Velkommen til Drammen kommunes kursportal. Her ser du kommende arrangementer og kurs, og kan melde deg på.

HSO (Helse og Omsorg) Kursrekke i Kognitiv Atferds Terapi: Trinn 2

E-læring 2022-2025

Velkommen til e-læringskurs i Kognitiv Atferds Terapi (KAT) Trinn 2 I trinn 2 videreføres prinsippene og metodene i trinn 1. Nye områder og komplekse problemstillinger introduseres og er ment for å gi bredde i bruk av kognitiv adferdsterapi. Forhåndsvis i ny fane Modul 1: PTSD og komplekse traumer Modul 2: Dag 1 – Oppbygging av… Read more »

Skole og BHG Samlinger for profesjonsveiledere

mandag 4. september, torsdag 12. oktober, onsdag 10. januar, fredag 12. april i tidsrommet 11.30-16.00 (varierer, se info under)

Alle nyutdannede lærere og barnehagelærere har krav på observasjon og veiledning gjennom hele det første yrkesåret. Se rutinebeskrivelse for veiledningsordningen i Drammensskolen i EQS som gjelder fra og med skoleåret 2023/2024. Profesjonsveiledere = veiledere for nyutdannede lærere og barnehagelærere inneværende år + lærere og barnehagelærere med veilederkompetanse. For profesjonsveiledere i skole: 4 samlinger på ettermiddagstid.… Read more »

Skole og BHG Programmering for realfagslærere på ungdomstrinnet (inkl. Python)

13. september, 11. oktober, 5. desember, 16. februar, 11. april kl. 09.00–15.00

Dette kurset er for realfagslærere på ungdomstrinnet. I denne kursrekken vil deltakerne få erfare hvordan programmering og algoritmisk tenkemåte kan integreres i matematikk og naturfag på ungdomstrinnet på fagenes premisser. Gjennom praktiske, kreative og utforskende programmeringsaktiviteter får deltakerne konkrete eksempler på hvordan dette kan gjøres i klasserommet. Vi skal benytte både digitale verktøy og fysisk… Read more »

Skole og BHG Skaperskole

14. september, 10. oktober, 6. desember, 15. februar, 10. april kl. 09.00–15.00

Dette er en kursrekke etter modell av Skaperskolen. Skaperskolen, utviklet av Naturfagssenteret og vitensentrene i Norge, har tatt mål av seg å vise hvordan programmering og teknologi kan brukes kreativt og tverrfaglig. På dette kurset skal lærerne få være elever og selv oppleve hvor engasjerende undervisning etter skaperskolemetodikken kan være. Mer informasjon om hva Skaperskolen… Read more »

Skole og BHG Programmering for barnetrinnet

15. september, 9. oktober, 7. desember, 14. februar, 9. april kl. 09.00–15.00

Kursrekke for nye ressurslærere på barnetrinnet. Målet er at innen våren 2024 skal alle skoler skal ha to ressurslærere/digitale pedagoger. Kurset krever ingen forkunnskaper, og fokuserer på å bruke programmering som en integrert del av fagene samtidig som man trener algoritmisk tenkemåte. Gjennom praktiske, kreative og utforskende programmeringsaktiviteter får deltakerne konkrete eksempler på hvordan dette… Read more »

Skole og BHG Nettverk for nyutdannede lærere 1. år

onsdag 20. september, torsdag 12. oktober, fredag 24. november, onsdag 7. februar, fredag 12. april kl. 09.00-15.00

Dette er et nettverk for deg som er nyutdannet lærer, og som jobber ditt første år som lærer i Drammensskolen. I dette nettverket kan nyutdannede lærere møtes på tvers av skoler, dele erfaringer, reflektere over egen praksis og få støtte til å videreutvikle seg som profesjonell lærer. Det er obligatorisk å delta i nettverket, men… Read more »

Skole og BHG Nettverk for nyutdannede lærere 2. år

torsdag 19. oktober, mandag 27. / tirsdag 28. / onsdag 29. november, tirsdag 6. februar kl. 12.00-15.30

