Velkommen til Drammen kommunes kursportal. Her ser du kommende arrangementer og kurs, og kan melde deg på.

INNFØRINGSKURS I PROSESSLEDELSE OG FASILITERING

11.og 24. mai 2022 kl 08.30 - 15.00

BLI BEDRE PÅ Å LEDE PROSESSER,WORKSHOPS OG MØTER SOM ENGASJERER Virksomhetene i Drammen kommune trenger medarbeidere som evner å lede møter, workshops og prosesser, som skaper fremdrift og engasjement hos alle involverte. Utvikling og digitalisering tilbyr nå et 2 dagers kurs: Innføring i prosessledelse og fasilitering. MÅLGRUPPE Kurset er utviklet for å styrke kompetansen i… Read more »

INNFØRINGSKURS I PROSESSLEDELSE OG FASILITERING

25. mai og 8. juni 2022 kl 08.30 - 15.00

BLI BEDRE PÅ Å LEDE PROSESSER,WORKSHOPS OG MØTER SOM ENGASJERER Virksomhetene i Drammen kommune trenger medarbeidere som evner å lede møter, workshops og prosesser, som skaper fremdrift og engasjement hos alle involverte. Utvikling og digitalisering tilbyr nå et 2 dagers kurs: Innføring i prosessledelse og fasilitering. MÅLGRUPPE Kurset er utviklet for å styrke kompetansen i… Read more »

Skole og BHG First Lego League 2022 – Nybegynnerkurs i programmering LEGO Education SPIKE Prime

Tirsdag 31. Mai 09.00 - 16.00

**Merk: Maks en deltaker pr skole På dette kurset får du grunnleggende innføring i programmering med Spike Prime og hvordan du og elevene kan arbeide med Robotene i praksis. Kurset er delt i to deler: SPIKE PRIME Intro (70%)Dette kurset gir deg en innføring i LEGO® Education SPIKE Prime. Programvaren bygger på det visuelle programmeringsspråket Scratch, som… Read more »

INNFØRINGSKURS I PROSESSLEDELSE OG FASILITERING

1. og 14. juni 2022 kl 08.30 - 15.00

BLI BEDRE PÅ Å LEDE PROSESSER,WORKSHOPS OG MØTER SOM ENGASJERER Virksomhetene i Drammen kommune trenger medarbeidere som evner å lede møter, workshops og prosesser, som skaper fremdrift og engasjement hos alle involverte. Utvikling og digitalisering tilbyr nå et 2 dagers kurs: Innføring i prosessledelse og fasilitering. MÅLGRUPPE Kurset er utviklet for å styrke kompetansen i… Read more »

HSO (Helse og Omsorg) Infomøte: Fagnettverk «Psykisk helse og rusarbeid»

Torsdag 2. juni Kl. 12.30 - 13.30

Fellestjenester, Forebyggende tjenester, HSO (Helse og Omsorg) Samling i fagnettverk for ressurspersoner i tjenester til personer med utviklingshemming

Tirsdag 07. juni 2022 Kl: 10.00 - 15.30

USHT Viken (Buskerud) ønsker velkommen til samling i fagnettverket for ressurspersoner i tjenester til personer med utviklingshemming. Vi setter den nye veilederen tydelig på dagsorden gjennom workshop, erfaringsdeling og faglig input! TEMA FOR DAGEN: I denne samlingen vil vi ha fokus på livsfaser og overganger, se til kapittel 4 i den nasjonale veilederen – Gode… Read more »

INTERVJUTEKNIKK

Tirsdag 7. juni Kl. 09.00 - 12.00

Kurs for ledere Som dere kjenner til, er jobbanalysen grunnmuren i rekrutteringsprosessen. I dette kurset tar vi det et steg videre: hvordan bruke jobbanalysen og annonsen til å forberede og gjennomføre et strukturert intervju. Du kan forvente å lære noe om: Fallgruver: Hvordan vurderer vi andre mennesker, og hva kan gå galt i slike vurderinger?… Read more »

Forebyggende tjenester, HSO (Helse og Omsorg) Kognitiv ferdighetstrening for jobbsøking og arbeidsliv

