Velkommen til Drammen kommunes kursportal. Her ser du kommende arrangementer og kurs, og kan melde deg på.

Den teknologiske skolesekken for mellomtrinnet

Tirsdag 22. Oktober Kl. 9:00 - 15:30

Den digitale skolesekken er en satsning fra Drammen kommune på å utvikle den profesjonsfaglige digitale kompetansen i skole og barnehage.

Presentasjon av Vigilo skole!

Tirsdag 22. oktober Kl. 9:00 - 11:00

Vigilo blir vårt nye administrasjonssystem for skole fra 1. august 2020. Alle som jobber med skole på administrativt nivå kan denne dagen få den første presentasjonen av Vigilo. Deltagerne vil få et innblikk i funksjonene, og hvordan systemet vil være en støtte i det daglige. Dette blir Vigilo-startskuddet for skole! Målgruppe: Alle som jobber med… Read more »

Vigilo skole – Merkantilt kurs

Onsdag 23. oktober Kl. 9:00 - 15:00

Dette er et nettkurs i Vigilo, vårt nye oppvekstadministrasjonssystem. På dette kurset skal dere opprette skoleår og sette innstillinger for egen skole, slik at systemet er klart til bruk for skolen. Målgruppe: Kontorkonsulenter på skoleKontorkonsulentene fra alle skolene samles på kompetansesenteret og blir kurset av Vigilo via Internett. Innhold: Opprettelse av skoleår (viktig)I Vigilo er… Read more »

MIB (Menn i barnehage) nettverk for Eiker, Svelvik og Drammen

Fredag 25. oktober kl. 11.30 - 15.00

Nettverk for mannlige ansatte og styrere som har mannlige ansatte i barnehagen

FØRSTEHJELP VED SELVMORDSFARE

Onsdag 30 oktober og torsdag 31 oktober 2019 08:30 - 16:00 begge dager

Velkommen til kurset «Førstehjelp ved selvmordsfare» Sted: Utviklingsenheten Skap gode dager, Auditoriet Kursholdere: Kristin Storvik og Linda Kristin Jakobsen Maks antall deltakere: 30 Kurset Førstehjelp ved selvmordsfare er beregnet for hjelpere med ulik faglig bakgrunn som i sitt virke møter mennesker der selvmord kan være en del av bildet. På kurset lærer deltakerne: 􀁸 Hva… Read more »

Den teknologiske skolesekken for ungdomstrinnet

Mandag 4. November Kl. 9:00 - 15:30

Den digitale skolesekken er en satsning fra Drammen kommune på å utvikle den profesjonsfaglige digitale kompetansen i skole og barnehage.

Hverdagsmestring som holdning og tankesett

Tirsdag 5. november kl. 13.00-15.00

Dette er et grunnkurs i hverdagsmestring som holdning og tankesett. Tankesettet er viktig for alle ansatte i møte med alle brukere. Alle ansatte i HSO er velkommen på kurset.

Vigilo Barnehage – Kurs for styrere i kommunale barnehager

Onsdag 6. november Kl. 08:30 - 11:30

Vigilo blir vårt nye administrasjonssystem for barnehage fra 1.januar 2020. Kurset omfatter kommunikasjonsløsningen i Vigilo. Tema: KommunikasjonsløsningenKurset omfatter innføringer og workshops i kommunikasjonsløsningen med fokus på oversikt, inn- og utsjekk, meldingsfunksjonen, fraværsinnstillinger, samt planleggings- og dokumentasjonsarbeid Målgruppe: Styrere og 1-2 opplæringsansvarlige per enhet Kurset er for styrere og opplæringsansvarlige i kommunale barnehager. Det er plass… Read more »

