Velkommen til Drammen kommunes kursportal. Her ser du kommende arrangementer og kurs, og kan melde deg på.

HSO (Helse og Omsorg) Kursrekke i Kognitiv Atferds Terapi (KAT) & Feedback Informerte Tjenester (FIT-Webinar)

KAT: 26.august, 23.september, 28.oktober, 25.&26.november og 16.desember. FIT: Webinar 4. september kl. 08.30-11.30 og kl. 12.00-15.00

Velkommen til 6 kursmoduler høsten 2020 i Kognitiv Atferds Terapi Det vil høsten 2020 presenteres en kursrekke som består av seks moduler med vekt på prinsipper og metoder i kognitiv atferdsterapi. Nye seks moduler kommer våren 2021 hvor hovedvekten er å øve egne ferdigheter (nærmere informasjon kommer). Til sammen utgjør dette 36 undervisningstimer som sammen… Read more »

HSO (Helse og Omsorg) ProACT fagdag 2020

Fredag 30.10.20 kl. 09.00 - 14.00

HSO (Helse og Omsorg) Mentoropplæring i digital opplæringspakke for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt

Onsdag 4. November 09.00 - 12.00

USHT Viken (Buskerud) arrangerer kurs for ressurssykepleiere som skal fungere som mentorer i opplæringspakken i lindrende behandling og omsorg ved livets slutt. Som mentor i kommunen vil du gjennomføre samlinger, veilede og følge opp medarbeidergruppen som gjennomfører opplæringspakken. OBS – OBS – Kurset er DIGITALT via teams – OBS – OBS NY TID – 09.00… Read more »

HSO (Helse og Omsorg) Fagdag psykisk helse- og rusarbeid høst 2020

Onsdag 11.november 2020 kl. 09.30 - 15.00

Arne Holte, Professor emeritus i helsepsykologi, Universitetet i Oslo. Tidligere assisterende direktør i Folkehelseinstituttet, er hoved forleser på fagdagen. Fagdagen gjennomføres på streaming, det 20 plasser for fysisk oppmøte i Drammen. Du må skrive i merknadsfeltet under registrering om du delta fysisk eller digitalt.

HSO (Helse og Omsorg) Nettverkssamling psykisk helse- og rusarbeid

Torsdag 12.11.2020 kl. 12.30 - 15.00

USHT Viken (Buskerud) ønsker alle ressurspersoner innen nettverket for psykisk helse og rusarbeid velkommen til samlingen. Vi inviterer til nettverksbygging og rom for videre utvikling sammen. Forberedelse til dagen: ressurspersoner/deltaker innhenter nødvendig informasjon og innspill om behov i egen kommune knyttet til psykisk helse- og rusarbeid. Tenk også gjennom innspill til å være ressursperson i… Read more »

HSO (Helse og Omsorg), Skole og BHG Opplæring i Språkkrav og rammeverk gjeldende i Drammen kommune

Mandag 16. november Kl. 13.00-14.00

Drammen kommune skal levere kvalitetsmessige gode, sikre og verdige tjenester til innbyggerne. For å få dette til er det en forutsetning at kommunens medarbeidere har tilfredsstillende norskkunnskaper. Med dette som bakgrunn vedtok Drammen kommune å innføre språkkrav ved nyansettelser i 2017. Disse kravene ble videreført i nye Drammen kommune i 2020. I uke 47 gjennomføres… Read more »

HSO (Helse og Omsorg) Nettverkssamling Velferdsteknologi og digitalisering høst 2020

Tirsdag 17. november 2020 kl. 09.00 - 14.00

USHT Viken (Buskerud) ønsker alle ressurspersoner innen nettverket for velferdsteknologi og digitalisering velkommen til samlingen. Vi inviterer til faglig påfyll, nettverksbygging og rom for videre utvikling sammen.

Skole og BHG Workshop i programmering 2 (SNELD) – matematikklærere, ungdomstrinnet.

Tirsdag 17.november kl. 11.00 - 15.30

Velkommen til workshop i programmering for matematikklærere. ungdomstrinnet. Temaet på denne workshoppen:Temaet på denne workshoppen er knyttet opp mot forståelse og bruk av programmering i praksis samt programmering i undervisningen opp mot digitale ferdigheter og  kompetansemål i matematikkfaget til det nye lærerplanverket (LK 20). Ansvarlige faglærere på denne workshoppen:Pål-Erik Eidsvik (Pal-Erik.Eidsvig@usn.no), Førstelektor, USN – Fakultet… Read more »

HSO (Helse og Omsorg), Skole og BHG Opplæring i Språkkrav og rammeverk gjeldende i Drammen kommune

Tirsdag 17. november Kl. 13.00-14.00

Drammen kommune skal levere kvalitetsmessige gode, sikre og verdige tjenester til innbyggerne. For å få dette til er det en forutsetning at kommunens medarbeidere har tilfredsstillende norskkunnskaper. Med dette som bakgrunn vedtok Drammen kommune å innføre språkkrav ved nyansettelser i 2017. Disse kravene ble videreført i nye Drammen kommune i 2020. I uke 47 gjennomføres… Read more »

Skole og BHG Workshop i programmering 2 (SNELD) – matematikklærere, barnetrinnet.

