Velkommen til Drammen kommunes kursportal. Her ser du kommende arrangementer og kurs, og kan melde deg på.

Skole og BHG Samlinger for profesjonsveiledere

mandag 4. september, torsdag 12. oktober, onsdag 10. januar, fredag 12. april i tidsrommet 11.30-16.00 (varierer, se info under)

Alle nyutdannede lærere og barnehagelærere har krav på observasjon og veiledning gjennom hele det første yrkesåret. Se rutinebeskrivelse for veiledningsordningen i Drammensskolen i EQS som gjelder fra og med skoleåret 2023/2024. Profesjonsveiledere = veiledere for nyutdannede lærere og barnehagelærere inneværende år + lærere og barnehagelærere med veilederkompetanse. For profesjonsveiledere i skole: 4 samlinger på ettermiddagstid.… Read more »

Skole og BHG Programmering for realfagslærere på ungdomstrinnet (inkl. Python)

13. september, 11. oktober, 5. desember, 16. februar, 11. april kl. 09.00–15.00

Dette kurset er for realfagslærere på ungdomstrinnet. I denne kursrekken vil deltakerne få erfare hvordan programmering og algoritmisk tenkemåte kan integreres i matematikk og naturfag på ungdomstrinnet på fagenes premisser. Gjennom praktiske, kreative og utforskende programmeringsaktiviteter får deltakerne konkrete eksempler på hvordan dette kan gjøres i klasserommet. Vi skal benytte både digitale verktøy og fysisk… Read more »

Skole og BHG Skaperskole

14. september, 10. oktober, 6. desember, 15. februar, 10. april kl. 09.00–15.00

Dette er en kursrekke etter modell av Skaperskolen. Skaperskolen, utviklet av Naturfagssenteret og vitensentrene i Norge, har tatt mål av seg å vise hvordan programmering og teknologi kan brukes kreativt og tverrfaglig. På dette kurset skal lærerne få være elever og selv oppleve hvor engasjerende undervisning etter skaperskolemetodikken kan være. Mer informasjon om hva Skaperskolen… Read more »

Skole og BHG Programmering for barnetrinnet

15. september, 9. oktober, 7. desember, 14. februar, 9. april kl. 09.00–15.00

Kursrekke for nye ressurslærere på barnetrinnet. Målet er at innen våren 2024 skal alle skoler skal ha to ressurslærere/digitale pedagoger. Kurset krever ingen forkunnskaper, og fokuserer på å bruke programmering som en integrert del av fagene samtidig som man trener algoritmisk tenkemåte. Gjennom praktiske, kreative og utforskende programmeringsaktiviteter får deltakerne konkrete eksempler på hvordan dette… Read more »

Skole og BHG Nettverk for nyutdannede lærere 1. år

onsdag 20. september, torsdag 12. oktober, fredag 24. november, onsdag 7. februar, fredag 12. april kl. 09.00-15.00

Dette er et nettverk for deg som er nyutdannet lærer, og som jobber ditt første år som lærer i Drammensskolen. I dette nettverket kan nyutdannede lærere møtes på tvers av skoler, dele erfaringer, reflektere over egen praksis og få støtte til å videreutvikle seg som profesjonell lærer. Det er obligatorisk å delta i nettverket, men… Read more »

Skole og BHG Nettverk for ressurspersoner barnetrinn Den teknologiske skolesekken

tirsdag 21. november, tirsdag 12. mars kl. 09.00–15.00

Nettverk for ressurspersoner/digitale pedagoger, det vil si lærere som har gjennomført kurs i Den teknologiske skolesekken (hele kursrekka) i løpet av de tre siste årene. To samlinger ledet av Ole Andreas Nordhaug fra Vitenparken. Påmeldingsfrist 10. november Sted: Grønland 53, Lysning Nettverket går over to hele dager (inkludert lunsj): tirsdag 21. november kl. 09.00–15.00 tirsdag… Read more »