Vigilo Barnehage – Kurs for styrere i kommunale barnehager

Onsdag 6. november Kl. 12:00 - 15:00

Vigilo blir vårt nye administrasjonssystem for barnehage fra 1.januar 2020. Kurset omfatter kommunikasjonsløsningen i Vigilo. Tema: KommunikasjonsløsningenKurset omfatter innføringer og workshops i kommunikasjonsløsningen med fokus på oversikt, inn- og utsjekk, meldingsfunksjonen, fraværsinnstillinger, samt planleggings- og dokumentasjonsarbeid Målgruppe: Styrere og 1-2 opplæringsansvarlige per enhet Kurset er for styrere og opplæringsansvarlige i kommunale barnehager. Det er plass… Read more »

Nettverkssamling nr 2 for nyutdannede og nytilsatte barnehagelærere – år 1

Torsdag 7. november Kl. 13.00 - 16.00

Barnehagens samfunnsmandat, å skape felles forståelse for verdier, barnesyn og læringssyn, tilbakemeldingskultur og pedleders ansvar i dette arbeidet v/Kari Pape

Vigilo Barnehage – Kurs for styrere i kommunale barnehager

Torsdag 7. november Kl. 08:30 - 11:30

Vigilo blir vårt nye administrasjonssystem for barnehage fra 1.januar 2020. Kurset omfatter kommunikasjonsløsningen i Vigilo. Tema: KommunikasjonsløsningenKurset omfatter innføringer og workshops i kommunikasjonsløsningen med fokus på oversikt, inn- og utsjekk, meldingsfunksjonen, fraværsinnstillinger, samt planleggings- og dokumentasjonsarbeid Målgruppe: Styrere og 1-2 opplæringsansvarlige per enhet Kurset er for styrere og opplæringsansvarlige i kommunale barnehager. Det er plass… Read more »

Vigilo Barnehage – Kurs for styrere i kommunale barnehager

Torsdag 7. november Kl. 12:00 - 15:00

Vigilo blir vårt nye administrasjonssystem for barnehage fra 1.januar 2020. Kurset omfatter kommunikasjonsløsningen i Vigilo. Tema: KommunikasjonsløsningenKurset omfatter innføringer og workshops i kommunikasjonsløsningen med fokus på oversikt, inn- og utsjekk, meldingsfunksjonen, fraværsinnstillinger, samt planleggings- og dokumentasjonsarbeid Målgruppe: Styrere og 1-2 opplæringsansvarlige per enhet Kurset er for styrere og opplæringsansvarlige i kommunale barnehager. Det er plass… Read more »

Faglig forum – Lederrollen m/ Kari Pape

Fredag 8. november kl. 08.30 - 11.30

Lederoppfølging av nyutdannede barnehagelærere år 1. og 2. Samlingen er relevant for alle styrere selv om du ikke har nyutdannede i personalet.

proACT- Fagdag

Fredag 8. November Kl: 10.00 - 15:00

«Trygg utskrivning og overganger» USHT Buskerud og Vestre Viken arrangerer i samarbeid fagdagen for proACT-instruktører høsten 2019. Vi ønsker å stimulerer til dialog og fagutvikling i fellesskap mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Tema for fagdagen er trygg utskriving og sikre overganger. Frist for påmelding er 01.november. Program kommer

Forflytningskurs for institusjonstjenester

11. og 13. november Dag 1: 08.30-14.30 / Dag 2: 8:30-14:30

Dette er et kurs som skal gi teoretisk og praktisk kunnskap om forflytning. Deltagerne vil kombinere kunnskap om grunnleggende prinsipper med praktisk trening.

Nettverk Aktive AKS

Tirsdag 12. november Kl 09.00 -11.30

Nettverk for ansatte i aktivitetsskolen i Drammen. Et praktisk innhold med lek og fysiske aktiviteter som kan brukes sammen med barn i egen aktivitetsskole.

Public 360 – Workshop for arkivar i skole – Merkantilt Forum Nye Drammen

Tirsdag 12.11.2019 12 - 15

Dette er et tilpasset tilbud til nettverket Merkantilt Forum.

