Velkommen til Drammen kommunes kursportal. Her ser du kommende arrangementer og kurs, og kan melde deg på.

HSO (Helse og Omsorg) Kursrekke i Kognitiv Atferds Terapi: Trinn 2

E-læring 2022-2025

Velkommen til e-læringskurs i Kognitiv Atferds Terapi (KAT) Trinn 2 I trinn 2 videreføres prinsippene og metodene i trinn 1. Nye områder og komplekse problemstillinger introduseres og er ment for å gi bredde i bruk av kognitiv adferdsterapi. Forhåndsvis i ny fane Modul 1: PTSD og komplekse traumer Modul 2: Dag 1 – Oppbygging av… Read more »

Skole og BHG Nettverk for nyutdannede lærere 1. år

torsdag 22. september, onsdag 12. oktober, torsdag 8. desember, torsdag 23. februar, tirsdag 28. mars kl. 09.00-15.00

Dette er et nettverk for deg som er nyutdannet lærer, og som jobber ditt første år som lærer i Drammensskolen. I dette nettverket kan nyutdannede lærere møtes på tvers av skoler, dele erfaringer, reflektere over egen praksis og få støtte til å videreutvikle seg som profesjonell lærer. Det er obligatorisk å delta i dette nettverket.… Read more »

Skole og BHG Nettverk for nyutdannede lærere 2. år

torsdag 13. oktober, torsdag 1. desember, onsdag 18. januar, onsdag 22. februar, torsdag 23. mars kl. 12.00-15.30

Dette er et nettverk for deg som er nyutdannet lærer, og som jobber ditt andre år som lærer i Drammensskolen. I dette nettverket kan nyutdannede lærere møtes på tvers av skoler, dele erfaringer, reflektere over egen praksis og få støtte til å videreutvikle seg som profesjonell lærer. Det er obligatorisk å delta i dette nettverket,… Read more »

Skole og BHG Skaperverksted (grunnleggende programmering og tverrfaglig undervisning) for ungdomstrinnet

mandag 24. oktober, onsdag 7. desember, tirsdag 14. februar, mandag 17. april, mandag 5. juni kl. 09.00-16.00

Det er ønskelig at alle ungdomsskolene sender minst én ressurslærer. NB! Dette kurset er tverrfaglig og ikke primært for realfagslærere. I de nye læreplanene er programmering blitt en integrert del av flere fag på ungdomstrinnet, men det er ikke alltid så lett å komme i gang med noe som er helt nytt. Denne kursrekka vil… Read more »

Skole og BHG Programmering for barnetrinnet (DTS), gruppe 1

tirsdag 25. oktober, mandag 5. desember, onsdag 15. februar, tirsdag 18. april, onsdag 7. juni kl. 09.00-16.00

Kurs i programmering for ressurslærere på barnetrinnet er en del av Den teknologiske skolesekken. Alle skoler sender 2 «nye» ressurslærere. Kurset legges opp på samme måte som skoleåret 2021/2022. I de nye læreplanene er programmering blitt en integrert del av flere fag på mellomtrinnet, men det er ikke alltid så lett å komme i gang… Read more »

Skole og BHG Programmering for barnetrinnet (DTS), gruppe 2

onsdag 26. oktober, tirsdag 6. desember, mandag 13. februar, onsdag 19. april, tirsdag 6. juni kl. 09.00-16.00

Kurs i programmering for ressurslærere på barnetrinnet er en del av Den teknologiske skolesekken. Alle skoler sender 2 «nye» ressurslærere. Kurset legges opp på samme måte som skoleåret 2021/2022. I de nye læreplanene er programmering blitt en integrert del av flere fag på mellomtrinnet, men det er ikke alltid så lett å komme i gang… Read more »

Skole og BHG ICDP-kurs for ungdomsskoleansatte, avholdes i lokaler hos knutepunkt Strømsø

Tirsdag 21.02, 07.03,14.03 ,21.03 ,28.03 ,18.04 Kl: 10.30 - 12.00

PP-tjenesten inviterer til International Child Development Program (ICDP)-kurs i sine lokaler på Strømsø. Kurset passer for alle som jobber i ungdomsskolen. ICDP-kurset holdes som samtalegruppe og er et program som er rettet mot alle som er i kontakt med barn og ungdom mellom 0 og 18 år. Programmet tilbys nå til ansatte ved ungdomsskoler i Drammen.… Read more »

Skole og BHG ICDP – kurs for ansatte på barneskolen, avholdes i PPTs lokaler på knutepunkt Strømsø

Torsdag 09.03 ,16.03, 23.03, 30.03 ,13.04, 20.04 Kl: 09.30 - 11.00

PP-tjenesten inviterer til International Child Development Program (ICDP)-kurs i sine lokaler på Strømsø. Kurset passer for alle som jobber i barneskolen.  ICDP-kurset holdes som samtalegruppe og er et program som er rettet mot alle som er i kontakt med barn mellom 0 og 18 år. Programmet tilbys nå til ansatte ved barneskoler i Drammen. Hovedfokuset vil… Read more »

INNFØRINGSKURS I PROSESSLEDELSE OG FASILITERING

14 mars og 29 mars 2023 kl 08.30 - 14.30

BLI BEDRE PÅ Å LEDE PROSESSER,WORKSHOPS OG MØTER SOM ENGASJERER Virksomhetene i Drammen kommune trenger medarbeidere som evner å lede møter, workshops og prosesser, som skaper fremdrift og engasjement hos alle involverte. Utvikling og digitalisering tilbyr nå et 2 dagers kurs: Innføring i prosessledelse og fasilitering. MÅLGRUPPE Kurset er utviklet for å styrke kompetansen i… Read more »

