Velkommen til Drammen kommunes kursportal. Her ser du kommende arrangementer og kurs, og kan melde deg på.

HSO (Helse og Omsorg) Fagdager sårbehandling og vurdering for sykepleiere og helsefagarbeidere

Tirsdag 16. og mandag 29.april kl.12.00-15.00 begge dager

Kurset er fordelt over to dager og inneholder teori og praktisk øvelse. Deltakere må være tilstede begge dager. Målet er at deltagerne kan praktisere sårbehandling og være en sårressurs i egen avdeling. Agenda: Huden og sårfaser Helhetlig vurdering og undersøkelse av fot TIMES Sårdiagnoser Kompresjonsbehandling Bandasjer Debridering med curette Målgruppe: Sykepleiere og helsefagarbeidere som jobber… Read more »

Alle ansatte EQS – gjennomgang i å behandle avvik

Fredag 19.april kl. 09.00 - 10.30

Agenda: Meldingsansvarlig – veileder og hvordan finne de registrerte avvikene Endre meldingsansvarlig Redigere avvik Behandlingsskjema Iverksette tiltak – godkjenne tiltak Lukke avvik spørsmål Det er ingen påmelding, klikk på teamslenken under og du kommer direkte inn i møtet Klikk her for å bli med i møtet

Alle ansatte Public 360 – Opplæring for saksbehandlere

Tirsdag 23. april 09:00-13:00

Dette er et grunnkurs i Public 360 for alle saksbehandlere. Vi går igjennom følgende: Struktur i Public 360 Arbeidsflate (skjermbilde) for saksbehandler Opprette sak Opprette dokument Avskrive dokumenter Arbeidsflyt (godkjenning av dokumenter) Sidepanelet i Outlook Søk og gjenfinning Husk å ta med laptop og noe å spise (det er ikke servering til kurset)! WG10 kan… Read more »

Medarbeidere i PHR Avslutning Kompetanseløpet i PHRA

Onsdag 24. april 2024 kl. 08.30 - 15.00

Kompetanseløpet som vi startet i 2020 ble avsluttet nå i mars 2024. I den forbindelsen inviteres du som har deltatt i løpet og ledelsen i PHRA til markering og diplomutdeling den 24.04.2024.Markeringen finner sted på Svensefjøset i Lier klokken 08.30-15.00. Programmet starter klokken 09.00. Det blir spennende innlegg på formiddagen om vårt fag inn i… Read more »

Alle ansatte Nettverk vergetrening for ressurspersoner innen vold og trusler mot ansatte i Drammen kommune

Torsdag 25. april 2024 kl. 08.30-14.30

Bli tryggere på egen kompetanse når det kommer til vold og trusler om vold mot ansatte. Dette er et kurstilbud til deg som har gjennomført vergekurs trinn 2, 3 og 4, og på bakgrunn av det blitt ressursperson/vergeressurs innen feltet vold og trusler om vold mot ansatte. Som ressursperson/ vergeressurs har du nå mulighet til… Read more »

HSO (Helse og Omsorg) Kurs for journalansvarlige

Torsdag 25. april Kl. 12.00-15.00

Tema for kurset er rollen som journalansvarlig, regelverk og rutiner om blant annet innsyn i journal, retting og sletting av journal og internkontroll/journalgjennomgang. Formålet med kurset er å gi journalansvarlige faglig påfyll til å håndtere denne rollen. Vi går gjennom rutinene i EQS og regelverk knyttet til de oppgavene som ligger til journalansvarlig. Målgruppe: Journalansvarlige,… Read more »

Alle ansatte Innføringskurs i prosessledelse og fasilitering

30. april og 15. mai 2024 kl 08.30 - 15.00

BLI BEDRE PÅ Å LEDE PROSESSER,WORKSHOPS OG MØTER SOM ENGASJERER Virksomhetene i Drammen kommune trenger medarbeidere som evner å lede møter, workshops og prosesser, som skaper fremdrift og engasjement hos alle involverte. Utvikling og digitalisering starter opp nye 2 dagers kurs våren 2024. MÅLGRUPPE Kurset er utviklet for å styrke kompetansen i å tilrettelegge og… Read more »

Alle ansatte, barnevern, Forebyggende tjenester, HSO (Helse og Omsorg), Medarbeidere i PHR, Skole og BHG Innføring i individuell plan og rollen som koordinator/barnekoordinator