Nettverkssamling for psykisk helse- og rusarbeid

Onsdag 13. november og Torsdag 14. november 09.30 - 15.00

Velkommen til Klækken hotell! USHT arrangerer første samling i nettverk for medarbeidere innen psykisk helse- og rusarbeid. USHT Buskerud ønsker å danne et nettverk for kollegaer innen rus- og psykiatriomsorg i Buskerud. Vi ønsker å opprette nettverkskontakter i hver kommune i Buskerud, og får til et nettverk med samling to ganger per år. Målgruppe: ansatte… Read more »

Drammen – Public 360 – Opplæring for saksbehandlere

Onsdag 13.11.2019 09 - 12

Dette er et grunnkurs i Public 360 for alle saksbehandlere i Drammen, Nedre Eiker og Svelvik kommune. Vi vil bl.a. presentere mulighetene for å bruke dra-og-slipp ved opprettelse av dokumenter i Public 360, samt effektive verktøy for gjenfinning av informasjon.
Husk å ta med laptop!

Hverdagsrehabilitering som arbeidsform

Onsdag 13. november Kl 13.00-15.00

Dette er et grunnkurs i hverdagsrehabilitering som arbeidsform. Alle ansatte i HSO er velkommen til å delta på kurset.

Drammen – Public 360 – Opplæring for saksbehandlere

Onsdag 13.11.2019 13 - 16

Dette er et grunnkurs i Public 360 for alle saksbehandlere i Drammen, Nedre Eiker og Svelvik kommune. Vi vil bl.a. presentere mulighetene for å bruke dra-og-slipp ved opprettelse av dokumenter i Public 360, samt effektive verktøy for gjenfinning av informasjon.
Husk å ta med laptop!

Torsdagsøkt i Læringsverksted

Torsdag 14. november 09:00 - 12:00

Velkommen til Dronninggata 15

Introduksjonskurs i utviklingsstøttende kommunikasjon for lærlinger

Fredag 15. november kl. 08.30 - 11.30

Øke deltakerens relasjonskompetanse. Den voksnes relasjonskompetanse er av avgjørende betydning for barn og unges læring og trivsel. Den positive relasjonen utvikles når den voksne i situasjonen støtter barnet der de er.

Forflytningskurs for hjemmetjenester, Drammen helsehus og tilrettelagte tjenester

18. og 20. november Dag 1: 08.30-14.30 / Dag 2: 8:30-14:30

Dette er et kurs som skal gi teoretisk og praktisk kunnskap om forflytning. Deltagerne vil kombinere kunnskap om grunnleggende prinsipper med praktisk trening.

Tverrfaglig erfaringsseminar – Læring for Livet

Mandag 18. november 11:30 - 15:00

Alle ungdomsskolene i Drammen har i 2018/2019 innført Læring for Livet. Vi ønsker å samle ansatte som har erfaring med hvordan dette arbeidet kan gjennomføres og deres erfaringer med dette. Målsetningen er å finne fram til «gullet» og hva som hemmer og fremmer i et tverrfaglig samarbeid.
Hvilke erfaringer har man gjort seg så langt? Hva skal til for at timene får tilsiktet effekt, og hvordan kan vi inspireres til å holde dette arbeidet i gang?

Public 360 – Workshop arkivar i skole – Merkantilt Forum Nye Drammn

Onsdag 20.11.2019 09 - 12

Dette er et tilpasset tilbud til nettverket Merkantilt Forum.

Merkantilt Forum – Kveldsmøte

Onsdag 20. november Kl 18:00

Lukket arrangement for skolekonsulenter i Nye Drammen på River Station Hotel Drammen

Fagdag, Målrettet Miljøarbeid i praksis. 21 november 2019.