Skole og BHG Nettverk ressurspersoner ungdomstrinn Den teknologiske skolesekken

Onsdag 22. november, onsdag 13. mars kl. 09.00–15.00

Nettverk for ressurspersoner/digitale pedagoger, det vil si lærere som har gjennomført kurs i Den teknologiske skolesekken (hele kursrekka) i løpet av de tre siste årene. To samlinger ledet av Ole Andreas Nordhaug fra Vitenparken. Påmeldingsfrist 10. november Sted: Grønland 53, Lysning Nettverket går over to hele dager (inkludert lunsj): onsdag 22. november kl. 09.00–15.00 onsdag… Read more »

Skole og BHG ICDP – kursrekke for ansatte i barnehager, avholdes i PPTs lokaler i Mjøndalen

Mandag 22.januar, 5.februar, 12.februar, 19.februar, 11.mars og 18.mars 2024. Kl: 10.00 - 11.30

PP-tjenesten inviterer til International Child Development Program (ICDP)-kurs i sine lokaler i Mjøndalen. Kurset passer for alle som jobber i barnehage. ICDP-kurset holdes som samtalegruppe og er et helsefremmende og forebyggende program som er rettet mot alle som er i kontakt med barn mellom 0 og 18 år. Programmet vil i denne omgang tilbys til… Read more »

Skole og BHG ICDP-kurs for skoleansatte på 6. – 10. trinn, avholdes i lokaler hos knutepunkt Strømsø

Torsdag 25.01, 01.02, 08.02, 15.02,22.02 og 07.03 Kl. 08.30 - 10.00

PPT inviterer til kurs i ICDP (International Child Development Program). Kurset passer for alle som jobber med barn og ungdom mellom 11-16 år ( lærere, assistenter, sosialfaglig eller miljøarbeidere). Hovedfokuset i kurset vil være på samhandling og samspill med elever og foresatte. ICDP for ansatte i skole ivaretar imidlertid kompetanseheving innen samtaler med barn og… Read more »

Skole og BHG Samarbeidslæring 8.–10. trinn

Mandag 5. mars 2024 11.30 - 15.30

Workshop for lærere på ungdomstrinnet. «Alle skal lære å samarbeide, fungere sammen med andre og utvikle evne til medbestemmelse og medansvar» – overordnet del. Samarbeidslæring (Cooperative Learning) har noen felles prinsipper som fører til inkludering, elevaktivitet, engasjement, sosial utvikling og læring. Når vi legger til rette for samarbeidslæring etter felles prinsipper vil elever dra nytte… Read more »

Alle ansatte, barnevern, Forebyggende tjenester, HSO (Helse og Omsorg), Medarbeidere i PHR, Skole og BHG Innføring i individuell plan og rollen som koordinator/barnekoordinator

Tirsdag 5.mars 2024 kl. 13.00 - 15.30

Kurset gir en gjennomgang av lovgrunnlag og formål tilknyttet individuell plan, koordinator og barnekoordinator. Vi skal også gjøre dere kjent med rutiner for koordinering og samarbeid i Drammen kommune. Videre gir kurset gir en praktisk gjennomgang av det digitale verktøyet Visma Flyt Samspill. Dette er et samhandlingsverktøy som brukes ved opprettelse av individuell plan. Deltakere… Read more »

Skole og BHG Samarbeidslæring 1.–4. trinn

Tirsdag 6. mars 2024 11.30 - 15.30

Workshop for lærere på 1.-4. trinn. «Alle skal lære å samarbeide, fungere sammen med andre og utvikle evne til medbestemmelse og medansvar» – overordnet del. Samarbeidslæring (Cooperative Learning) har noen felles prinsipper som fører til inkludering, elevaktivitet, engasjement, sosial utvikling og læring. Når vi legger til rette for samarbeidslæring etter felles prinsipper vil elever dra… Read more »

Alle ansatte Innføringskurs i prosessledelse og fasilitering

7. mars og 19. mars 2024 kl 08.30 - 15.00

BLI BEDRE PÅ Å LEDE PROSESSER,WORKSHOPS OG MØTER SOM ENGASJERER Virksomhetene i Drammen kommune trenger medarbeidere som evner å lede møter, workshops og prosesser, som skaper fremdrift og engasjement hos alle involverte. Utvikling og digitalisering starter opp nye 2 dagers kurs våren 2024. MÅLGRUPPE Kurset er utviklet for å styrke kompetansen i å tilrettelegge og… Read more »