Dette er et nettverk for deg som er nyutdannet lærer, og som jobber ditt andre år som lærer i Drammensskolen. I dette nettverket kan nyutdannede lærere møtes på tvers av skoler, dele erfaringer, reflektere over egen praksis og få støtte til å videreutvikle seg som profesjonell lærer. Det er obligatorisk å delta i dette nettverket,… Read more »

Skole og BHG Det flerspråklige klasserommet

Torsdag 26.10.23, onsdag 29.11.23 og torsdag 25.1.24 Kl. 11.30 - 15.30

Lærende nettverk i regi av SNELD og USN for ansatte i Lier og Drammen. Hensikt: Faglig påfyll og erfaringsutveksling. Bygge nettverk på tvers av skoler. Forbedret klasseromspraksis. Målgruppe: Alle lærere på 1.-10. trinn. Skoleledere og andre ansatte er også velkommen til å delta. Maks 50 deltakere per nettverk. ​Deltakerne deler erfaringer i basisgrupper. Tema: Tilpasset opplæring og inkludering i… Read more »

Skole og BHG Nettverk for ressurspersoner barnetrinn Den teknologiske skolesekken

tirsdag 21. november, onsdag 12. mars kl. 09.00–15.00

Nettverk for ressurspersoner/digitale pedagoger, det vil si lærere som har gjennomført kurs i Den teknologiske skolesekken (hele kursrekka) i løpet av de tre siste årene. To samlinger ledet av Ole Andreas Nordhaug fra Vitenparken. Påmeldingsfrist 10. november Sted: Grønland 53, Lysning Nettverket går over to hele dager (inkludert lunsj): tirsdag 21. november kl. 09.00–15.00 onsdag… Read more »

Skole og BHG Nettverk ressurspersoner ungdomstrinn Den teknologiske skolesekken

Onsdag 22. november, torsdag 13. mars kl. 09.00–15.00

Nettverk for ressurspersoner/digitale pedagoger, det vil si lærere som har gjennomført kurs i Den teknologiske skolesekken (hele kursrekka) i løpet av de tre siste årene. To samlinger ledet av Ole Andreas Nordhaug fra Vitenparken. Påmeldingsfrist 10. november Sted: Grønland 53, Lysning Nettverket går over to hele dager (inkludert lunsj): onsdag 22. november kl. 09.00–15.00 torsdag… Read more »

Forebyggende tjenester, HSO (Helse og Omsorg) HSO samling i Børsen – Bo godt hjemme

Torsdag 30. november 08.00 - 15.00

I mai inviterte kommunalsjefene for programområdene P03 – P08 sine virksomhetsledere, avdelingsledere rådgivere, hovedtillitsvalgte og vernetjenesten til samling i Børsen. Det kom mange gode innspill til verktøy vi kan utvikle på denne samlingen og nå er det tid for å komme videre i arbeidet. Kommunalsjefene inviterer dere derfor til ny samling i Børsen. Samlingen holdes… Read more »

Alle ansatte Oppmerksom på selvmordstanker (OPS)

Mandag 4. desember kl. 11.00-15.30

Snakk om selvmordstanker. Det kan redde liv! Drammen kommune deltar i en folkeopplysningskampanje for å forebygge selvmord i perioden 15. oktober -30. november. Dette kurset er en del av denne kampanjen. Målgruppe: Ansatte i Drammen kommune som gjennom jobben kan møte personer med selvmordstanker. Mange kan bidra til å forebygge selvmord. Kurset gir økt oppmerksomhet… Read more »

barnevern, Forebyggende tjenester, HSO (Helse og Omsorg), Medarbeidere i PHR Innføring i Individuell plan og koordinatorrollen 