Torsdag 21. november kl. 08.15 - 14.30

Ressursgruppen for kompetanseutvikling i tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne i Nye Drammen  inviterer til en variert fagdag om Målrettet miljøarbeid i praksis. Vi ønsker at våre medarbeidere skal bli inspirert til nytenkning samt øke egen kunnskap og kompetanse til å jobbe systematisk og målrettet i tjenestene. Det vil bli presentasjoner både fra interne medarbeidere… Read more »

Tverrfaglig erfaringsseminar – Bekymringsfullt skolefravær

Torsdag 21. november 11:30 - 15:00

Har dere erfaringer eller er nysgjerrige på andres i arbeid for å fremme nærvær?
Vi ønsker å samle ansatte som har erfaring med arbeid med trinnveilederen «Bekymringsfullt skolefravær» for erfaringsutveksling og kompetansedeling. Målsetningen er å finne fram til «gullet» og hva som hemmer og fremmer i et tverrfaglig samarbeid, for økt nærvær for de elevene det gjelder.

AVLYST: Påbygningskurs i hverdagsrehabilitering for helsefagarbeidere og ufaglærte

26.-27. november 08.30-15.30

Dette er et påbygningskurs som gir større faglig grunnlag for å bistå bruker i en rehabiliteringsprosess.
Helsefagarbeidere og ufaglærte i hjemmetjenesten og på Helsehuset er anbefalt å melde seg på kurset. Interesserte fra våre samarbeidskommuner er også velkommen.

Torsdagsøkt i Læringsverksted

Torsdag 28. november 09:00 - 12:00

Velkommen til Dronninggata 15

Helse og Omsorgskonferansen 2019

28.-29. november Dag 1: 10:00-16:45 /Dag 2: 09:00-14:00

USHT Buskerud arrangerer i år den tradisjonelle Helse- og omsorgskonferansen. Drammen er vertskommune og konferansen finner sted på det nye hotellet ved siden av jernbanestasjonen i Drammen sentrum; Quality Hotel River Station.  I år fokuserer vi blant annet på den nye NOU’en «Åpenhet i grenseland», den nye forskriften for sykepleierutdanning, Halvard Vike vil gi et… Read more »

Fredagsøkt i Læringsverksted

Fredag 29. november 12:00 - 15:00

Velkommen til Dronninggata 15

Vigilo – Kurs for SFO-ledere og forvaltningskontoret

Tirsdag 3. desember Kl. 08:30 - 11:00

På dette kurset vil deltakerne lære å bruke systemet til å drifte SFO/AKS. Målgruppe: SFO-ledere på skolene og forvaltningskontoret Innhold: Vi lærer å sette innstillinger, opprettelse av tilbud, påmelding til SFO og saksbehandling av tilbud. Det blir også innlæring i kommunikasjonsløsningen; meldingsfunksjon og elevoversikt med innsjekk/utsjekk. Praktisk informasjon:Ta med laptop Last ned og installér Google… Read more »

Fagdag om alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)

Tirsdag 3. desember 09:00 - 15:30

Alle barn som trenger språkstøtte har rett til opplæring i alternativ supplerende kommunikasjon (ASK) Målet med denne fagdagen er å ha noen felles grunnbegrep i Drammen om hva ASK er og kunne være en god samtalepartner til et barn som bruker ASK. Målgruppen er Lærere, pedagogiske medarbeidere og andre som jobber med denne elevgruppen på… Read more »

Vigilo – Kurs for SFO-ledere og forvaltningskontoret

Tirsdag 3. desember Kl. 12:00 - 15:00

På dette kurset vil deltakerne lære å bruke systemet til å drifte SFO/AKS. Målgruppe: SFO-ledere på skolene og forvaltningskontoret Innhold: Vi lærer å sette innstillinger, opprettelse av tilbud, påmelding til SFO og saksbehandling av tilbud. Det blir også innlæring i kommunikasjonsløsningen; meldingsfunksjon og elevoversikt med innsjekk/utsjekk. Praktisk informasjon:Ta med laptop Last ned og installér Google… Read more »

Foreldreskap og følelser ved Hedvig Montgomery

Onsdag 4. desember 2019 09:00 - 15:00

Drammen kommune i samarbeid med Bufetat inviterer til fag- og inspirasjonsdag for alle ICDP-veiledere i Buskerud, Telemark og Vestfold. Samlingen retter seg mot de som er utdannet som ICDP-veiledere, men ledere og andre som er interessert i ICDP og foreldreveiledning er også velkomne til å melde seg på. Innhold: Hvor kommer følelser fra? Hva gjør at… Read more »

Vernepleienettverk i regi av USHT Buskerud 4. og 5. desember 2019 på Norefjell Ski og Spa.

4. og 5. desember 2019 4. desember kl. 09.30 - 16.00, 5 desember kl 08.30 - 15.00

Formålet med samlingen er å styrke fagmiljøet for vernepleiere som jobber i tjenester til mennesker med utviklingshemming ved å danne et nettverk for vernepleiere i USHT Buskerud. Målet er å komme frem til tiltak for å rekruttere og beholde vernepleiere i tjenester til mennesker med utviklingshemming i kommunene i Buskerud. Målgruppe: Vernepleiere i tjenester til… Read more »

Drammen – Public 360 – Opplæring for ledere

Tirsdag 10.12.19 0900-1200

Dette er et grunnkurs i Public 360 for alle ledere i Drammen, Nedre Eiker og Svelvik kommune. Vi vil bl.a. presentere mulighetene leder har for å følge opp saksbehandling i egen enhet ved bruk av Public 360.

Drammen – Public 360 – Opplæring for saksbehandlere

Tirsdag10.12.2019 13 - 16

Dette er et grunnkurs i Public 360 for alle saksbehandlere i Drammen, Nedre Eiker og Svelvik kommune. Vi vil bl.a. presentere mulighetene for å bruke dra-og-slipp ved opprettelse av dokumenter i Public 360, samt effektive verktøy for gjenfinning av informasjon.
Husk å ta med laptop!

Fagdag -Vold og trusler om vold på arbeidsplassen 11.desember

Onsdag 11. desember 08.00 - 14.30

Utviklingsenheten Skap gode dager inviterer til fagdag om Vold og trusler om vold på arbeidsplassen 11. desember 2019. I Drammen kommune har vi et nettverk med ressurspersoner som har et spesielt fokus på – og har fått tilpasset skolering til å kunne holde interne kurs med et forebyggende perspektiv på sin arbeidsplass. Vi har egne… Read more »

Tverrfaglig erfaringsseminar – Psykologisk førstehjelp med psykologspesialist Solfrid Raknes

Onsdag 11. desember 11:30 - 16:00

Vi ønsker å samle ansatte som har erfaring med bruk av Psykologisk førstehjelp, for erfaringsutveksling og kompetansedeling. Målsetningen er å finne fram til «gullet» og løfte fram gode praksiseksempler knyttet til Psykologisk førstehjelp.

Vigilo Barnehageopptak – Kurs for styrere i kommunale barnehager

Tirsdag 7. januar Kl. 09:00 - 15:00

Vigilo blir vårt nye administrasjonssystem for barnehage fra 1.januar 2020. Kurset omfatter barnehageopptak i Vigilo Tema: BarnehageopptakDet vil være innføring og workshops i opptaksprosessen fra de foresattes søkeprosess og videre til hvordan forvaltning godkjenner søknaden, hvordan barnehage behandler søknaden og til slutt hvordan foresatte svarer på mottatt tilbud om barnehageplass. I tillegg vil det bli… Read more »

