Velkommen til Drammen kommunes kursportal. Her ser du kommende arrangementer og kurs, og kan melde deg på.

HSO (Helse og Omsorg) Kursrekke i Kognitiv Atferds Terapi og Feedback Informerte Tjenester

E-læring 2020-2021

Velkommen til e-læringskurs i Kognitiv Atferds Terapi (KAT) og Feedback Informerte Tjenester (FIT) Kognitiv Atferds Terapi: Kursrekken består av fem moduler med vekt på grunnprinsipper og metoder i kognitiv atferdsterapi. Syv moduler kommer i 2021 hvor hovedvekten er å øve egne ferdigheter. Til sammen utgjør dette 55 timer som attesteres i henhold til dokumentasjon (gjelder… Read more »

Skole og BHG Digital (ZOOM) Workshop i programmering 2 (SNELD) – matematikklærere, ungdomstrinnet.

Torsdag 22.april 11.00 - 15.30

DENNE WORKSHOPPEN ER AVLYST OG GJENNOMFØRES DIGITALT – LINK MED INFORMASJON SENDT TIL PÅMELDTE DELTAKERE! Velkommen til workshop i programmering for matematikklærere. ungdomstrinnet. Temaet på denne workshoppen:Temaet på denne workshoppen er knyttet opp mot forståelse og bruk av programmering i praksis samt programmering i undervisningen opp mot digitale ferdigheter og  kompetansemål i matematikkfaget til det… Read more »

EveryOne introduksjon for attestanter og ledere

Torsdag 22. april 2021 Kl. 13:00-15:00

Påmeldingfrist: 21. april

Skole og BHG Digital (ZOOM) Workshop i programmering 2 (SNELD) – matematikklærere, ungdomstrinnet.

Torsdag 29.april 11.00 - 15.30

DENNE WORKSHOPPEN ER AVLYST OG GJENNOMFØRES DIGITALT – LINK MED INFORMASJON SENDT TIL PÅMELDTE DELTAKERE! Velkommen til workshop i programmering for matematikklærere. ungdomstrinnet. Temaet på denne workshoppen:Temaet på denne workshoppen er knyttet opp mot forståelse og bruk av programmering i praksis samt programmering i undervisningen opp mot digitale ferdigheter og  kompetansemål i matematikkfaget til det… Read more »

HSO (Helse og Omsorg) Introduksjonskurs for ressurspersoner i kompetansenettverket i palliasjon og kreftomsorg

05. mai 2021 08.30 - 15.00

Kompetansenettverk innen palliasjon og kreftomsorg for Drammensregionen ønsker velkommen til introduksjonskurs for nye ressurspersoner innen palliasjon og kreftomsorg Introduksjonskurset er i år samlet til en dag, samme undervisning på to valgfrie datoer. Undervisningen foregår digitalt onsdag 5.mai og onsdag 12.mai 2021. Din nærmeste leder inviteres med på 1. halvdel av dagen, frem til lunsj. Lederforankring… Read more »

HSO (Helse og Omsorg) Kapittel 9, Bruk av tvang og makt. Målgruppe: ansatte i tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne

Onsdag 5. mai 2021 kl. 0900 - 1500.

Kompetansesenteret, Tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne i Drammen kommune samt Voksenhabilitering i Horten kommune har den glede av å invitere til fagdag om kapittel 9, tvang og makt. Fagdagen arrangeres som en videokonferanse som strømmes live. Opptak vil gjøres og legges på plattformen Vimeo. Foredragsholdere: Anders Johansen og Hege Kylland.

HSO (Helse og Omsorg) Introduksjonskurs for ressurspersoner i kompetansenettverket i palliasjon og kreftomsorg

12. Mai 2021 08.30 - 15.00

Kompetansenettverk innen palliasjon og kreftomsorg for Drammensregionen ønsker velkommen til introduksjonskurs for nye ressurspersoner innen palliasjon og kreftomsorg Introduksjonskurset er i år samlet til en dag, samme undervisning på to valgfrie datoer. Undervisningen foregår digitalt onsdag 5.mai og onsdag 12.mai 2021. Din nærmeste leder inviteres med på 1. halvdel av dagen, frem til lunsj. Lederforankring… Read more »