Velkommen til Drammen kommunes kursportal. Her ser du kommende arrangementer og kurs, og kan melde deg på.

HSO (Helse og Omsorg) Kursrekke i Kognitiv Atferds Terapi og Feedback Informerte Tjenester

E-læring 2020-2021

Velkommen til e-læringskurs i Kognitiv Atferds Terapi (KAT) og Feedback Informerte Tjenester (FIT) Kognitiv Atferds Terapi: Kursrekken består av fem moduler med vekt på grunnprinsipper og metoder i kognitiv atferdsterapi. Syv moduler kommer i 2021 hvor hovedvekten er å øve egne ferdigheter. Til sammen utgjør dette 55 timer som attesteres i henhold til dokumentasjon (gjelder… Read more »

Obligatorisk kurs i Hovedavtalen gjennomføres 4. mars og 19. april. Du melder deg på ett av kursene. Her melder du deg på til kurset 4. mars.

Torsdag 4. mars 1145-1530

Rådmannen har etter innspill fra AMU tatt initiativ til å arrangere en felles opplæring i Arbeidsmiljøloven og Hovedavtalen. Denne invitasjonen går derfor ut til alle ledere, hovedverneombudet, koordinerende verneombud, ansatte i Personal og til Kommuneadvokaten. Opplæringen vil foregå via Teams. En av tre grunnpilarer i Drammen kommune, er forebyggende arbeid og tidlig innsats. I dette… Read more »

Obligatoriske kurs i Hovedavtalen gjennomføres 4. mars og 19. april. Du melder deg på ett av kursene. Her melder du deg på til kurset 19. april.

Mandag 19. april 1145-1530

Rådmannen har etter innspill fra AMU tatt initiativ til å arrangere en felles opplæring i Arbeidsmiljøloven og Hovedavtalen. Denne invitasjonen går derfor ut til alle ledere, hovedverneombudet, koordinerende verneombud, ansatte i Personal og til Kommuneadvokaten. Opplæringen vil foregå via Teams. En av tre grunnpilarer i Drammen kommune, er forebyggende arbeid og tidlig innsats. I dette… Read more »

Fellestjenester, HSO (Helse og Omsorg), Skole og BHG Digitale møter, Modul 1 Teamsferdigheter det svinger av!

Tirsdag 09.mars kl: 12.30 - 13.30

Dette kurset skal lære deg grunnleggende funksjoner i Teams, og hvordan du kan planlegge og lede møter med god kontakt og samhandling mellom deltakerne.  Vi tar deg gjennom disse temaene:  Grunnleggende funksjoner i Teams-møter  Forutsetninger for god kommunikasjon og kontakt mellom deg og deltakerne  Oppvarmings/energizer-aktiviteter  Å legge en god plan for møtet  Enkle former for samskriving i felles dokumenter  Når det uforutsette hender…  Refleksjon rundt eget læringsmål  Tekniske forberedelser før kurset: … Read more »

Fellestjenester, HSO (Helse og Omsorg), Skole og BHG Digitale møter, Modul 2 Prosesser folk snakker om!

Tirsdag 09.mars kl: 14.00 - 15.30

Dette kurset skal gi deg grunnleggende kunnskap for hvordan du kan planlegge kreative prosesser, der deltakerne får være aktive og skape sammen. Vi tar deg gjennom disse temaene: Forutsetninger for god kommunikasjon og kontakt mellom deg og deltakerne Oppvarmings/energizer-aktiviteter Å legge en god plan for møtet og prosessen Å lede deltakerne gjennom åpne, utvikle og… Read more »

Fellestjenester, HSO (Helse og Omsorg), Skole og BHG Digitale møter, Modul 1 Teamsferdigheter det svinger av!

Torsdag 11.mars kl: 08.30 - 09.30

Dette kurset skal lære deg grunnleggende funksjoner i Teams, og hvordan du kan planlegge og lede møter med god kontakt og samhandling mellom deltakerne.  Vi tar deg gjennom disse temaene:  Grunnleggende funksjoner i Teams-møter  Forutsetninger for god kommunikasjon og kontakt mellom deg og deltakerne  Oppvarmings/energizer-aktiviteter  Å legge en god plan for møtet  Enkle former for samskriving i felles dokumenter  Når det uforutsette hender…  Refleksjon rundt eget læringsmål  Tekniske forberedelser før kurset: … Read more »

Fellestjenester, HSO (Helse og Omsorg), Skole og BHG Digitale møter Modul 2 – Prosesser folk snakker om!