Tirsdag 7.mai 2024 kl. 13.00 - 15.30

Kurset gir en gjennomgang av lovgrunnlag og formål tilknyttet individuell plan, koordinator og barnekoordinator. Vi skal også gjøre dere kjent med rutiner for koordinering og samarbeid i Drammen kommune. Videre gir kurset en praktisk gjennomgang av det digitale verktøyet Visma Flyt Samspill. Dette er et samhandlingsverktøy som brukes ved opprettelse av individuell plan. Deltakere vil… Read more »

HSO (Helse og Omsorg) Informasjonsmøte Læringsnettverk høst 2024

Tirsdag 7.mai 2024 kl. 13.00 - 14.00

Alle ansatte Nettverk vergetrening for ressurspersoner innen vold og trusler mot ansatte i Drammen kommune

Onsdag 29. mai 2024 kl. 08.30-14.30

Bli tryggere på egen kompetanse når det kommer til vold og trusler om vold mot ansatte. Dette er et kurstilbud til deg som har gjennomført vergekurs trinn 2, 3 og 4, og på bakgrunn av det blitt ressursperson/vergeressurs innen feltet vold og trusler om vold mot ansatte. Som ressursperson/ vergeressurs har du nå mulighet til… Read more »

Alle ansatte Kommuniser med strek!

31. mai 2024 kl 09.00 - 15.00

BRUK TEGNING SOM ET VERKTØY FOR LETTERE Å FORSTÅ SAMMENHENGER! Visuell fasilitering handler om å kombinere ord og bilder for å skape engasjement og felles forståelse. På dette kurset vil du lære tegneteknikker og visualiseringsmetoder som gir deg et lett tilgjengelig verktøy for å formidle komplekse ideer og konsepter. Hvorfor er tegning et nyttig verktøy? Illustrerer budskap: Tegninger gjør… Read more »

Alle ansatte Nettverk vergetrening for ressurspersoner innen vold og trusler mot ansatte i Drammen kommune

Torsdag 06. juni 2024 kl. 08.30-14.30

Bli tryggere på egen kompetanse når det kommer til vold og trusler om vold mot ansatte. Dette er et kurstilbud til deg som har gjennomført vergekurs trinn 2, 3 og 4, og på bakgrunn av det blitt ressursperson/vergeressurs innen feltet vold og trusler om vold mot ansatte. Som ressursperson/ vergeressurs har du nå mulighet til… Read more »

Skole og BHG Inspirasjonsdager for førsteklasselærere

mandag 10. juni og tirsdag 11. juni kl. 08.30-15.30

Vi inviterer til to inspirasjonsdager i juni for høstens førsteklasselærere og avdelingsledere med ansvaret for begynneropplæringen. Overskriften er «God og inkluderende skolestart», og temaene er: lese- og skriveopplæring lek og læring utforsking språk Fagpersonene som skal lede samlingene er Kari Kolbjørnsen Bjerke fra høyskolen i Innlandet, og Heidi Sandø og Maria Hole-Forsmo fra Skrivesenteret. Påmeldingsfristen… Read more »

Alle ansatte Nettverk vergetrening for ressurspersoner innen vold og trusler mot ansatte i Drammen kommune

Onsdag 12. juni 2024 kl. 08.30-14.30

Bli tryggere på egen kompetanse når det kommer til vold og trusler om vold mot ansatte. Dette er et kurstilbud til deg som har gjennomført vergekurs trinn 2, 3 og 4, og på bakgrunn av det blitt ressursperson/vergeressurs innen feltet vold og trusler om vold mot ansatte. Som ressursperson/ vergeressurs har du nå mulighet til… Read more »

HSO (Helse og Omsorg) Kurs for vikarer i tjenester til hjemmeboende

Torsdag 20. juni 09.00-15.00

Program:   Presentasjon Kognitiv svikt/demens  Akutte hendelser/smittevern  “Takt og tone”/kommunikasjon Forflytning og bruk av personløfter  Dokumentasjon Refleksjon rundt kasus/gruppeoppgave Målgruppe: Vikarer i tjenester til hjemmeboende. Ta med egen matpakke, vi serverer kaffe/te. Det er begrenset med parkering i området. Det oppfordres til samkjøring og beregne god tid til å finne parkering. Bindende påmelding i kursportalen Drammen… Read more »

Alle ansatte Nettverk vergetrening for ressurspersoner innen vold og trusler mot ansatte i Drammen kommune

