring M365 Modul 6 OneDrive – ditt personlige lagringsområde i sky

Onsdag 7. desember 14:00-15:00

Velkommen!Dette er et introduksjonskurs for bruk av OneDrive. Dette kurset holdes digitalt og er tilgjengelig for alle ansatte i Drammen kommune. Formålet med kurset er å få opplæring i hvordan du kan flytte fra ditt personlige hjemmeområde (H) over til OneDrive. I tillegg vil kurset gi deg grunnleggende kunnskap om hvordan du bruker OneDrive effektivt.  … Read more »

Opplæring M365 Modul 6 OneDrive – ditt personlige lagringsområde i sky

Torsdag 8. desember 09:00-10:00

Velkommen!Dette er et introduksjonskurs for bruk av OneDrive. Dette kurset holdes digitalt og er tilgjengelig for alle ansatte i Drammen kommune. Formålet med kurset er å få opplæring i hvordan du kan flytte fra ditt personlige hjemmeområde (H) over til OneDrive. I tillegg vil kurset gi deg grunnleggende kunnskap om hvordan du bruker OneDrive effektivt.  … Read more »

Opplæring M365 Modul 6 OneDrive – ditt personlige lagringsområde i sky

Mandag 12. desember 14:00-15:00

Velkommen!Dette er et introduksjonskurs for bruk av OneDrive. Dette kurset holdes digitalt og er tilgjengelig for alle ansatte i Drammen kommune. Formålet med kurset er å få opplæring i hvordan du kan flytte fra ditt personlige hjemmeområde (H) over til OneDrive. I tillegg vil kurset gi deg grunnleggende kunnskap om hvordan du bruker OneDrive effektivt.  … Read more »

Opplæring M365 Modul 6 OneDrive – ditt personlige lagringsområde i sky

Tirsdag 13. desember 14:00-15:00

Velkommen!Dette er et introduksjonskurs for bruk av OneDrive. Dette kurset holdes digitalt og er tilgjengelig for alle ansatte i Drammen kommune. Formålet med kurset er å få opplæring i hvordan du kan flytte fra ditt personlige hjemmeområde (H) over til OneDrive. I tillegg vil kurset gi deg grunnleggende kunnskap om hvordan du bruker OneDrive effektivt.  … Read more »

Opplæring M365 Modul 7 Hvordan lede Hybride møter

Onsdag 14. desember 14:00-15:00

Velkommen!Dette er et kurs for deg som skal lede et hybrid møte. Et hybrid møte er en kombinasjon av digitalt og fysisk møte og i dette kurset tar vi for oss hvordan du kan mestre dette. Dette kurset holdes digitalt og er tilgjengelig for alle ansatte i Drammen kommune.   Innhold: Prinsipper bak hybride møter  God… Read more »

Opplæring M365 Modul 6 OneDrive – ditt personlige lagringsområde i sky

Onsdag 14. desember 09:00-10:00

Velkommen!Dette er et introduksjonskurs for bruk av OneDrive. Dette kurset holdes digitalt og er tilgjengelig for alle ansatte i Drammen kommune. Formålet med kurset er å få opplæring i hvordan du kan flytte fra ditt personlige hjemmeområde (H) over til OneDrive. I tillegg vil kurset gi deg grunnleggende kunnskap om hvordan du bruker OneDrive effektivt.  … Read more »

Opplæring M365 Modul 7 Hvordan lede Hybride møter

Torsdag 15. desember 09:00-10:00

Velkommen!Dette er et kurs for deg som skal lede et hybrid møte. Et hybrid møte er en kombinasjon av digitalt og fysisk møte og i dette kurset tar vi for oss hvordan du kan mestre dette. Dette kurset holdes digitalt og er tilgjengelig for alle ansatte i Drammen kommune.   Innhold: Prinsipper bak hybride møter  God… Read more »

INNFØRINGSKURS I PROSESSLEDELSE OG FASILITERING

5. og 16. januar 2023 kl 08.30 - 14.30

BLI BEDRE PÅ Å LEDE PROSESSER,WORKSHOPS OG MØTER SOM ENGASJERER Virksomhetene i Drammen kommune trenger medarbeidere som evner å lede møter, workshops og prosesser, som skaper fremdrift og engasjement hos alle involverte. Utvikling og digitalisering tilbyr nå et 2 dagers kurs: Innføring i prosessledelse og fasilitering. MÅLGRUPPE Kurset er utviklet for å styrke kompetansen i… Read more »

KLP pensjonskurs for medlemmer født før 1963

Tirsdag 10. Januar 2023 09:00- 10:30

Dette kurset er et informasjonskurs fra KLP for medlemmer født før 1963.