Skole og BHG ICDP – kursrekke for ansatte i barnehager, avholdes i lokaler hos knutepunkt Strømsø

Onsdager: 15.3 , 22.3, 29.3, 12.4, 19.4, 26.4 Kl: 13.30 - 15.00

PP-tjenesten inviterer til International Child Development Program (ICDP)-kurs i sine lokaler på Strømsø. Kurset passer for alle som jobber i barnehage. ICDP-kurset holdes som samtalegruppe og er et helsefremmende og forebyggende program som er rettet mot alle som er i kontakt med barn mellom 0 og 18 år. Programmet vil i denne omgang tilbys til… Read more »

barnevern, Forebyggende tjenester, HSO (Helse og Omsorg) Trening og utvikling av ferdigheter, veiledning og det psykologiske kasus arbeidet med PhD, psykolog Irene H. Oesterich

Onsdag 22. og torsdag 23. mars 09:00 - 15:00 begge dager

Programmet disse to dagene sees i forlengelse av undervisningen i 2022, med fokus på dobbelt diagnose og vekt på oppbygging av styrker, selv-verdi, livslyst og motstandskraft. Irene går gjennom teori, metode og gjennomfører demonstrasjon med hjelp av deltakere, samt diskuterer modellen. Dagene er ferdighetsbaserte med både rollespill og par-øvelser. Deltakerne forbereder seg ved å ta… Read more »

Skole og BHG Fagnettverk SFO-ansatte: Voksenrollen i lek og vennskap del 2, fredag 24.mars

fredag 24. mars 09.00 - 11.30 (enkel lunsj fra kl. 11.30)

Vi fortsetter å ha fokus på voksenrollen i leken. Deling og refleksjon rundt praksis i SFO. NB! Dette er en av tre alternative datoer til del 2 (det blir tre like samlinger med plass til inntil 80 deltakere).

Prosessverksted

Torsdag 30 mars 08.30 - 11.30

INNFØRINGSKURS I PROSESSLEDELSE OG FASILITERING

13 april og 26 april 2023 kl 08.30 - 14.30

BLI BEDRE PÅ Å LEDE PROSESSER,WORKSHOPS OG MØTER SOM ENGASJERER Virksomhetene i Drammen kommune trenger medarbeidere som evner å lede møter, workshops og prosesser, som skaper fremdrift og engasjement hos alle involverte. Utvikling og digitalisering tilbyr nå et 2 dagers kurs: Innføring i prosessledelse og fasilitering. MÅLGRUPPE Kurset er utviklet for å styrke kompetansen i… Read more »

HSO (Helse og Omsorg) Mentoropplæring i digital opplæringspakke i lindrende behandling og omsorg ved livets slutt

Tirsdag 18. april Kl: 10.00 - 14.00

 USHT Viken (Buskerud) arrangerer opplæring for ressurspersoner i palliasjon som skal bli mentorer i opplæringspakken i lindrende behandling og omsorg ved livets slutt. Som mentor i kommunen vil du ha ansvar for informasjon om pakken til ledere og medarbeidere. Du har også ansvar for gjennomføring av samlinger, veiledning og oppfølging av medarbeidergruppen som gjennomfører opplæringspakken.… Read more »

Skole og BHG ICDP – kursrekke for ansatte i barnehager, avholdes i PPTs lokaler i Mjøndalen

Mandag 24.4, 8.5, 15.5, 22.5,12.6, 19.6 Kl: 10.00 - 11.30

PP-tjenesten inviterer til International Child Development Program (ICDP)-kurs i sine lokaler på Strømsø. Kurset passer for alle som jobber i barnehage. ICDP-kurset holdes som samtalegruppe og er et helsefremmende og forebyggende program som er rettet mot alle som er i kontakt med barn mellom 0 og 18 år. Programmet vil i denne omgang tilbys til… Read more »

HSO (Helse og Omsorg) Samling i fagnettverk for ressurspersoner innen demensomsorg

Onsdag 26. april Kl. 10:00 - 15:00

Velkommen til vårsamling i fagnettverket for demensomsorg. Vi møtes fysisk med fokus på temaer innen demensplan 2025. Program kommer…   Formål:Bidra til å styrke levekårene og kvaliteten i demensomsorgen gjennomkompetanseheving for fagansvarlige som yter tjenester til brukergruppen.Mål:Erverve seg kunnskap og forståelse med mål og formål i Demensplanen 2025 ognasjonale faglige retningslinjer. Målgruppe:Rådgiver/lederHukommelsesteam/Demenskoordinator/ressurspersoner innen demens

Forebygge vold og trusler om vold mot ansatte – Opplæring for ressurspersoner (trinn 4)

Onsdag 03. mai til fredag 05. mai 2023 kl. 08.30 - 14.30

Bli bedre til å forebygge og håndtere vold og trusler om vold på egen arbeidsplassDenne opplæringen er det siste trinnet i opplæringen av ressurspersoner. Før opplæringen begynner må trinnene 2 og 3 være fullført. Opplæringen vil ha fokus på hvordan håndtere situasjoner med utfordrende adferd og utagering gjennom konfliktdempende kommunikasjon. Opplæringen går over 3 dager… Read more »

HSO (Helse og Omsorg) proACT-instruktørkurs

10. og 11. mai Kl. 09.00 - 15.00, begge dager

Kurset er for medarbeidere som skal bli instruktører i proACT og skal starte proACT-kurs. Instruktøren må ha 3-årig høyskoleutdanning (sykepleier, vernepleier e.l.) og rollen som instruktør må være forankret hos egen leder. Kurset går over to dager og du må delta begge dager for å få sertifisering som proACT-instruktør. USHT Viken (Buskerud) dekker kursdagene. Arbeidsgiver… Read more »