Skole og BHG Samarbeidslæring 5.–7. trinn

Mandag 11. mars 2024 11.30 - 15.30

Workshop for lærere på mellomtrinnet. «Alle skal lære å samarbeide, fungere sammen med andre og utvikle evne til medbestemmelse og medansvar» – overordnet del. Samarbeidslæring (Cooperative Learning) har noen felles prinsipper som fører til inkludering, elevaktivitet, engasjement, sosial utvikling og læring. Når vi legger til rette for samarbeidslæring etter felles prinsipper vil elever dra nytte… Read more »

HSO (Helse og Omsorg), Medarbeidere i PHR KOGNITIVE METODER i PSYKOTERAPEUTISK RUSMIDDELBEHANDLING

Onsdag 13. mars og Torsdag 14. mars 2024 09.00-15.00 begge dager

Dette er siste workshop i kompetanseløpet i Drammen kommune. Underviser og workshopholder denne gangen er Irene Oestrich, som nå er kjent for de fleste. Hennes fokus denne gangen er motivasjon og ferdighetstrening innenfor flere viktige livsområder I workshopen den 13. og 14. mars 2024 fokuserer Irene disse to dagene på følgende temaer: Motivasjon Bimi –… Read more »

Alle ansatte, Skole og BHG Fagnettverk SFO-ansatte.

Onsdag 13. mars 17.30 - 20.00 (enkel mat fra kl. 17.00)

Tema: Kultur Kultur skal ha en viktig plass i SFO. SFO skal legge til rette for at barna får delta i forskjellige kunstneriske og kulturelle aktiviteter, slik som musikk, dans, drama og annen skapende virksomhet. Vi er så heldige at Drammen kulturskole med deres lærere og Drammensbiblioteket med bibliotekar vil legge til rette for fagsamlingen… Read more »

Alle ansatte Grunnleggende kurs i EveryOne for ledere og attestanter, del 1 og del 2

Torsdag 14. mars 2024 kl. 12.00 - 15.00

Påmeldingsfrist: 13. mars kl. 14.00

Alle ansatte Velkommen til EveryOne kurs for ledere og attestanter

Onsdag 20. mars 2024 Kl. 12.00 - 15.00

Påmeldingsfrist 19. mars kl 14.00

Alle ansatte, Skole og BHG Fagnettverk SFO-ansatte.

Onsdag 20. mars 17.30 - 20.00 (enkel mat fra kl. 17.00)

Tema: Kultur Kultur skal ha en viktig plass i SFO. SFO skal legge til rette for at barna får delta i forskjellige kunstneriske og kulturelle aktiviteter, slik som musikk, dans, drama og annen skapende virksomhet. Vi er så heldige at Drammen kulturskole med deres lærere og Drammensbiblioteket med bibliotekar vil legge til rette for fagsamlingen… Read more »

Alle ansatte Kommuniser med strek!

5. april 2024 kl 09.00 - 15.00

BRUK TEGNING SOM ET VERKTØY FOR LETTERE Å FORSTÅ SAMMENHENGER! Visuell fasilitering handler om å kombinere ord og bilder for å skape engasjement og felles forståelse. På dette kurset vil du lære tegneteknikker og visualiseringsmetoder som gir deg et lett tilgjengelig verktøy for å formidle komplekse ideer og konsepter. Hvorfor er tegning et nyttig verktøy? Illustrerer budskap: Tegninger gjør… Read more »

Kurs i grunnleggende pensjon for medlemmer i Drammen kommunale pensjonskasse født før 1963

Tirsdag 9. April 2024 09.00 - 11.00

Drammen kommunale pensjonskasse holder kurs i grunnleggende pensjon. Aktuelle deltakere er medlemmer i DKP som er født før 1963. Kursopplegg: Medlemsrettigheter Medlemsportalen Pensjonsytelser Pensjonskalkulatoren Søknadsprosessen Kurset holdes på Teams Les gjerne mer om pensjon på DKP sin hjemmeside: DKP – Drammen kommunale pensjonskasse