Mandag 04 Desember 13.00 - 15.30

Kurset gir en praktisk gjennomgang av barnekoordinatorrollen.  Alle som innvilges individuell plan får opprettet planen i Visma Flyt Samspill. Dette er et samhandlingsverktøy i skyen som bidrar til enklere tverrfaglig samhandling i kommunen. Visma Flyt Samspill er utviklet for å kunne brukes på ulike typer enheter. Det spiller altså ingen rolle om du benytter PC,… Read more »

HSO (Helse og Omsorg) Nettverk vergetrening for P06 Hjemmetjenester og institusjon

Tirsdag 05. des. 2023 kl. 08.30-14.30

Bli tryggere på egen kompetanse når det kommer til vold og trusler om vold mot ansatte. Dette er et kurstilbud til deg som har gjennomført vergekurs trinn 2, 3 og 4, og på bakgrunn av det blitt ressursperson/ vergeressurs innen feltet vold og trusler om vold mot ansatte. Som ressursperson/ vergeressurs ved P06 Hjemmetjenester og… Read more »

HSO (Helse og Omsorg) Nettverk vergetrening for P07 Rus og psykisk helse + P08 Sosialtjeneste, etablering og bolig + Drammen Eiendom KF

Onsdag 06. des. 2023 kl. 08.30-14.30

Bli tryggere på egen kompetanse når det kommer til vold og trusler om vold mot ansatte. Dette er et kurstilbud til deg som har gjennomført vergekurs trinn 2, 3 og 4, og på bakgrunn av det blitt ressursperson/ vergeressurs innen feltet vold og trusler om vold mot ansatte. Som ressursperson/ vergeressurs ved P07 Rus og… Read more »

Alle ansatte Innføringskurs i klarspråk

Onsdag 6. desember 2023 09.00 - 12.00

Drammen kommune skal kommunisere med et klart og enkelt språk. Klarspråk er kommunikasjon med så tydelig ordlyd, struktur og visuell utforming at leserne i målgruppen finner informasjonen de trenger, forstår den og kan bruke den. Dette kurset er rettet mot ansatte som lager tekster til innbyggere, men er åpent for alle ansatte som ønsker å lære om hva klarspråk er og hvordan du kan lage klarspråklige tekster. Som deltaker får du også kjennskap til Drammen kommunes nye språkprofil.
Kurset holdes av NTB Arkitekst og er digitalt. Du får tilsendt lenke til kurset noen dager før kurset holdes.

Kognitiv atferdsterapi ved emosjonell ustabil personlighet (EUP)

Onsdag 6. desember 09.00 - 14.30

Kursholder er professor Hans M Nordahl Emosjonell Ustabil Personlighet er hyppig forekommende. Tilstanden møter behandlere på mange poliklinikker, døgnposter og i kommunale tjenester. Dagkurset fokuserer på symptomer, atferd og prinsipper for behandling av pasienter med EUP, med vekt på hvordan man kan kommunisere med pasienter som har EUP. Påmeldingsfrist er 30.11.2023 Merk at undervisningen/ kurset… Read more »

Alle ansatte Personalfaglig akademi med Kommuneadvokaten

Fredag 8. desember kl. 09.00 - 12.00

Nye dommer, lovendringer og trender i arbeidsretten.

Alle ansatte Velkommen til EveryOne kurs for ledere og attestanter

Torsdag 14. desember 2023 Kl. 08.30 - 11.30

Påmeldingsfrist 13. desember 2023

KLP pensjonskurs for medlemmer født før 1963

Tirsdag 9. Januar 2024 09:00- 10:30

Dette kurset er et informasjonskurs fra KLP for medlemmer født før 1963.

KLP tilbyr også individuell veiledning på Teams eller telefon. Individuell veiledning meldes inn i Kursportalen i egen påmelding. Veiledning onsdag 10. Januar 2024. Veiledning tar 25 minutter.

KLP Pensjonskurs individuell veiledning for medlemmer født før 1963

Onsdag 10. januar 2024 09:00 - 15:25

Veiledning tar inntil 30 minutter per deltaker. Påmeldte deltakere vil få tilbakemelding om klokkeslett for veiledning. Pga mange deltakere ber vi om at dere forholder dere til oppsatt klokkeslett.