KLP tilbyr også individuell veiledning på Teams eller telefon. Individuell veiledning meldes inn i Kursportalen i egen påmelding. Veiledning onsdag 11. Januar eller torsdag 12. Januar 2022. Veiledning tar 30 minutter og er for de som ikke mottar pensjon fra KLP.

KLP Pensjonskurs individuell veiledning for medlemmer født før 1963

Onsdag 11. januar 2023 09:00 - 15:25

Veiledning tar inntil 30 minutter per deltaker. Påmeldte deltakere vil få tilbakemelding om klokkeslett for veiledning. Pga mange deltakere ber vi om at dere forholder dere til oppsatt klokkeslett.

KLP-rådgiver ringer vedkommende på telefon eller teams på avtalt klokkeslett. Ber om at dere skriver inn om dere ønsker veiledning på Teams eller telefon ved påmelding.

De som allerede mottar en delvis pensjon fra KLP, kan ikke benytte seg av dette tilbudet. De kan kontakte KLP kundesenter på tlf. 55 54 85 00, for bistand. Eller ev. sende spørsmål til KLP via kontaktskjema som dere kan finne på klp.no.

KLP Pensjonskurs individuell veiledning for medlemmer født før 1963

Torsdag 12. januar 2023 09:00 - 15:25

Veiledning tar inntil 30 minutter per deltaker. Påmeldte deltakere vil få tilbakemelding om klokkeslett for veiledning. Pga mange deltakere ber vi om at dere forholder dere til oppsatt klokkeslett.

KLP-rådgiver ringer vedkommende på telefon eller teams på avtalt klokkeslett. Ber om at dere skriver inn om dere ønsker veiledning på Teams eller telefon ved påmelding.

De som allerede mottar en delvis pensjon fra KLP, kan ikke benytte seg av dette tilbudet. De kan kontakte KLP kundesenter på tlf. 55 54 85 00, for bistand. Eller ev. sende spørsmål til KLP via kontaktskjema som dere kan finne på klp.no.

INNFØRINGSKURS I PROSESSLEDELSE OG FASILITERING

26 januar og 9 februar 2023 kl 08.30 - 14.30

BLI BEDRE PÅ Å LEDE PROSESSER,WORKSHOPS OG MØTER SOM ENGASJERER Virksomhetene i Drammen kommune trenger medarbeidere som evner å lede møter, workshops og prosesser, som skaper fremdrift og engasjement hos alle involverte. Utvikling og digitalisering tilbyr nå et 2 dagers kurs: Innføring i prosessledelse og fasilitering. MÅLGRUPPE Kurset er utviklet for å styrke kompetansen i… Read more »

Skole og BHG Workshop om autisme

Mandag 30.01.23 Kl. 17.30 - 20.00

Workshop om autisme og voksenrollen i møte med barn og unge med autisme Tema: Autisme Grunnleggende forståelse om autisme  Hvordan ivareta barn med diagnoser innenfor autismespekteret? Voksenrollen: Hvordan vi som voksne kan møte barn og unge med autisme Tid: Mandag 30. januar 17.30-20.00 Målgruppe: Alle ansatte i Drammensskolen og i Lierskolen (NB! Inkl. pedagogiske medarbeidere og SFO-ansatte… Read more »

HSO (Helse og Omsorg) Førstehjelp ved selvmordsfare

Mandag 30. og Tirsdag 31. januar 2023 08.30 - 16.00 begge dager

Selvmord er et komplekst samfunnsproblem. Mange kan lære å gi førstehjelp ved selvmordsfare. Kurset gir handlingskompetanse som kan bidra til å redde liv. På kurset får du mulighet til å bli mer bevisst dine egne holdninger til selvmord. Kurslederne gjennomgår kunnskap om selvmordsatferd og viser en modell for intervensjon ved selvmordsfare. Vi øver på å… Read more »

Skole og BHG Workshop om autisme

Tirsdag 31. januar Kl. 11.30 - 15.30

Workshop om autisme og voksenrollen i møte med barn og unge med autisme Tema: Autisme Grunnleggende forståelse om autisme  Hvordan ivareta barn med diagnoser innenfor autismespekteret? Voksenrollen: Hvordan vi som voksne kan møte barn og unge med autisme Tid: Tirsdag 31. januar Målgruppe: Alle ansatte i Drammensskolen og i Lierskolen (NB! Inkl. pedagogiske medarbeidere og SFO-ansatte i… Read more »

