Velkommen til Drammen kommunes kursportal. Her ser du kommende arrangementer og kurs, og kan melde deg på.

HSO (Helse og Omsorg) Kursrekke i Kognitiv Atferds Terapi og Feedback Informerte Tjenester

E-læring 2020-2021

Velkommen til e-læringskurs i Kognitiv Atferds Terapi (KAT) og Feedback Informerte Tjenester (FIT) Kognitiv Atferds Terapi: Kursrekken består av fem moduler med vekt på grunnprinsipper og metoder i kognitiv atferdsterapi. Syv moduler kommer i 2021 hvor hovedvekten er å øve egne ferdigheter. Til sammen utgjør dette 55 timer som attesteres i henhold til dokumentasjon (gjelder… Read more »

HSO (Helse og Omsorg) Psykisk helse- og rusarbeid

Mandag 10.mai 2021 kl. 09.00 - 14.00

Nettverkssamling våren 2021 

UBW rapport-kurs for ledere

Torsdag 20. mai 2021 Kl. 09.30-11.00

Påmeldingsfrist: 18. mai kl. 12.00

EveryOne introduksjon for attestanter og ledere

Torsdag 20. mai 2021 Kl. 13:00-15:00

Påmeldingsfrist: 19. mai kl. 15.00

UBW rapport-kurs for merkantile

Fredag 21. mai 2021 Kl. 12.00-13.30

Påmeldingsfrist: 19. mai kl. 12.00

Lederskolen 3. samling, 9. juni

Onsdag 9. juni Kl. 10.00-14.00

Du inviteres til å delta på den 3. ledersamlingen i Lederskolen. Grunnet Covid-19 og smittesituasjonen, vil det også denne gangen være en 4 timers digital samling i Teams. For at flest mulig ledere skal ha mulighet til å delta, vil vi tilby tre alternative datoer 9. 11. eller 14. juni. Dette blir innholdsmessig identiske samlinger,… Read more »

Lederskolen 3. samling, 11. juni

Fredag 11. juni Kl. 10.00-14.00

Du inviteres til å delta på den 3. ledersamlingen i Lederskolen. Grunnet Covid-19 og smittesituasjonen, vil det også denne gangen være en 4 timers digital samling i Teams. For at flest mulig ledere skal ha mulighet til å delta, vil vi tilby tre alternative datoer 9. 11. eller 14. juni. Dette blir innholdsmessig identiske samlinger,… Read more »

Lederskolen 3. samling, 14. juni

Mandag 14. juni Kl. 10.00-14.00

Du inviteres til å delta på den 3. ledersamlingen i Lederskolen. Grunnet Covid-19 og smittesituasjonen, vil det også denne gangen være en 4 timers digital samling i Teams. For at flest mulig ledere skal ha mulighet til å delta, vil vi tilby tre alternative datoer 9. 11. eller 14. juni. Dette blir innholdsmessig identiske samlinger,… Read more »