KLP-rådgiver ringer vedkommende på telefon eller teams på avtalt klokkeslett. Ber om at dere skriver inn om dere ønsker veiledning på Teams eller telefon ved påmelding.

De som allerede mottar en delvis pensjon fra KLP, kan ikke benytte seg av dette tilbudet. De kan kontakte KLP kundesenter på tlf. 55 54 85 00, for bistand. Eller ev. sende spørsmål til KLP via kontaktskjema som dere kan finne på klp.no.

Siste frist for påmelding er 14. desember 2023

KLP pensjonskurs for medlemmer født fra og med 1.1. 1963

Torsdag11. Januar 2024 09:00- 10:00

Dette kurset er et informasjonsmøte fra KLP for medlemmer født fra og med 1.1.1963.

Skole og BHG ICDP – kurs for lærere, pedagogiske medarbeidere og SFO-ansatte, 1.-5. trinn, avholdes i PPTs lokaler i Mjøndalen

Torsdag 18.01, 25.01, 01.02, 08.02,15.02 og 22.02 2024 Kl: 09.00 - 10.30

PP-tjenesten inviterer til kurs i ICDP (International Child Development Program). Kurset passer for alle som jobber på SFO og på 1.-5. trinn på barneskolen. ICDP-kurset holdes som samtalegruppe og er et program som er rettet mot alle som er i kontakt med barn. Hovedfokuset vil være på samhandling og samspill med elever og voksne. På kurset… Read more »

HSO (Helse og Omsorg) Kurs for journalansvarlige

Torsdag 18. januar Kl. 12.00-15.00

Tema for kurset er rollen som journalansvarlig, regelverk og rutiner om blant annet innsyn i journal, retting og sletting av journal og internkontroll/journalgjennomgang. Formålet med kurset er å gi journalansvarlige faglig påfyll til å håndtere denne rollen. Vi går gjennom rutinene i EQS og regelverk knyttet til de oppgavene som ligger til journalansvarlig. Målgruppe: Journalansvarlige,… Read more »

Skole og BHG ICDP – kursrekke for ansatte i barnehager, avholdes i PPTs lokaler i Mjøndalen

Mandag 22.januar, 5.februar, 12.februar, 19.februar, 11.mars og 18.mars 2024. Kl: 10.00 - 11.30

PP-tjenesten inviterer til International Child Development Program (ICDP)-kurs i sine lokaler i Mjøndalen. Kurset passer for alle som jobber i barnehage. ICDP-kurset holdes som samtalegruppe og er et helsefremmende og forebyggende program som er rettet mot alle som er i kontakt med barn mellom 0 og 18 år. Programmet vil i denne omgang tilbys til… Read more »

Forebyggende tjenester, HSO (Helse og Omsorg), Medarbeidere i PHR proACT-instruktørkurs

23. og 24. januar Kl. 09.00 - 15.00, begge dager

Kurset er for medarbeidere som skal bli instruktører i proACT og skal starte proACT-kurs. Instruktøren må ha 3-årig høyskoleutdanning (sykepleier, vernepleier e.l.) og rollen som instruktør må være forankret hos egen leder. Kurset går over to dager og du må delta begge dager for å få sertifisering som proACT-instruktør. USHT Viken (Buskerud) dekker kursdagene, overnatting… Read more »

HSO (Helse og Omsorg) Kurs for journalansvarlige

Onsdag 24. januar Kl. 12.00-15.00

Tema for kurset er rollen som journalansvarlig, regelverk og rutiner om blant annet innsyn i journal, retting og sletting av journal og internkontroll/journalgjennomgang. Formålet med kurset er å gi journalansvarlige faglig påfyll til å håndtere denne rollen. Vi går gjennom rutinene i EQS og regelverk knyttet til de oppgavene som ligger til journalansvarlig. Målgruppe: Journalansvarlige,… Read more »