Skole og BHG Workshop om autisme

Onsdag 1. februar 2023 Kl. 11.30 - 15.30

Workshop om autisme og voksenrollen i møte med barn og unge med autisme Tema: Autisme Grunnleggende forståelse om autisme  Hvordan ivareta barn med diagnoser innenfor autismespekteret? Voksenrollen: Hvordan vi som voksne kan møte barn og unge med autisme Tid: Tirsdag 1. februar 2023 Målgruppe: Alle ansatte i Drammensskolen og i Lierskolen (NB! Inkl. pedagogiske medarbeidere og… Read more »

HSO (Helse og Omsorg) Førstehjelp ved selvmordsfare

Torsdag 9. og fredag 10. februar 08.30 - 16.00 begge dager

Selvmord er et komplekst samfunnsproblem. Mange kan lære å gi førstehjelp ved selvmordsfare. Kurset gir handlingskompetanse som kan bidra til å redde liv. På kurset får du mulighet til å bli mer bevisst dine egne holdninger til selvmord. Kurslederne gjennomgår kunnskap om selvmordsatferd og viser en modell for intervensjon ved selvmordsfare. Vi øver på å… Read more »

Kurs i grunnleggende pensjon for medlemmer i Drammen kommunale pensjonskasse født før 1963

Tirsdag 14. Februar 2023 09.00 - 11.00

Drammen kommunale pensjonskasse holder kurs i grunnleggende pensjon. Aktuelle deltakere er medlemmer i DKP som er født før 1963. Kursopplegg: Medlemsrettigheter Medlemsportalen Pensjonsytelser Pensjonskalkulatoren Søknadsprosessen Kurset holdes på Teams. Lenken til kurset blir sendt til deltakere på epost en uke før kurs dato. 200 plasser – påmeldingsfrist 31. Januar kl. 15.00 Les gjerne mer om… Read more »

KLP pensjonskurs for medlemmer født etter1.1. 1963

Torsdag16. Februar 2023 14:00- 15:00

Dette kurset er et informasjonskurs fra KLP for medlemmer født etter 1.1.1963.

Kurs i grunnleggende pensjon for medlemmer i Statens pensjonskasse født før 1963

Tirsdag 21. Februar 2023 13:00 - 16:00

Statens pensjonskasse holder kurs i grunnleggende pensjon. Aktuelle deltakere er medlemmer i SPK som er født før 1963. Kurset holdes på Teams Tirsdag 21. Februar 2023 klokken 13:00 Agenda:• Folketrygd• Alderspensjon, gammel og ny opptjeningsmodell• Tjenestepensjon i Statens pensjonskasse• AFP• Alderspensjon• Uførepensjon• Etterlattepensjon• Boliglån og enkel skatteberegning. 200 plasser – påmeldingsfrist 14. februar kl. 15.00… Read more »

INNFØRINGSKURS I PROSESSLEDELSE OG FASILITERING

14 mars og 29 mars 2023 kl 08.30 - 14.30

BLI BEDRE PÅ Å LEDE PROSESSER,WORKSHOPS OG MØTER SOM ENGASJERER Virksomhetene i Drammen kommune trenger medarbeidere som evner å lede møter, workshops og prosesser, som skaper fremdrift og engasjement hos alle involverte. Utvikling og digitalisering tilbyr nå et 2 dagers kurs: Innføring i prosessledelse og fasilitering. MÅLGRUPPE Kurset er utviklet for å styrke kompetansen i… Read more »

Kurs i grunnleggende pensjon for medlemmer i Drammen kommunale pensjonskasse født før 1963

Tirsdag 14. Mars 2023 09.00 - 11.00

Drammen kommunale pensjonskasse holder kurs i grunnleggende pensjon. Aktuelle deltakere er medlemmer i DKP som er født før 1963. Kursopplegg: Medlemsrettigheter Medlemsportalen Pensjonsytelser Pensjonskalkulatoren Søknadsprosessen Kurset holdes på Møterom Spiraltoppen i Wergelandsgate 10 . Oppmøte kl. 08.50 ved Hovedinngangen. 40 plasser – påmeldingsfrist 28. februar kl. 15.00 Les gjerne mer om pensjon på DKP sin… Read more »

INNFØRINGSKURS I PROSESSLEDELSE OG FASILITERING

13 april og 26 april 2023 kl 08.30 - 14.30

BLI BEDRE PÅ Å LEDE PROSESSER,WORKSHOPS OG MØTER SOM ENGASJERER Virksomhetene i Drammen kommune trenger medarbeidere som evner å lede møter, workshops og prosesser, som skaper fremdrift og engasjement hos alle involverte. Utvikling og digitalisering tilbyr nå et 2 dagers kurs: Innføring i prosessledelse og fasilitering. MÅLGRUPPE Kurset er utviklet for å styrke kompetansen i… Read more »