HSO (Helse og Omsorg) USHT-Buskerud: Fagnettverk for ressurspersoner innen demensomsorgen

Onsdag 10. april og Torsdag 11. april. 15:00 - 18.00 / 09.00 - 15:00

Velkommen til årets første samling for ressurspersoner innen demens. Fagtema for samlingen: Angst og depresjon hos mennesker med demens – underrapporterte lidelser i demensomsorgen? Kan kartlegging av psykisk helse hos mennesker med demens påvirke tiltak og tjenestetilbud? Hva er kunnskapsbasert praksis – og hvordan jobbe med kvalitet- og forbedringsarbeid? Erfaringsdeling – Hva er status og… Read more »

Kurs i grunnleggende pensjon for medlemmer i Drammen kommunale pensjonskasse født før 1963

Onsdag 10. April 2024 09.00 - 11.00

Drammen kommunale pensjonskasse holder kurs i grunnleggende pensjon. Aktuelle deltakere er medlemmer i DKP som er født før 1963. Kursopplegg: Medlemsrettigheter Medlemsportalen Pensjonsytelser Pensjonskalkulatoren Søknadsprosessen Kurset holdes på Møterom Spiraltoppen i Wergelandsgate 10 . Oppmøte kl. 08.50 ved Hovedinngangen. 40 plasser – påmeldingsfrist 31. mars kl. 15.00 Les gjerne mer om pensjon på DKP sin… Read more »

Kurs i grunnleggende pensjon for medlemmer i Drammen kommunale pensjonskasse født etter 1962

Tirsdag 16. April 2024 09.00 - 11.00

Drammen kommunale pensjonskasse holder kurs i grunnleggende pensjon. Aktuelle deltakere er medlemmer i DKP som er født etter 1962. Kursopplegg: Medlemsrettigheter Medlemsportalen Pensjonsytelser Pensjonskalkulatoren Søknadsprosessen Kurset holdes på Teams. Les gjerne mer om pensjon på DKP sin hjemmeside: DKP – Drammen kommunale pensjonskasse

HSO (Helse og Omsorg) Fagdager sårbehandling og vurdering for sykepleiere og helsefagarbeidere

Tirsdag 16. og mandag 29.april kl.12.00-15.00 begge dager

Kurset er fordelt over to dager og inneholder teori og praktisk øvelse. Deltakere må være tilstede begge dager. Målet er at deltagerne kan praktisere sårbehandling og være en sårressurs i egen avdeling. Agenda: Huden og sårfaser Helhetlig vurdering og undersøkelse av fot TIMES Sårdiagnoser Kompresjonsbehandling Bandasjer Debridering med curette Målgruppe: Sykepleiere og helsefagarbeidere som jobber… Read more »

HSO (Helse og Omsorg) 17.04-24: Gratis tverrfaglig kvalitetsseminar om skrøpelige eldre

17 april 2024 kl 08.00 - 15.30

Bli med på vårens storsatsning! Du får faglig og lokal kunnskap som kan bedre din arbeidshverdag. Samtidig kan du bli kjent med kommunens fastleger og ansatte i kommunens helse- og omsorgstjenester og få oversikt over kommunens tilbud til skrøpelige eldre. Og du kan påvirke! Dine innspill kan gjøre samarbeidet mellom fastlegekontor og kommune bedre. Hva:… Read more »

Alle ansatte Nettverk vergetrening for ressurspersoner innen vold og trusler mot ansatte i Drammen kommune

Torsdag 25. april 2024 kl. 08.30-14.30

Bli tryggere på egen kompetanse når det kommer til vold og trusler om vold mot ansatte. Dette er et kurstilbud til deg som har gjennomført vergekurs trinn 2, 3 og 4, og på bakgrunn av det blitt ressursperson/vergeressurs innen feltet vold og trusler om vold mot ansatte. Som ressursperson/ vergeressurs har du nå mulighet til… Read more »

