E-læring

Her finner du e-læringskurs, webinarer, lenker og andre kompetansehevende tiltak.

Skeiv kunnskap

Visste du at homo (fortsatt) er ett av de vanligste skjellsordene i norske skoler? Hvorfor er det slik at noen eldre lesbiske, homofile, bifile eller transpersoner går inn i skapet igjen i møte med helse- og omsorgstjenester? Hvorfor er det relevant for din arbeidsplass å vite noe om normer, kjønn og seksualitet?

Under finner du tre nettkurs for ledere og ansatte i kommunen. Her vil du lære om hva du kan gjøre for å skape inkluderende og trygge arbeidsfellesskap og likeverdige tjenester for alle.

Kursene er laget av organisasjonen FRI Oslo og Viken i forbindelse med Pride Drammen 2020.

Kursrekke i Feedback Informerte Tjenester

FIT: Feedback informerte tjenester - PDF Free Download

Feedback Informerte Tjenester er et verktøy som sikrer at hjelpemottaker får innflytelse på hjelpen som gis. Kursrekken i FIT består av ulike moduler med vekt på både viktige prinsipper og praksisutøvelse. De første fem modulene er nå tilgjengelig. Flere moduler vil komme etter hvert. Alle som ønsker kan følge kurset digitalt.

E-læringsvideoer i grunnleggende funksjonalitet i kart.

Drammen kommune har en egen side med kommunale kart. På denne nettsiden kan du søke på adresse, gårds- og bruksnummer og stedsnavn. De forskjellige karttypene viser blant annet eiendomsgrenser og bygninger, vei og vann, planinformasjon, kulturminner, og kart knyttet til samfunnssikkerhet.

Av sikkerhetsmessige hensyn har vann- og avløpsavdelingen besluttet at vann- og avløpsledninger ikke skal ligge åpent tilgjengelig for publikum. Ved behov må dette bestilles fra en av våre leverandører, som du finner på siden «Kjøp av kart og eiendomsinformasjon«.

I E-lærings videoene viser vi deg grunnleggende funksjonalitet i kartet.

Introduksjon til recovery begrepet i psykisk helse- og rusarbeid

Recovery kan beskrives som å komme seg, tilfriskne, leve et godt liv med de utfordringer man har. Kjernen i recovery er brukermedvirkning, fokus på ressurser, solidaritet, samfunnsforhold, levekår og bedring på personens premisser. 
Recovery handler om å se muligheter og finne fram til gode og nærende fellesskap. Recoveryorientering er blant annet å tilrettelegge for at hver enkelt bruker kan få et best mulig liv på egne premisser.

Målgruppe: Introduksjonsfilmene er egnet for alle som ønsker en innføring i begrepet recovery, og eksempler fra praksis innenfor psykisk helse og rusarbeid i Drammen og Mjøndalen.

Kursrekke i Kognitiv Atferds Terapi: Trinn 1

Kursrekken består av 12 moduler med vekt på grunnprinsipper og metoder i kognitiv atferdsterapi, og inneholder fem teorimoduler og syv ferdighetsmoduler.

Mestrings- og trygghetsskapende teknologi

Mestrings- og trygghetsskapende teknologi er en fellesbetegnelse på tekniske installasjoner og løsninger som kan bedre den enkeltes evne til å klare seg selv i egen bolig, og bidra til å sikre livskvalitet.

På denne siden har vi samlet all informasjon om de ulike teknologiske løsningene som kommunen tilbyr, inkludert rutiner.

Se filmen om Olaf, en bruker av Drammen kommunes hjemmetjenester:

Her kan du lese om kriteriene for tildeling av mestrings- og trygghetsskapende teknologi:

Trygghetspakken, inkludert sensorikk

Trygghetspakken inneholder trygghetsalarm (sentral/HUB og alamutløser/smykke), røykvarsler og digital nøkkelboks. Alarmene fra denne behandles av et responssenter, som avklarer alarmanropet og sender oppdrag videre til hjemmetjenesten eller nødetatene ved behov. Dette er også grunnen til at vi anbefaler alle å ta imot røykvarsler, selv om de har dette i boligen fra før. Det er mulig å få flere røykvarslere dersom boligens utforming krever dette. Den digitale nøkkelboksen åpnes ved bruk av tjenestemobilen gjennom appen iLoq. I tillegg er det mulig å koble ulike typer sensorer til trygghetsalarmen, som dørsensor, bevegelsessensor etc.

Trygghetspakken innvilges etter en individuell vurdering og er en tjeneste det kan kreves egenandel for etter satsene for trygghetsalarm. Mer informasjon om egenandel finner du her: Egenbetaling | Drammen kommune

Nedenfor finner du lenker til aktuelle rutiner i EQS:

Medisineringsstøtte

Elektronisk medisindispenser er et teknologisk hjelpemiddel som minner deg på å ta rett medisin til rett tid. Du får beskjed om å ta medisinen ved hjelp av tale og tekst til avtalt tidspunkt. Ved et enkelt trykk på en knapp på dispenseren mottar du medisinen din.

Dispenseren sender varsel til hjemmetjenesten dersom medisiner ikke tas til avtalt tid.

I Drammen kommune har vi tre ulike medisindispensere som tildeles etter en individuell kartlegging av brukers behov.

Nedenfor finner du informasjon og opplæringsfilmer av de ulike dispenserne.

Pilly

Karie

Evondos

Her finner du rutinen for anskaffelse og avslutning av tjenesten:

Varslings- og lokaliseringsteknologi (Safemate)

Varslings- og lokaliseringsteknologi sørger for personlig sikkerhet og gir brukeren mulighet for egenmestring og aktivitet også utenfor boligen. GPS og mobil trygghetsalarm er to tjenester med ulik målgruppe og innstillinger, men man benytter den samme enheten (Safemate Trigger Four). Alarmen utløses enten aktivt ved at brukeren trykker på alarmknappen på enheten, eller passivt ved hjelp av sensorer som kan utløse automatiske alarmer.

Mer informasjon om selve teknologien finner du ved å trykke på linken under.

Safemate

Nedenfor finner du link til rutine, sjekkliste og samarbeidsavtale.