Velkommen til Drammen kommunes kursportal. Her ser du kommende arrangementer og kurs, og kan melde deg på.

Opplæring – ny saksmal for politiske saker

Onsdag 2.februar 2022 kl. 08.30 - 12.00

Drammen kommune har innført ny saksmal for politiske saker fra 1.1.2022. På kurset får du en gjennomgang av den nye saksmalen og arbeidsprosesser i tilknytning til skriving av en sak. Kurset vil ikke inneholde opplæring i bruk av P360. Opplæringen er beregnet på ansatte som skriver og/eller har ansvar for politiske saker. Kurset er identisk… Read more »

HSO (Helse og Omsorg) proACT-instruktørkurs

08. og 09. Februar 2022 Kl. 09.00 - 15.00, begge dager

Kurset er for medarbeidere som skal bli instruktører i proACT, eller som har vært instruktører i ALERT og skal starte proACT-kurs. Instruktøren må ha 3-årig høyskoleutdanning (sykepleier, vernepleier e.l.) og rollen som instruktør må være forankret hos egen leder. Kurset går over to dager og er digitalt via Teams. Sørg for at du har tilgjengelig… Read more »

HSO (Helse og Omsorg), Skole og BHG Qudos – presentasjon av nye funksjoner med Gyldendal

Torsdag 17. februar Kl. 13.30-14.15

2. september implementerte Gyldendal den nye versjonen av Qudos. Vi har hatt to møteplasser tidligere med gjennomgang av den nye versjonen. Funksjonene i Qudos jobbes med kontinuerlig og lederverktøyet endres litt hele tiden. Gyldendal inviterer derfor til en ny visning med gjennomgang av den nye plattformen og håper dere tar med dere eventuelle spørsmål. På… Read more »

Skole og BHG Programmering i ny læreplan, matematikklærere – del 2 (barnetrinnet)

Onsdag 16.Mars 11.00 - 15.30

Er du matematikk – og/eller naturfaglærer og ønsker å lære om programmering i realfagene knyttet opp mot kompetansemålene i den nye læreplanen (LK20)? Da er dette workshoppen for deg! Dette er workshop del 2 (videreføring av del 1) Meld deg på nedenfor! Ta med:– egen device (pc/ipad). Servering:Det blir servert kaffe og te samt lunsj… Read more »

Skole og BHG Programmering i ny læreplan, matematikklærere – del 2 (ungdomstrinnet – nybegynner)

Torsdag 17. Mars 11.00 - 15.30

Denne workshoppen er videreføring av innhold fra del 1 Denne workshopen vil se på analog programmering og tekstbasert programmering i Python. Første økt i desember starter med en introduksjon til analog programmering, algoritmisk tenkning, if-setninger og deretter en innføring i Python.  I andre runde i mars vil vi starte med å se litt på hvordan… Read more »

Skole og BHG Programmering i ny læreplan, matematikklærere – del 2 (ungdomstrinnet – viderekommen)

Tirsdag 22. Mars 11.00 - 15.30

Denne workshoppen er videreføring av innhold fra del 1 Der forutsettes at lærerne har basiskunnskap i programmering i Python og har benyttet if-setninger og for-løkker tidligere. Vi vil sarte med en liten analog del før vi går over i Python. Det må installeres Python på datamaskin før kurset, en mulighet er Thonny. Vi skal ha om… Read more »

Skole og BHG Programmering i ny læreplan, naturfaglærere – del 2 (5-10.trinn)

Onsdag 23. Mars 11.00 - 15.30

Er du matematikk – og/eller naturfaglærer og ønsker å lære om programmering i realfagene knyttet opp mot kompetansemålene i den nye læreplanen (LK20)? Da er dette workshoppen for deg! Dette er en videreføring av innhold fra del 1 Meld deg på nedenfor! Ta med:– egen device (pc/ipad). Servering:Det blir servert kaffe og te samt lunsj… Read more »

Skole og BHG Programmering i ny læreplan, naturfaglærere – del 2 (5-10.trinn)

Torsdag 24. Mars 11.00 - 15.30

Dette er en videreføring av innhold fra del 1 Der forutsettes at lærerne har basiskunnskap i programmering i Python og har benyttet if-setninger og for-løkker tidligere. Vi vil sarte med en liten analog del før vi går over i Python. Det må installeres Python på datamaskin før kurset, en mulighet er Thonny. Vi skal ha… Read more »