E-læringsvideoer i grunnleggende funksjonalitet i kart.

Drammen kommune har en egen side med kommunale kart. På denne nettsiden kan du søke på adresse, gårds- og bruksnummer og stedsnavn. De forskjellige karttypene viser blant annet eiendomsgrenser og bygninger, vei og vann, planinformasjon, kulturminner, og kart knyttet til samfunnssikkerhet.

Av sikkerhetsmessige hensyn har vann- og avløpsavdelingen besluttet at vann- og avløpsledninger ikke skal ligge åpent tilgjengelig for publikum. Ved behov må dette bestilles fra en av våre leverandører, som du finner på siden «Kjøp av kart og eiendomsinformasjon«.

I E-lærings videoene viser vi deg grunnleggende funksjonalitet i kartet.

Finn andre kurs: