Velkommen til Drammen kommunes kursportal. Her ser du kommende arrangementer og kurs, og kan melde deg på.

HSO (Helse og Omsorg) Kursrekke i Kognitiv Atferds Terapi (KAT) & Feedback Informerte Tjenester (FIT-Webinar)

KAT: 26.august, 23.september, 28.oktober, 25.&26.november og 16.desember. FIT: Webinar 4. september kl. 08.30-11.30 og kl. 12.00-15.00

Velkommen til 6 kursmoduler høsten 2020 i Kognitiv Atferds Terapi Det vil høsten 2020 presenteres en kursrekke som består av seks moduler med vekt på prinsipper og metoder i kognitiv atferdsterapi. Nye seks moduler kommer våren 2021 hvor hovedvekten er å øve egne ferdigheter (nærmere informasjon kommer). Til sammen utgjør dette 36 undervisningstimer som sammen… Read more »

HSO (Helse og Omsorg) Nettverkssamling for Vernepleiere

Tirsdag 8. desember 09.00 - 15.00

Formålet med samlingen er å styrke fagmiljøet for vernepleiere som jobber i tjenester til mennesker med utviklingshemming. Høstens samling er for nettverkskontaktene. Hver nettverkskontakt kan ta med seg 1-2 medarbeidere til programmets del 2, fra kl 12.00, alle må melde seg på i kursportalen. Samlingen er digital. Du vil i forkant av samlingen motta e-post… Read more »