Velkommen til Drammen kommunes kursportal. Her ser du kommende arrangementer og kurs, og kan melde deg på.

Skole og BHG Matematisk kompetanse: Kursdag for lærere på 1. og 2. trinn

Torsdag 4. juni kl. 9 - 15

Det første møtet med matematikk – hvordan skape nysgjerrighet og engasjement?

Skole og BHG Språklig kompetanse: Kursdag for lærere på 1. og 2. trinn

Fredag 5. juni kl. 9 - 15

Det første møtet med matematikk – hvordan skape nysgjerrighet og engasjement?

Invitasjon til fagdag 11. juni om Målrettet miljøarbeid og atferd som utfordrer

11. juni 2020 08.30 - 1500

Det inviteres til fagdag om Målrettet miljøarbeid og atferd som utfordrer.

Målgruppe: medarbeidere i Tilrettelagte tjenester for mennesker med nedsatt funksjonsevne samt våre samarbeidskommuner innen USHT Viken, region Buskerud.
Hensikt med dagen er å sette medarbeidere i stand til å gjenkjenne og kartlegge atferd som utfordrer, kjenne til aktuelle verktøy for tiltak, tiltaksprosessen, samt gjennomgang av analyse og evaluering.
Det blir servert kaffe, te og enkel lunsj. Ved eventuelle allergier, ta kontakt med kursansvarlig. Vær obs på begrenset med parkeringsmuligheter ved Kompetansesenteret.

Foredragsholder for dagen:
Anders Johansen, vernepleier med master i læring i komplekse systemer og med erfaring fra kommune, Bufetat, spesialisthelsetjenesten og som foreleser i ulike sammenhenger. Han har tidligere jobbet i bolig med tjenestemottakere som har hatt vedtak om bruk av tvang og makt. Anders har vært ansatt som spesialrådgiver ved Glenne regionale senter for autisme, regionale kompetansetjenester ved Sykehuset i Vestfold HF, hvor han har jobbet med system rettet kompetanseutvikling i ulike prosjekter. Han jobber for tiden som enhetsleder ved Voksenhabilitering, Horten kommune.

Invitasjon til fagdag 08. oktober: Kommunal helse- og omsorgstjenestelov kapittel 9. Et forebyggende perspektiv – behov for bruk av tvang for å avverge vesentlig skade

8.oktober 08.30 - 15.00

Målgruppe: Medarbeidere i Tilrettelagte tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne i Drammen kommune samt våre samarbeidskommuner i USHT Viken, region Buskerud. Det er nødvendig med grunnleggende kunnskap om kapittel 9.

Det serveres kaffe, te og enkel lunsj. Meld fra til kursansvarlig ved eventuelle allergier.

Vær oppmerksomme på begrenset med parkeringsmuligheter ved Kompetansesenteret.

Hensikten er å gi medarbeiderne kunnskap om regelverket og rundskriv IS – 10/2015. Videre er målet å bevisstgjøre hver enkelt medarbeider om deres ansvar for å forebygge bruk av tiltak som er å anse som tvang og gjøre de kjent med andre løsninger. Den enkelte skal også vite når de har ansvar for å avverge vesentlig skade og hvordan en melding om skadeavvergende tiltak skal nedtegnes.
Foredragsholdere for dagen er:
Hege Kylland, vernepleier med master i habilitering og med erfaring fra kommune, Fylkesmannen og Statens helsetilsyn, som ekstern foreleser. Hun har tidligere hatt ansvar for utarbeidelse av veiledere for tilsyn, oppfølging av fylkesmennenes oppgaver knyttet til kapittel 9 og behandling av tilsynssaker. Hun jobber nå som fagrådgiver i Drammen kommune med ansvar for oppfølging av kapittel 9 arbeidet i kommunen og for å gi råd og veiledning til ansatte. Hun har også vært privat avlaster for en ung mann som nå er 20 år. Hun har også hatt kurs for flere kommuner i kapittel 9.

Anders Johansen, vernepleier med master i læring i komplekse systemer og med erfaring fra kommune, Bufetat, spesialisthelsetjenesten og som foreleser i ulike sammenhenger. Han har tidligere jobbet i bolig med tjenestemottakere som har hatt vedtak om bruk av tvang og makt. Anders har vært ansatt som spesialrådgiver ved Glenne regionale senter for autisme, regionale kompetansetjenester ved Sykehuset i Vestfold HF, hvor han har jobbet med system rettet mot kompetanseutvikling i ulike prosjekter. Han har ved Glenne regionale senter for autisme også fulgt opp spesialisthelsetjenestens oppgaver i forbindelse med kapittel 9 overfor flere pasienter. I dag jobber Anders som enhetsleder ved Voksenhabilitering. Horten kommune. Han holder årlig flere kapittel 9 kurs for ulike kommuner og private aktører innen helse- og omsorgstjenesten.