Vigilo Barnehageopptak – Kurs for styrere i kommunale barnehager

Onsdag 8. januar Kl. 09:00 - 15:000

Vigilo blir vårt nye administrasjonssystem for barnehage fra 1.januar 2020. Kurset omfatter barnehageopptak i Vigilo Tema: BarnehageopptakDet vil være innføring og workshops i opptaksprosessen fra de foresattes søkeprosess og videre til hvordan forvaltning godkjenner søknaden, hvordan barnehage behandler søknaden og til slutt hvordan foresatte svarer på mottatt tilbud om barnehageplass. I tillegg vil det bli… Read more »

Vigilo Barnehageopptak – Kurs for styrere i private barnehager

Torsdag 9. januar Kl. 09:00 - 15:00

Vigilo blir kommunens nye administrasjonssystem for barnehage fra 1.januar 2020. Opptaket til både de private og de kommunale barnehagene, skjer i Vigilo. Kurset vil omhandle barnehageopptaket. Tema: BarnehageopptakDet vil være innføring og workshops i opptaksprosessen fra de foresattes søkeprosess og videre til hvordan forvaltning godkjenner søknaden, hvordan barnehage behandler søknaden og til slutt hvordan foresatte… Read more »

Vigilo Barnehageopptak – Kurs for styrere i kommunale barnehager

Tirsdag 14. januar Kl. 09:00 - 15:00

Vigilo blir vårt nye administrasjonssystem for barnehage fra 1.januar 2020. Kurset omfatter barnehageopptak i Vigilo Tema: BarnehageopptakDet vil være innføring og workshops i opptaksprosessen fra de foresattes søkeprosess og videre til hvordan forvaltning godkjenner søknaden, hvordan barnehage behandler søknaden og til slutt hvordan foresatte svarer på mottatt tilbud om barnehageplass. I tillegg vil det bli… Read more »

Vigilo Barnehageopptak – Kurs for styrere i private barnehager

Onsdag 15. januar Kl. 09:00 - 15:00

Vigilo blir kommunens nye administrasjonssystem for barnehage fra 1.januar 2020. Opptaket til både de private og de kommunale barnehagene, skjer i Vigilo. Kurset vil omhandle barnehageopptaket. Tema: BarnehageopptakDet vil være innføring og workshops i opptaksprosessen fra de foresattes søkeprosess og videre til hvordan forvaltning godkjenner søknaden, hvordan barnehage behandler søknaden og til slutt hvordan foresatte… Read more »

Vigilo Barnehageopptak – Kurs for styrere i private barnehager

Torsdag 16. januar Kl. 09:00 - 15:00

Vigilo blir kommunens nye administrasjonssystem for barnehage fra 1.januar 2020. Opptaket til både de private og de kommunale barnehagene, skjer i Vigilo. Kurset vil omhandle barnehageopptaket. Tema: BarnehageopptakDet vil være innføring og workshops i opptaksprosessen fra de foresattes søkeprosess og videre til hvordan forvaltning godkjenner søknaden, hvordan barnehage behandler søknaden og til slutt hvordan foresatte… Read more »

Vigilo – Kurs for kontorkonsulenter skole

Tirsdag 28. januar Kl. 9:00 - 15:00

Dette er et dagskurs i Vigilo, vårt nye oppvekstadministrasjonssystem. Vi vil ha innlæring og workshops om funksjoner i menyen. Målgruppe: Kontorkonsulenter på skoleDette er et tilpasset kurs for kontorkonsulenter, og vi ønsker at alle deltar på en av de fire alternative dagene. Innholdet har store fellestrekk med den første dagen som skoleledere skal delta på;… Read more »

Vigilo – Kurs for kontorkonsulenter skole

onsdag 29. februar Kl. 9:00 - 15:00

Dette er et dagskurs i Vigilo, vårt nye oppvekstadministrasjonssystem. Vi vil ha innlæring og workshops om funksjoner i menyen. Målgruppe: Kontorkonsulenter på skoleDette er et tilpasset kurs for kontorkonsulenter, og vi ønsker at alle deltar på en av de fire alternative dagene. Innholdet har store fellestrekk med den første dagen som skoleledere skal delta på;… Read more »

