Velkommen til Drammen kommunes kursportal. Her ser du kommende arrangementer og kurs, og kan melde deg på.

HSO (Helse og Omsorg) Kursrekke i Kognitiv Atferds Terapi

E-læring 2020-2021

Velkommen til e-læringskurs i Kognitiv Atferds Terapi (KAT) Kursrekken består av fem moduler med vekt på grunnprinsipper og metoder i kognitiv atferdsterapi. Syv moduler kommer i 2021 hvor hovedvekten er å øve egne ferdigheter. Til sammen utgjør dette 55 timer som attesteres i henhold til dokumentasjon (gjelder ansatte i Psykisk helse og rusarbeid). Kursmodulene legges… Read more »

HSO (Helse og Omsorg) Kursrekke i Feedback Informerte Tjenester

E-læring 2020-2021

Velkommen til e-læringskurs i Feedback Informerte Tjenester (FIT) Feedback Informerte Tjenester er et verktøy som sikrer at hjelpemottaker får innflytelse på hjelpen som gis. Kursrekken i FIT består av ulike moduler med vekt på både viktige prinsipper og praksisutøvelse. De første fem modulene er nå tilgjengelig. Flere moduler vil komme etter hvert. Alle som ønsker… Read more »

HSO (Helse og Omsorg), Skole og BHG QUDOS – visning

Mandag 20. september Kl. 13.00-14.00

2. september implementerte Gyldendal den nye versjonen av Qudos. På dette kurset vil Vibeke Marshall fra Gyldendal gå gjennom den nye versjonen med alle funksjonaliteter. Det vil også være mulig å stille spørsmål. Målgruppe: Avdelingsledere, fagrådgivere og ev andre som har rollen som «tildeler» i Qudos.

Kurs i bestilling av varer og tjeneste i UBW

Tirsdag 21.09.2021 09.00-11.00

Gjennomgang av den digital bestillingsprosessen av varer og tjenester på IBX og lokalutskrift.

Fellestjenester Kurs i fakturabehandling UBW

Tirsdag 21.september. 2021 12.00-14.00

Dette er et kurs i behandling av inngående faktura UBW.

HSO (Helse og Omsorg) KlinObsKommune – Informasjonsmøte

Onsdag 22.september 2021 kl. 12.00 - 15.30

Informasjon om læringsnettverk for implementering av KlinObsKommune

Skole og BHG Nyutdannede lærere år 2 -workshop

Torsdag 23. september 2021 11.30 - 15.30, Lunsj kl. 11.30 - 12.00

Teams kurs i grunnleggende bruk av rekrutteringssystemet Webcruiter

Torsdag 23. september 1230

Lenke sendes ut til påmeldte pr. epost i forkant av kurset. Er det noe du ønsker jeg skal ha ekstra fokus på? Jeg mottar gjerne en mail, der du beskriver mer i detalj hva du ev ønsker å lære mer om. Jeg ønsker også å få vite hva du ev synes er spesielt utfordrende.  Benendikte.Zapffe@drammen.kommune.no.

Kurs for plass-tillitsvalgte som godkjenner turnuser i GAT

Torsdag 23. september kl. 09:00-10:30

Retningslinjer og kontroll ved godkjenning av arbeidsplaner til turnusarbeidere Kurset vil gjennomføres digitalt, alle som melder seg på vil få innkallelse til et team-møte

EveryOne introduksjon for attestanter og ledere

Torsdag 23. september 2021 Kl. 13:00-15:00

Påmeldingsfrist: 22. september kl. 14.00

Kurs i bestilling av varer og tjeneste i UBW

Mandag 25.10.2021 09.00-11.00

Gjennomgang av den digital bestillingsprosessen av varer og tjenester på IBX og lokalutskrift.

Fellestjenester Kurs i fakturabehandling UBW

Mandag 25.oktober. 2021 12.00-14.00

Dette er et kurs i behandling av inngående faktura UBW.

Kurs i bestilling av varer og tjeneste i UBW

Tirsdag 16.11.2021 09.00-11.00

Gjennomgang av den digital bestillingsprosessen av varer og tjenester på IBX og lokalutskrift.

Fellestjenester Kurs i fakturabehandling UBW

Tirsdag 16.november. 2021 12.00-14.00

Dette er et kurs i behandling av inngående faktura UBW.

EveryOne introduksjon for attestanter og ledere

Onsdag 24. november 2021 Kl. 13:00-15:00

Påmeldingsfrist: 23. november kl. 14.00

Skole og BHG Nyutdannede lærere år 1 -workshop

Torsdag 2. desember 2021 11.30 - 15.00, Lunsj kl. 11.30 - 12.00

Kurs i bestilling av varer og tjeneste i UBW

Tirsdag 07.12.2021 09.00-11.00

Gjennomgang av den digital bestillingsprosessen av varer og tjenester på IBX og lokalutskrift.

Fellestjenester Kurs i fakturabehandling UBW

Tirsdag 07.desember. 2021 12.00-14.00

Dette er et kurs i behandling av inngående faktura UBW.