8. - 9. juni 09.00 - 15.00 begge dager

Styrking av selvledelse hos personer med psykisk uhelse og rus. Samlingen 8. og 9. Juni 2022 har som mål å gi gi deltakerne en introduksjon til Thinking Skills for Work (TSW), et kognitivt basert program som har vist å øke egne muligheter ved jobbsøk og det å stå i jobb gjennom flere kontrollerte studier. Resultatene… Read more »

Forebyggende tjenester, HSO (Helse og Omsorg) Informasjonsmøte om læringsnettverk i kontinuerlig forbedringsarbeid

Fredag 10.juni 2022 Kl: 13.00 - 14.00

MÅLGRUPPE: Ledere i Helse og omsorg som ønsker å melde på et forbedringsteam Læringsnettverkets mål: er å gi deltagerne kunnskap og kompetanse til å gjennomføre eget forbedringsarbeid på en systematisk måte. ​ Ved å delta på informasjonsmøte vil du høre mer om hva et læringsnettverk er, hva et forbedringsteam er og hva vi kan tilby… Read more »

barnevern, Forebyggende tjenester, HSO (Helse og Omsorg), Skole og BHG TRT – Teaching Recovery Techniques – Kurslederopplæring

Mandag 13. og tirsdag 14. juni 2022 08.30 - 15.30

Hjelp til selvhjelp for traumatiserte barn og unge – og andre

HSO (Helse og Omsorg) Infomøte: KlinObsKommune

Torsdag 16. juni Kl. 12.00 - 13.00

EveryOne/UBW introduksjon for attestanter og ledere

Onsdag 24. august 2022 Kl. 13:00-15:00

Påmeldingsfrist: 23. august kl. 14.00

INNFØRINGSKURS I PROSESSLEDELSE OG FASILITERING

7. og 20. september 2022 kl 08.30 - 15.00

BLI BEDRE PÅ Å LEDE PROSESSER,WORKSHOPS OG MØTER SOM ENGASJERER Virksomhetene i Drammen kommune trenger medarbeidere som evner å lede møter, workshops og prosesser, som skaper fremdrift og engasjement hos alle involverte. Utvikling og digitalisering tilbyr nå et 2 dagers kurs: Innføring i prosessledelse og fasilitering. MÅLGRUPPE Kurset er utviklet for å styrke kompetansen i… Read more »

INNFØRINGSKURS I PROSESSLEDELSE OG FASILITERING

13. og 29. september 2022 kl 08.30 - 15.00

BLI BEDRE PÅ Å LEDE PROSESSER,WORKSHOPS OG MØTER SOM ENGASJERER Virksomhetene i Drammen kommune trenger medarbeidere som evner å lede møter, workshops og prosesser, som skaper fremdrift og engasjement hos alle involverte. Utvikling og digitalisering tilbyr nå et 2 dagers kurs: Innføring i prosessledelse og fasilitering. MÅLGRUPPE Kurset er utviklet for å styrke kompetansen i… Read more »

INNFØRINGSKURS I PROSESSLEDELSE OG FASILITERING

19. oktober og 3. november 2022 kl 08.30 - 15.00

BLI BEDRE PÅ Å LEDE PROSESSER,WORKSHOPS OG MØTER SOM ENGASJERER Virksomhetene i Drammen kommune trenger medarbeidere som evner å lede møter, workshops og prosesser, som skaper fremdrift og engasjement hos alle involverte. Utvikling og digitalisering tilbyr nå et 2 dagers kurs: Innføring i prosessledelse og fasilitering. MÅLGRUPPE Kurset er utviklet for å styrke kompetansen i… Read more »

EveryOne/UBW introduksjon for attestanter og ledere

Onsdag 19. oktober 2022 Kl. 13:00-15:00

Påmeldingsfrist: 18. oktober kl. 14.00

INNFØRINGSKURS I PROSESSLEDELSE OG FASILITERING

9. og 22. november 2022 kl 08.30 - 15.00

BLI BEDRE PÅ Å LEDE PROSESSER,WORKSHOPS OG MØTER SOM ENGASJERER Virksomhetene i Drammen kommune trenger medarbeidere som evner å lede møter, workshops og prosesser, som skaper fremdrift og engasjement hos alle involverte. Utvikling og digitalisering tilbyr nå et 2 dagers kurs: Innføring i prosessledelse og fasilitering. MÅLGRUPPE Kurset er utviklet for å styrke kompetansen i… Read more »