Onsdag 18.november kl. 11.00 - 15.30

Velkommen til workshop i programmering for matematikklærere barnetrinnet. Temaet på denne workshoppen:Temaet på denne workshoppen er knyttet opp mot forståelse og bruk av programmering i praksis samt programmering i undervisningen opp mot digitale ferdigheter og  kompetansemål i matematikkfaget til det nye lærerplanverket (LK 20). Ansvarlige faglærere på denne workshoppen:Pål-Erik Eidsvik (Pal-Erik.Eidsvig@usn.no), Førstelektor, USN – Fakultet… Read more »

HSO (Helse og Omsorg), Skole og BHG Opplæring i Språkkrav og rammeverk gjeldende i Drammen kommune

Onsdag 18. november Kl. 13.00-14.00

Drammen kommune skal levere kvalitetsmessige gode, sikre og verdige tjenester til innbyggerne. For å få dette til er det en forutsetning at kommunens medarbeidere har tilfredsstillende norskkunnskaper. Med dette som bakgrunn vedtok Drammen kommune å innføre språkkrav ved nyansettelser i 2017. Disse kravene ble videreført i nye Drammen kommune i 2020. I uke 47 gjennomføres… Read more »

Skole og BHG Workshop i programmering 2 (SNELD) – matematikklærere, barnetrinnet.

Torsdag 19.november kl. 11.00 - 15.30

Velkommen til workshop i programmering for matematikklærere barneretrinnet. Temaet på denne workshoppen:Temaet på denne workshoppen er knyttet opp mot forståelse og bruk av programmering i praksis samt programmering i undervisningen opp mot digitale ferdigheter og  kompetansemål i matematikkfaget til det nye lærerplanverket (LK 20). Ansvarlige faglærere på denne workshoppen:Pål-Erik Eidsvik (Pal-Erik.Eidsvig@usn.no), Førstelektor, USN – Fakultet… Read more »

HSO (Helse og Omsorg), Skole og BHG Opplæring i Språkkrav og rammeverk gjeldende i Drammen kommune

Torsdag 19. november Kl. 13.00-14.00

Drammen kommune skal levere kvalitetsmessige gode, sikre og verdige tjenester til innbyggerne. For å få dette til er det en forutsetning at kommunens medarbeidere har tilfredsstillende norskkunnskaper. Med dette som bakgrunn vedtok Drammen kommune å innføre språkkrav ved nyansettelser i 2017. Disse kravene ble videreført i nye Drammen kommune i 2020. I uke 47 gjennomføres… Read more »

HSO (Helse og Omsorg) Demensnettverk – Høst 2020

Mandag 23. november kl. 09.00 - 14.00

USHT Viken (Buskerud) ønsker velkommen til fagdag i nettverket for demenskontakter og koordinatorer. Det er viktig at invitasjonen leses nøye, for å sikre best mulig gjennomføring. Fagdagen gjennomføres digitalt via Teams, lenke sendes etter påmelding.

HSO (Helse og Omsorg) proACT-instruktørkurs

26. og 27. November 2020 Kl. 09.00 - 15.00, begge dager

Kurset er for medarbeidere som skal bli instruktører i proACT, eller som har vært instruktører i ALERT og skal starte proACT-kurs. Instruktøren må ha 3-årig høyskoleutdanning (sykepleier, vernepleier e.l.) Kurset går over to dager og er digitalt via Teams. Sørg for at du har tilgjengelig tekniske ressurser (PC med lyd og mikrofon), ta eventuell kontakt… Read more »

Skole og BHG Workshop i programmering 2 (SNELD) – naturfaglærere, 5-10.trinn.

Tirsdag 8.desember kl. 11.00 - 15.30

Velkommen til workshop i programmering for naturfaglærere , 5-10.trinn. Temaet på denne workshoppen:Temaet på denne workshoppen er knyttet opp mot forståelse og bruk av programmering i praksis samt programmering i undervisningen opp mot digitale ferdigheter og  kompetansemål i matematikkfaget til det nye lærerplanverket (LK 20). Ansvarlige faglærere på denne workshoppen:Pål-Erik Eidsvik (Pal-Erik.Eidsvig@usn.no), Førstelektor, USN –… Read more »

Skole og BHG Workshop i programmering 2 (SNELD) – matematikklærere, ungdomstrinnet.

Onsdag 9.desember kl. 11.00 - 15.30

Velkommen til workshop i programmering for matematikklærere, ungdomstrinnet. Temaet på denne workshoppen:Temaet på denne workshoppen er knyttet opp mot forståelse og bruk av programmering i praksis samt programmering i undervisningen opp mot digitale ferdigheter og  kompetansemål i matematikkfaget til det nye lærerplanverket (LK 20). Ansvarlige faglærere på denne workshoppen:Pål-Erik Eidsvik (Pal-Erik.Eidsvig@usn.no), Førstelektor, USN – Fakultet… Read more »

Skole og BHG Workshop i programmering 2 (SNELD) – naturfaglærere, 5-10.trinn.

Torsdag 10.desember kl. 11.00 - 15.30

Velkommen til workshop i programmering for naturfaglærere , 5-10.trinn. Temaet på denne workshoppen:Temaet på denne workshoppen er knyttet opp mot forståelse og bruk av programmering i praksis samt programmering i undervisningen opp mot digitale ferdigheter og  kompetansemål i matematikkfaget til det nye lærerplanverket (LK 20). Ansvarlige faglærere på denne workshoppen:Pål-Erik Eidsvik (Pal-Erik.Eidsvig@usn.no), Førstelektor, USN –… Read more »