E-læring

Her finner du e-læringskurs, webinarer, lenker og andre kompetansehevende tiltak.

Skeiv kunnskap

Visste du at homo (fortsatt) er ett av de vanligste skjellsordene i norske skoler? Hvorfor er det slik at noen eldre lesbiske, homofile, bifile eller transpersoner går inn i skapet igjen i møte med helse- og omsorgstjenester? Hvorfor er det relevant for din arbeidsplass å vite noe om normer, kjønn og seksualitet?

Under finner du tre nettkurs for ledere og ansatte i kommunen. Her vil du lære om hva du kan gjøre for å skape inkluderende og trygge arbeidsfellesskap og likeverdige tjenester for alle.

Kursene er laget av organisasjonen FRI Oslo og Viken i forbindelse med Pride Drammen 2020.

Kursrekke i Feedback Informerte Tjenester

FIT: Feedback informerte tjenester - PDF Free Download

Feedback Informerte Tjenester er et verktøy som sikrer at hjelpemottaker får innflytelse på hjelpen som gis. Kursrekken i FIT består av ulike moduler med vekt på både viktige prinsipper og praksisutøvelse. De første fem modulene er nå tilgjengelig. Flere moduler vil komme etter hvert. Alle som ønsker kan følge kurset digitalt.

E-læringsvideoer i grunnleggende funksjonalitet i kart.

Drammen kommune har en egen side med kommunale kart. På denne nettsiden kan du søke på adresse, gårds- og bruksnummer og stedsnavn. De forskjellige karttypene viser blant annet eiendomsgrenser og bygninger, vei og vann, planinformasjon, kulturminner, og kart knyttet til samfunnssikkerhet.

Av sikkerhetsmessige hensyn har vann- og avløpsavdelingen besluttet at vann- og avløpsledninger ikke skal ligge åpent tilgjengelig for publikum. Ved behov må dette bestilles fra en av våre leverandører, som du finner på siden «Kjøp av kart og eiendomsinformasjon«.

I E-lærings videoene viser vi deg grunnleggende funksjonalitet i kartet.

Introduksjon til recovery begrepet i psykisk helse- og rusarbeid

Recovery kan beskrives som å komme seg, tilfriskne, leve et godt liv med de utfordringer man har. Kjernen i recovery er brukermedvirkning, fokus på ressurser, solidaritet, samfunnsforhold, levekår og bedring på personens premisser. 
Recovery handler om å se muligheter og finne fram til gode og nærende fellesskap. Recoveryorientering er blant annet å tilrettelegge for at hver enkelt bruker kan få et best mulig liv på egne premisser.

Målgruppe: Introduksjonsfilmene er egnet for alle som ønsker en innføring i begrepet recovery, og eksempler fra praksis innenfor psykisk helse og rusarbeid i Drammen og Mjøndalen.

Kursrekke i Kognitiv Atferds Terapi: Trinn 1

Kursrekken består av 12 moduler med vekt på grunnprinsipper og metoder i kognitiv atferdsterapi, og inneholder fem teorimoduler og syv ferdighetsmoduler.