Torsdag 11.mars kl: 10.00 - 11.30

Dette kurset skal gi deg grunnleggende kunnskap for hvordan du kan planlegge kreative prosesser, der deltakerne får være aktive og skape sammen. Vi tar deg gjennom disse temaene: Forutsetninger for god kommunikasjon og kontakt mellom deg og deltakerne Oppvarmings/energizer-aktiviteter Å legge en god plan for møtet og prosessen Å lede deltakerne gjennom åpne, utvikle og… Read more »

Skole og BHG Workshop i programmering 2 (SNELD) – matematikklærere, barneskolen.

Torsdag 18.mars 11.00 - 15.30

Denne workshoppen skulle vært gjennomført 18 /19.november,men ble flyttet pga covid 19. Den er nå «slått» sammen til en workshop! Velkommen til workshop i programmering for matematikklærere. ungdomstrinnet. Temaet på denne workshoppen:Temaet på denne workshoppen er knyttet opp mot forståelse og bruk av programmering i praksis samt programmering i undervisningen opp mot digitale ferdigheter og… Read more »

Skole og BHG Workshop i programmering 2 (SNELD) – naturfaglærere 5 – 10 trinn.

Tirsdag 23.mars 11.00 - 15.30

Denne workshoppen skulle vært gjennomført 10.desember,men ble flyttet pga covid 19. Velkommen til workshop i programmering for matematikklærere. ungdomstrinnet. Temaet på denne workshoppen:Temaet på denne workshoppen er knyttet opp mot forståelse og bruk av programmering i praksis samt programmering i undervisningen opp mot digitale ferdigheter og  kompetansemål i matematikkfaget til det nye lærerplanverket (LK 20).… Read more »

Kurs i GAT Analyse

Torsdag 25. mars 12.00 - 14.00

Lage egne spørringer om sykefravær, overtidsbetaling, AML-brudd og mer i de avdelingene/områdene du har tilgang til

Skole og BHG Workshop i programmering 2 (SNELD) – naturfaglærere 5 – 10 trinn.

Tirsdag 13.april 11.00 - 15.30

Denne workshoppen skulle vært gjennomført 8 .desember,men ble flyttet pga covid 19. Velkommen til workshop i programmering for matematikklærere. ungdomstrinnet. Temaet på denne workshoppen:Temaet på denne workshoppen er knyttet opp mot forståelse og bruk av programmering i praksis samt programmering i undervisningen opp mot digitale ferdigheter og  kompetansemål i matematikkfaget til det nye lærerplanverket (LK… Read more »

Skole og BHG Workshop i programmering 2 (SNELD) – matematikklærere, ungdomstrinnet.

Torsdag 22.april 11.00 - 15.30

Denne workshoppen skulle vært gjennomført 9.desember,men ble flyttet pga covid 19. Velkommen til workshop i programmering for matematikklærere. ungdomstrinnet. Temaet på denne workshoppen:Temaet på denne workshoppen er knyttet opp mot forståelse og bruk av programmering i praksis samt programmering i undervisningen opp mot digitale ferdigheter og  kompetansemål i matematikkfaget til det nye lærerplanverket (LK 20).… Read more »

Skole og BHG Workshop i programmering 2 (SNELD) – matematikklærere, ungdomstrinnet.

Torsdag 29.april 11.00 - 15.30

Denne workshoppen skulle vært gjennomført 17.november,men ble flyttet pga covid 19. Velkommen til workshop i programmering for matematikklærere. ungdomstrinnet. Temaet på denne workshoppen:Temaet på denne workshoppen er knyttet opp mot forståelse og bruk av programmering i praksis samt programmering i undervisningen opp mot digitale ferdigheter og  kompetansemål i matematikkfaget til det nye lærerplanverket (LK 20).… Read more »