Torsdag 29. aug. 2024 kl. 08.30-14.30

Bli tryggere på egen kompetanse når det kommer til vold og trusler om vold mot ansatte. Dette er et kurstilbud til deg som har gjennomført vergekurs trinn 2, 3 og 4, og på bakgrunn av det blitt ressursperson/vergeressurs innen feltet vold og trusler om vold mot ansatte. Som ressursperson/ vergeressurs har du nå mulighet til… Read more »

Alle ansatte Nettverk vergetrening for ressurspersoner innen vold og trusler mot ansatte i Drammen kommune

Onsdag 04. sept. 2024 kl. 08.30-14.30

Bli tryggere på egen kompetanse når det kommer til vold og trusler om vold mot ansatte. Dette er et kurstilbud til deg som har gjennomført vergekurs trinn 2, 3 og 4, og på bakgrunn av det blitt ressursperson/vergeressurs innen feltet vold og trusler om vold mot ansatte. Som ressursperson/ vergeressurs har du nå mulighet til… Read more »

Alle ansatte Nettverk vergetrening for ressurspersoner innen vold og trusler mot ansatte i Drammen kommune

Torsdag 12. sept. 2024 kl. 08.30-14.30

Bli tryggere på egen kompetanse når det kommer til vold og trusler om vold mot ansatte. Dette er et kurstilbud til deg som har gjennomført vergekurs trinn 2, 3 og 4, og på bakgrunn av det blitt ressursperson/vergeressurs innen feltet vold og trusler om vold mot ansatte. Som ressursperson/ vergeressurs har du nå mulighet til… Read more »

Alle ansatte Nettverk vergetrening for ressurspersoner innen vold og trusler mot ansatte i Drammen kommune

Onsdag 09. okt. 2024 kl. 08.30-14.30

Bli tryggere på egen kompetanse når det kommer til vold og trusler om vold mot ansatte. Dette er et kurstilbud til deg som har gjennomført vergekurs trinn 2, 3 og 4, og på bakgrunn av det blitt ressursperson/vergeressurs innen feltet vold og trusler om vold mot ansatte. Som ressursperson/ vergeressurs har du nå mulighet til… Read more »

Alle ansatte Nettverk vergetrening for ressurspersoner innen vold og trusler mot ansatte i Drammen kommune

Onsdag 23. okt. 2024 kl. 08.30-14.30

Bli tryggere på egen kompetanse når det kommer til vold og trusler om vold mot ansatte. Dette er et kurstilbud til deg som har gjennomført vergekurs trinn 2, 3 og 4, og på bakgrunn av det blitt ressursperson/vergeressurs innen feltet vold og trusler om vold mot ansatte. Som ressursperson/ vergeressurs har du nå mulighet til… Read more »

Alle ansatte Nettverk vergetrening for ressurspersoner innen vold og trusler mot ansatte i Drammen kommune

Torsdag 07. nov. 2024 kl. 08.30-14.30

Bli tryggere på egen kompetanse når det kommer til vold og trusler om vold mot ansatte. Dette er et kurstilbud til deg som har gjennomført vergekurs trinn 2, 3 og 4, og på bakgrunn av det blitt ressursperson/vergeressurs innen feltet vold og trusler om vold mot ansatte. Som ressursperson/ vergeressurs har du nå mulighet til… Read more »

Alle ansatte Nettverk vergetrening for ressurspersoner innen vold og trusler mot ansatte i Drammen kommune

Onsdag 13. nov. 2024 kl. 08.30-14.30

Bli tryggere på egen kompetanse når det kommer til vold og trusler om vold mot ansatte. Dette er et kurstilbud til deg som har gjennomført vergekurs trinn 2, 3 og 4, og på bakgrunn av det blitt ressursperson/vergeressurs innen feltet vold og trusler om vold mot ansatte. Som ressursperson/ vergeressurs har du nå mulighet til… Read more »

Alle ansatte Nettverk vergetrening for ressurspersoner innen vold og trusler mot ansatte i Drammen kommune

Onsdag 04. des. 2024 kl. 08.30-14.30

Bli tryggere på egen kompetanse når det kommer til vold og trusler om vold mot ansatte. Dette er et kurstilbud til deg som har gjennomført vergekurs trinn 2, 3 og 4, og på bakgrunn av det blitt ressursperson/vergeressurs innen feltet vold og trusler om vold mot ansatte. Som ressursperson/ vergeressurs har du nå mulighet til… Read more »