HSO (Helse og Omsorg) Kurs for journalansvarlige

Onsdag 25. april Kl. 12.00-15.00

Tema for kurset er rollen som journalansvarlig, regelverk og rutiner om blant annet innsyn i journal, retting og sletting av journal og internkontroll/journalgjennomgang. Formålet med kurset er å gi journalansvarlige faglig påfyll til å håndtere denne rollen. Vi går gjennom rutinene i EQS og regelverk knyttet til de oppgavene som ligger til journalansvarlig. Målgruppe: Journalansvarlige,… Read more »

Alle ansatte Innføringskurs i prosessledelse og fasilitering

30. april og 15. mai 2024 kl 08.30 - 15.00

BLI BEDRE PÅ Å LEDE PROSESSER,WORKSHOPS OG MØTER SOM ENGASJERER Virksomhetene i Drammen kommune trenger medarbeidere som evner å lede møter, workshops og prosesser, som skaper fremdrift og engasjement hos alle involverte. Utvikling og digitalisering starter opp nye 2 dagers kurs våren 2024. MÅLGRUPPE Kurset er utviklet for å styrke kompetansen i å tilrettelegge og… Read more »

HSO (Helse og Omsorg) Informasjonsmøte Læringsnettverk høst 2024

Tirsdag 7.mai 2024 kl. 13.00 - 14.00

Alle ansatte Nettverk vergetrening for ressurspersoner innen vold og trusler mot ansatte i Drammen kommune

Onsdag 29. mai 2024 kl. 08.30-14.30

Bli tryggere på egen kompetanse når det kommer til vold og trusler om vold mot ansatte. Dette er et kurstilbud til deg som har gjennomført vergekurs trinn 2, 3 og 4, og på bakgrunn av det blitt ressursperson/vergeressurs innen feltet vold og trusler om vold mot ansatte. Som ressursperson/ vergeressurs har du nå mulighet til… Read more »

Alle ansatte Kommuniser med strek!

31. mai 2024 kl 09.00 - 15.00

BRUK TEGNING SOM ET VERKTØY FOR LETTERE Å FORSTÅ SAMMENHENGER! Visuell fasilitering handler om å kombinere ord og bilder for å skape engasjement og felles forståelse. På dette kurset vil du lære tegneteknikker og visualiseringsmetoder som gir deg et lett tilgjengelig verktøy for å formidle komplekse ideer og konsepter. Hvorfor er tegning et nyttig verktøy? Illustrerer budskap: Tegninger gjør… Read more »

Alle ansatte Nettverk vergetrening for ressurspersoner innen vold og trusler mot ansatte i Drammen kommune

Torsdag 06. juni 2024 kl. 08.30-14.30

Bli tryggere på egen kompetanse når det kommer til vold og trusler om vold mot ansatte. Dette er et kurstilbud til deg som har gjennomført vergekurs trinn 2, 3 og 4, og på bakgrunn av det blitt ressursperson/vergeressurs innen feltet vold og trusler om vold mot ansatte. Som ressursperson/ vergeressurs har du nå mulighet til… Read more »

Alle ansatte Nettverk vergetrening for ressurspersoner innen vold og trusler mot ansatte i Drammen kommune

Onsdag 12. juni 2024 kl. 08.30-14.30

Bli tryggere på egen kompetanse når det kommer til vold og trusler om vold mot ansatte. Dette er et kurstilbud til deg som har gjennomført vergekurs trinn 2, 3 og 4, og på bakgrunn av det blitt ressursperson/vergeressurs innen feltet vold og trusler om vold mot ansatte. Som ressursperson/ vergeressurs har du nå mulighet til… Read more »

Alle ansatte Nettverk vergetrening for ressurspersoner innen vold og trusler mot ansatte i Drammen kommune

Torsdag 29. aug. 2024 kl. 08.30-14.30

Bli tryggere på egen kompetanse når det kommer til vold og trusler om vold mot ansatte. Dette er et kurstilbud til deg som har gjennomført vergekurs trinn 2, 3 og 4, og på bakgrunn av det blitt ressursperson/vergeressurs innen feltet vold og trusler om vold mot ansatte. Som ressursperson/ vergeressurs har du nå mulighet til… Read more »