Skole og BHG ICDP-kurs for skoleansatte på 6. – 10. trinn, avholdes i lokaler hos knutepunkt Strømsø

Torsdag 25.01, 01.02, 08.02, 15.02,22.02 og 07.03 Kl. 08.30 - 10.00

PPT inviterer til kurs i ICDP (International Child Development Program). Kurset passer for alle som jobber med barn og ungdom mellom 11-16 år ( lærere, assistenter, sosialfaglig eller miljøarbeidere). Hovedfokuset i kurset vil være på samhandling og samspill med elever og foresatte. ICDP for ansatte i skole ivaretar imidlertid kompetanseheving innen samtaler med barn og… Read more »

Skole og BHG Inkluderende spesialpedagogikk

Onsdag 31. januar 2024 Kl. 17.00 - 20.00

Autismespekter – hvordan ivareta disse elevene? Flere barn og unge får en diagnose innenfor autismespekteret og vi trenger å øke kompetansen vår for å kunne tilrettelegge for og ivareta elevene på best mulig måte. Workshop. Målgruppe: Alle som jobber i skolen inkl. SFO Kursholder: Kenneth Larsen, USN Sted: Scandic Ambassadeur Hotel, Drammen Tid: Onsdag 31.… Read more »

Skole og BHG Inkluderende spesialpedagogikk

Torsdag 1. februar 2024 Kl. 11.30–15.30

Autismespekter – hvordan ivareta disse elevene? Flere barn og unge får en diagnose innenfor autismespekteret og vi trenger å øke kompetansen vår for å kunne tilrettelegge for og ivareta elevene på best mulig måte. Workshop. Målgruppe: Alle som jobber i skolen inkl. SFO Kursholder: Kenneth Larsen, USN Sted: Scandic Ambassadeur Hotel, Drammen Tid: Torsdag 1.… Read more »

Skole og BHG Elevmedvirkning i praksis 1.–4. trinn

Mandag 5. februar 2024 11.30 - 15.30

Workshop for lærere om elevmedvirkning tilpasset ulike trinn med faglig input, praksiseksempler, refleksjon og erfaringsdeling i grupper. Kursansvarlige: Kristine Haugen Rubilar (USN), Sigrid Briseid (Drammen), Sted og dato: Svensefjøset, Lier mandag 5. februar 2024 Tid: Kl. 12.00 – 15.30 (det blir servert lunsj fra kl. 11.30) Påmeldingfrist: 15.01.2024

Skole og BHG Elevmedvirkning i praksis 5.–7. trinn

Onsdag 7. februar 2024 11.30 - 15.30

Workshop for lærere om elevmedvirkning tilpasset ulike trinn med faglig input, praksiseksempler, refleksjon og erfaringsdeling i grupper. Kursansvarlige: Kristine Haugen Rubilar (USN), Sigrid Briseid (Drammen) Sted og dato: Svendsefjøset, Lier onsdag 7. februar 2024 Tid: Kl. 12.00-15.30 (det blir servert lunsj fra kl. 11.30) Påmeldingsfrist: 15.01.2024

Skole og BHG Elevmedvirkning i praksis 8.–10. trinn

Torsdag 8. februar 2024 11.30 - 15.30

Workshop for lærere om elevmedvirkning tilpasset ulike trinn med faglig input, praksiseksempler, refleksjon og erfaringsdeling i grupper. Kursansvarlige: Kristine Haugen Rubilar (USN), Sigrid Briseid (Drammen) Sted og dato: Svendsefjøset, Lier torsdag 8. februar 2024 Tid: Kl. 12.00 – 15.30 (det blir servert lunsj fra kl. 11.30) Påmeldingsfrist: 15.01.2024

Forebyggende tjenester, HSO (Helse og Omsorg), Medarbeidere i PHR proACT-instruktørkurs