Skole og BHG Programmering i ny læreplan, matematikklærere – del 1 (barnetrinnet)

Onsdag 8.desember 11.00 - 15.30

Er du matematikk – og/eller naturfaglærer og ønsker å lære om programmering i realfagene knyttet opp mot kompetansemålene i den nye læreplanen (LK20)? Da er dette workshoppen for deg! Meld deg på nedenfor! Ta med:– egen device (pc/ipad). Servering:Det blir servert kaffe og te samt lunsj med drikke. Informasjon og spørsmål: – om påmelding/avmelding på… Read more »

Skole og BHG Programmering i ny læreplan, matematikklærere – del 1 (ungdomstrinnet – nybegynner)

Torsdag 9. Desember 11.00 - 15.30

Ungdomstrinnet nybegynner Denne workshopen vil se på analog programmering og tekstbasert programmering i Python. Første økt i desember starter med en introduksjon til analog programmering, algoritmisk tenkning, if-setninger og deretter en innføring i Python.  I andre runde i mars vil vi starte med å se litt på hvordan dere har arbeidet med en oppgave dere… Read more »

Skole og BHG Programmering i ny læreplan, matematikklærere – del 1 (ungdomstrinnet – viderekommen)

Tirsdag 14. Desember 11.00 - 15.30

Der forutsettes at lærerne har basiskunnskap i programmering i Python og har benyttet if-setninger og for-løkker tidligere. Vi vil sarte med en liten analog del før vi går over i Python. Det må installeres Python på datamaskin før kurset, en mulighet er Thonny. Vi skal ha om plotting av grafer, simuleringer og funksjoner i Python.… Read more »

Skole og BHG Programmering i ny læreplan, naturfaglærere – del 1 (5-10.trinn)

Onsdag 15. Desember 11.00 - 15.30

Er du matematikk – og/eller naturfaglærer og ønsker å lære om programmering i realfagene knyttet opp mot kompetansemålene i den nye læreplanen (LK20)? Da er dette workshoppen for deg! Meld deg på nedenfor! Ta med:– egen device (pc/ipad). Servering:Det blir servert kaffe og te samt lunsj med drikke. Informasjon og spørsmål: – om påmelding/avmelding på… Read more »

Skole og BHG Programmering i ny læreplan, naturfaglærere – del 1 (5-10.trinn)

Torsdag 16. Desember 11.00 - 15.30

Er du matematikk – og/eller naturfaglærer og ønsker å lære om programmering i realfagene knyttet opp mot kompetansemålene i den nye læreplanen (LK20)? Da er dette workshoppen for deg! Meld deg på nedenfor! Ta med:– egen device (pc/ipad). Servering:Det blir servert kaffe og te samt lunsj med drikke. Informasjon og spørsmål: – om påmelding/avmelding på… Read more »

Skole og BHG Programmering i ny læreplan, matematikklærere – del 2 (barnetrinnet)

Onsdag 16.Mars 11.00 - 15.30

Er du matematikk – og/eller naturfaglærer og ønsker å lære om programmering i realfagene knyttet opp mot kompetansemålene i den nye læreplanen (LK20)? Da er dette workshoppen for deg! Dette er workshop del 2 (videreføring av del 1) Meld deg på nedenfor! Ta med:– egen device (pc/ipad). Servering:Det blir servert kaffe og te samt lunsj… Read more »

Skole og BHG Programmering i ny læreplan, matematikklærere – del 2 (ungdomstrinnet – nybegynner)

Torsdag 17. Mars 11.00 - 15.30

Denne workshoppen er videreføring av innhold fra del 1 Denne workshopen vil se på analog programmering og tekstbasert programmering i Python. Første økt i desember starter med en introduksjon til analog programmering, algoritmisk tenkning, if-setninger og deretter en innføring i Python.  I andre runde i mars vil vi starte med å se litt på hvordan… Read more »

Skole og BHG Programmering i ny læreplan, matematikklærere – del 2 (ungdomstrinnet – viderekommen)

Tirsdag 22. Mars 11.00 - 15.30

Denne workshoppen er videreføring av innhold fra del 1 Der forutsettes at lærerne har basiskunnskap i programmering i Python og har benyttet if-setninger og for-løkker tidligere. Vi vil sarte med en liten analog del før vi går over i Python. Det må installeres Python på datamaskin før kurset, en mulighet er Thonny. Vi skal ha om… Read more »

Skole og BHG Programmering i ny læreplan, naturfaglærere – del 2 (5-10.trinn)

Onsdag 23. Mars 11.00 - 15.30

Er du matematikk – og/eller naturfaglærer og ønsker å lære om programmering i realfagene knyttet opp mot kompetansemålene i den nye læreplanen (LK20)? Da er dette workshoppen for deg! Dette er en videreføring av innhold fra del 1 Meld deg på nedenfor! Ta med:– egen device (pc/ipad). Servering:Det blir servert kaffe og te samt lunsj… Read more »

Skole og BHG Programmering i ny læreplan, naturfaglærere – del 2 (5-10.trinn)

Torsdag 24. Mars 11.00 - 15.30

Dette er en videreføring av innhold fra del 1 Der forutsettes at lærerne har basiskunnskap i programmering i Python og har benyttet if-setninger og for-løkker tidligere. Vi vil sarte med en liten analog del før vi går over i Python. Det må installeres Python på datamaskin før kurset, en mulighet er Thonny. Vi skal ha… Read more »