Alle ansatte Nettverk vergetrening for ressurspersoner innen vold og trusler mot ansatte i Drammen kommune

Onsdag 04. sept. 2024 kl. 08.30-14.30

Bli tryggere på egen kompetanse når det kommer til vold og trusler om vold mot ansatte. Dette er et kurstilbud til deg som har gjennomført vergekurs trinn 2, 3 og 4, og på bakgrunn av det blitt ressursperson/vergeressurs innen feltet vold og trusler om vold mot ansatte. Som ressursperson/ vergeressurs har du nå mulighet til… Read more »

Alle ansatte Nettverk vergetrening for ressurspersoner innen vold og trusler mot ansatte i Drammen kommune

Torsdag 12. sept. 2024 kl. 08.30-14.30

Bli tryggere på egen kompetanse når det kommer til vold og trusler om vold mot ansatte. Dette er et kurstilbud til deg som har gjennomført vergekurs trinn 2, 3 og 4, og på bakgrunn av det blitt ressursperson/vergeressurs innen feltet vold og trusler om vold mot ansatte. Som ressursperson/ vergeressurs har du nå mulighet til… Read more »

Alle ansatte Nettverk vergetrening for ressurspersoner innen vold og trusler mot ansatte i Drammen kommune

Onsdag 09. okt. 2024 kl. 08.30-14.30

Bli tryggere på egen kompetanse når det kommer til vold og trusler om vold mot ansatte. Dette er et kurstilbud til deg som har gjennomført vergekurs trinn 2, 3 og 4, og på bakgrunn av det blitt ressursperson/vergeressurs innen feltet vold og trusler om vold mot ansatte. Som ressursperson/ vergeressurs har du nå mulighet til… Read more »

Alle ansatte Nettverk vergetrening for ressurspersoner innen vold og trusler mot ansatte i Drammen kommune

Onsdag 23. okt. 2024 kl. 08.30-14.30

Bli tryggere på egen kompetanse når det kommer til vold og trusler om vold mot ansatte. Dette er et kurstilbud til deg som har gjennomført vergekurs trinn 2, 3 og 4, og på bakgrunn av det blitt ressursperson/vergeressurs innen feltet vold og trusler om vold mot ansatte. Som ressursperson/ vergeressurs har du nå mulighet til… Read more »

Alle ansatte Nettverk vergetrening for ressurspersoner innen vold og trusler mot ansatte i Drammen kommune

Torsdag 07. nov. 2024 kl. 08.30-14.30

Bli tryggere på egen kompetanse når det kommer til vold og trusler om vold mot ansatte. Dette er et kurstilbud til deg som har gjennomført vergekurs trinn 2, 3 og 4, og på bakgrunn av det blitt ressursperson/vergeressurs innen feltet vold og trusler om vold mot ansatte. Som ressursperson/ vergeressurs har du nå mulighet til… Read more »

Alle ansatte Nettverk vergetrening for ressurspersoner innen vold og trusler mot ansatte i Drammen kommune

Onsdag 13. nov. 2024 kl. 08.30-14.30

Bli tryggere på egen kompetanse når det kommer til vold og trusler om vold mot ansatte. Dette er et kurstilbud til deg som har gjennomført vergekurs trinn 2, 3 og 4, og på bakgrunn av det blitt ressursperson/vergeressurs innen feltet vold og trusler om vold mot ansatte. Som ressursperson/ vergeressurs har du nå mulighet til… Read more »

Alle ansatte Nettverk vergetrening for ressurspersoner innen vold og trusler mot ansatte i Drammen kommune

Onsdag 04. des. 2024 kl. 08.30-14.30

Bli tryggere på egen kompetanse når det kommer til vold og trusler om vold mot ansatte. Dette er et kurstilbud til deg som har gjennomført vergekurs trinn 2, 3 og 4, og på bakgrunn av det blitt ressursperson/vergeressurs innen feltet vold og trusler om vold mot ansatte. Som ressursperson/ vergeressurs har du nå mulighet til… Read more »