Vigilo – Kurs for kontorkonsulenter skole

Torsdag 30. januar Kl. 9:00 - 15:00

Dette er et dagskurs i Vigilo, vårt nye oppvekstadministrasjonssystem. Vi skal lære å bruke systemet gjennom innlæring og workshops. Målgruppe: Kontorkonsulenter på skoleDette er et tilpasset kurs for kontorkonsulenter, og vi ønsker at alle deltar på en av de fire alternative dagene. Innholdet har store fellestrekk med den første dagen som skoleledere skal delta på;… Read more »

Vigilo – Kurs for kontorkonsulenter skole

Fredag 31. januar Kl. 9:00 - 15:00

Dette er et dagskurs i Vigilo, vårt nye oppvekstadministrasjonssystem. Vi vil ha innlæring og workshops om funksjoner i menyen. Målgruppe: Kontorkonsulenter på skoleDette er et tilpasset kurs for kontorkonsulenter, og vi ønsker at alle deltar på en av de fire alternative dagene. Innholdet har store fellestrekk med den første dagen som skoleledere skal delta på;… Read more »

Vigilo – Kurs for skoleledere i barneskole

Mandag 3. og tirsdag 4. februar Kl. 9:00 - 15:00

Dette er et to-dagerskurs i Vigilo, vårt nye oppvekstadministrasjonssystem. Kurset omfatter innføring og workshops. Målgruppe: Skolens ledergruppe – barneskoleRektor og avdelingsledere deltar på begge dager. Det er en fordel for ledergruppa å delta på de samme kursdatoene slik at man kan sitte sammen og jobbe. Kontorkonsulentene kalles inn til egne tilpassede kurs, men dersom dere… Read more »

Nettverk Utforskende AKS

Tirsdag 4. februar Kl 09.00 -11.30

Nettverk for ansatte i aktivitetsskolen i Drammen. Et praktisk innhold med digitale aktiviteter som kan brukes sammen med barn i egen aktivitetsskole.

Nettverk Utforskende AKS

Tirsdag 4. februar Kl 09.00 -11.30

Nettverk for ansatte i aktivitetsskolen i Drammen. Et praktisk innhold med digitale aktiviteter som kan brukes sammen med barn i egen aktivitetsskole.

Vigilo – Kurs for skoleledere i ungdomsskole

Onsdag 5. og torsdag 6. februar Kl. 9:00 - 15:00

Dette er et to-dagerskurs i Vigilo, vårt nye oppvekstadministrasjonssystem. Kurset omfatter innføring og workshops. Målgruppe: Skolens ledergruppe – UngdomsskoleRektor og avdelingsledere deltar på begge dager. Det er en fordel for ledergruppa å delta på de samme kursdatoene slik at man kan sitte sammen og jobbe. Kontorkonsulentene kalles inn til egne tilpassede kurs, men dersom dere… Read more »

Vigilo – Kurs for skoleledere i barneskole

Fredag 7. og mandag 10. februar Kl. 9:00 - 15:00

Dette er et to-dagerskurs i Vigilo, vårt nye oppvekstadministrasjonssystem. Kurset omfatter innføring og workshops. Målgruppe: Skolens ledergruppe – barneskolerRektor og avdelingsledere deltar på begge dager. Det er en fordel for ledergruppa å delta på de samme kursdatoene slik at man kan sitte sammen og jobbe. Kontorkonsulentene kalles inn til egne tilpassede kurs, men dersom dere… Read more »

Vigilo – Kurs for skoleledere i barneskole

Tirsdag 11. og onsdag 12. februar Kl. 9:00 - 15:00

Dette er et to-dagerskurs i Vigilo, vårt nye oppvekstadministrasjonssystem. Kurset omfatter innføring og workshops. Målgruppe: Skolens ledergruppe – barneskoleRektor og avdelingsledere deltar på begge dager. Det er en fordel for ledergruppa å delta på de samme kursdatoene slik at man kan sitte sammen og jobbe. Kontorkonsulentene kalles inn til egne tilpassede kurs, men dersom dere… Read more »