08. og 09. februar Kl. 09.00 - 15.00, begge dager

Kurset er for medarbeidere som skal bli instruktører i proACT og skal starte proACT-kurs. Instruktøren må ha 3-årig høyskoleutdanning (sykepleier, vernepleier e.l.) og rollen som instruktør må være forankret hos egen leder. Kurset går over to dager og du må delta begge dager for å få sertifisering som proACT-instruktør. USHT Viken (Buskerud) dekker kursdagene, overnatting… Read more »

Skole og BHG Samarbeidslæring 8.–10. trinn

Tirsdag 5. mars 2024 11.30 - 15.30

Workshop for lærere på ungdomstrinnet. «Alle skal lære å samarbeide, fungere sammen med andre og utvikle evne til medbestemmelse og medansvar» – overordnet del. Samarbeidslæring (Cooperative Learning) har noen felles prinsipper som fører til inkludering, elevaktivitet, engasjement, sosial utvikling og læring. Når vi legger til rette for samarbeidslæring etter felles prinsipper vil elever dra nytte… Read more »

Skole og BHG Samarbeidslæring 1.–4. trinn

Onsdag 6. mars 2024 11.30 - 15.30

Workshop for lærere på 1.-4. trinn. «Alle skal lære å samarbeide, fungere sammen med andre og utvikle evne til medbestemmelse og medansvar» – overordnet del. Samarbeidslæring (Cooperative Learning) har noen felles prinsipper som fører til inkludering, elevaktivitet, engasjement, sosial utvikling og læring. Når vi legger til rette for samarbeidslæring etter felles prinsipper vil elever dra… Read more »

Skole og BHG Samarbeidslæring 5.–7. trinn

Mandag 11. mars 2024 11.30 - 15.30

Workshop for lærere på mellomtrinnet. «Alle skal lære å samarbeide, fungere sammen med andre og utvikle evne til medbestemmelse og medansvar» – overordnet del. Samarbeidslæring (Cooperative Learning) har noen felles prinsipper som fører til inkludering, elevaktivitet, engasjement, sosial utvikling og læring. Når vi legger til rette for samarbeidslæring etter felles prinsipper vil elever dra nytte… Read more »

Kurs i grunnleggende pensjon for medlemmer i Drammen kommunale pensjonskasse født før 1963

Tirsdag 9. April 2024 09.00 - 11.00

Drammen kommunale pensjonskasse holder kurs i grunnleggende pensjon. Aktuelle deltakere er medlemmer i DKP som er født før 1963. Kursopplegg: Medlemsrettigheter Medlemsportalen Pensjonsytelser Pensjonskalkulatoren Søknadsprosessen Kurset holdes på Teams Les gjerne mer om pensjon på DKP sin hjemmeside: DKP – Drammen kommunale pensjonskasse

Kurs i grunnleggende pensjon for medlemmer i Drammen kommunale pensjonskasse født før 1963

Onsdag 10. April 2024 09.00 - 11.00

Drammen kommunale pensjonskasse holder kurs i grunnleggende pensjon. Aktuelle deltakere er medlemmer i DKP som er født før 1963. Kursopplegg: Medlemsrettigheter Medlemsportalen Pensjonsytelser Pensjonskalkulatoren Søknadsprosessen Kurset holdes på Møterom Spiraltoppen i Wergelandsgate 10 . Oppmøte kl. 08.50 ved Hovedinngangen. 40 plasser – påmeldingsfrist 31. mars kl. 15.00 Les gjerne mer om pensjon på DKP sin… Read more »

Kurs i grunnleggende pensjon for medlemmer i Drammen kommunale pensjonskasse født etter 1962

Tirsdag 16. April 2024 09.00 - 11.00

Drammen kommunale pensjonskasse holder kurs i grunnleggende pensjon. Aktuelle deltakere er medlemmer i DKP som er født etter 1962. Kursopplegg: Medlemsrettigheter Medlemsportalen Pensjonsytelser Pensjonskalkulatoren Søknadsprosessen Kurset holdes på Teams. Les gjerne mer om pensjon på DKP sin hjemmeside: DKP – Drammen kommunale pensjonskasse