Autismespekterforstyrrelser – tilrettelegging og tiltak i skolen

Tirsdag 11. februar 2020 09:00 - 12:00

Innhold kurs: Kort teori om ASD Sansemotoriske utfordringer Gjennomgang av stressmodellen Hvordan prioritere mål i opplæringen til eleven og hvordan tilrettelegge for måloppnåelse? Hvordan legge til rette for en strukturert, trygg og forutsigbar skoledag? Hvilke tiltak kan ha stor betydning for eleven uten at det krever store endringer?

Nettverkssamling nr 3 for nyutdannede og nytilsatte barnehagelærere – år 1

Tirsdag 11. februar 2020 Kl 13.00-16.00

Tema: Domino-modellen og hvordan bruke egen faglighet i hverdagen for å løfte de andre opp v/Kari Pape

Vigilo – Kurs for skoleledere i ungdomsskole

Torsdag 13. og fredag 14. februar Kl. 9:00 - 15:00

Dette er et to-dagerskurs i Vigilo, vårt nye oppvekstadministrasjonssystem. Kurset omfatter innføring og workshops. Målgruppe: Skolens ledergruppe – ungdomsskoleRektor og avdelingsledere deltar på begge dager. Det er en fordel for ledergruppa å delta på de samme kursdatoene slik at man kan sitte sammen og jobbe. Kontorkonsulentene kalles inn til egne tilpassede kurs, men dersom dere… Read more »

Vigilo – Kurs for skoleledere i barneskole

Mandag 17. og tirsdag 18. februar Kl. 9:00 - 15:00

Dette er et to-dagerskurs i Vigilo, vårt nye oppvekstadministrasjonssystem. Kurset omfatter innføring og workshops. Målgruppe: Skolens ledergruppe – barneskoleRektor og avdelingsledere deltar på begge dager. Det er en fordel for ledergruppa å delta på de samme kursdatoene slik at man kan sitte sammen og jobbe. Kontorkonsulentene kalles inn til egne tilpassede kurs, men dersom dere… Read more »

Vigilo – Kurs for skoleledere i ungdomsskole

Onsdag 19. og torsdag 20. februar Kl. 9:00 - 15:00

Dette er et to-dagerskurs i Vigilo, vårt nye oppvekstadministrasjonssystem. Kurset omfatter innføring og workshops. Målgruppe: Skolens ledergruppe – ungdomsskoleRektor og avdelingsledere deltar på begge dager. Det er en fordel for ledergruppa å delta på de samme kursdatoene slik at man kan sitte sammen og jobbe. Kontorkonsulentene kalles inn til egne tilpassede kurs, men dersom dere… Read more »

Nettverk Språklig AKS

Tirsdag 28. april Kl 09.00 -11.30

Nettverk for ansatte i aktivitetsskolen i Drammen. Et praktisk innhold med språklige aktiviteter som kan brukes sammen med barn i egen aktivitetsskole.

Nettverkssamling nr 4 for nyutdannede og nytilsatte barnehagelærere – år 1

Tirsdag 5. mai 2020 Kl 13.00-16.00

Tema: Barnehagen som pedagogisk virksomhet. Vi må vite hvorfor før vi snakker om hva, og må følge opp at det vi blir enige om faktisk gjennomføres i praksis v/Kari Pape

Matematisk kompetanse: Kursdag for lærere på 1. og 2. trinn

Torsdag 4. juni kl. 9 - 15

Det første møtet med matematikk – hvordan skape nysgjerrighet og engasjement?

Språklig kompetanse: Kursdag for lærere på 1. og 2. trinn

Fredag 5. juni kl. 9 - 15

Det første møtet med matematikk – hvordan skape nysgjerrighet og engasjement?