Velkommen til Drammen kommunes kursportal. Her ser du kommende arrangementer og kurs, og kan melde deg på.

HSO (Helse og Omsorg) Kursrekke i Kognitiv Atferds Terapi: Trinn 2

E-læring 2022-2025

Velkommen til e-læringskurs i Kognitiv Atferds Terapi (KAT) Trinn 2 I trinn 2 videreføres prinsippene og metodene i trinn 1. Nye områder og komplekse problemstillinger introduseres og er ment for å gi bredde i bruk av kognitiv adferdsterapi. Forhåndsvis i ny fane Modul 1: PTSD og komplekse traumer Modul 2: Dag 1 – Oppbygging av… Read more »

Skole og BHG Skaperverksted (grunnleggende programmering og tverrfaglig undervisning) for ungdomstrinnet

mandag 24. oktober, onsdag 7. desember, tirsdag 14. februar, mandag 17. april, mandag 5. juni kl. 09.00-16.00

Det er ønskelig at alle ungdomsskolene sender minst én ressurslærer. NB! Dette kurset er tverrfaglig og ikke primært for realfagslærere. I de nye læreplanene er programmering blitt en integrert del av flere fag på ungdomstrinnet, men det er ikke alltid så lett å komme i gang med noe som er helt nytt. Denne kursrekka vil… Read more »

Skole og BHG Programmering for barnetrinnet (DTS), gruppe 1

tirsdag 25. oktober, mandag 5. desember, onsdag 15. februar, tirsdag 18. april, onsdag 7. juni kl. 09.00-16.00

Kurs i programmering for ressurslærere på barnetrinnet er en del av Den teknologiske skolesekken. Alle skoler sender 2 «nye» ressurslærere. Kurset legges opp på samme måte som skoleåret 2021/2022. I de nye læreplanene er programmering blitt en integrert del av flere fag på mellomtrinnet, men det er ikke alltid så lett å komme i gang… Read more »

Skole og BHG Programmering for barnetrinnet (DTS), gruppe 2

onsdag 26. oktober, tirsdag 6. desember, mandag 13. februar, onsdag 19. april, tirsdag 6. juni kl. 09.00-16.00

Kurs i programmering for ressurslærere på barnetrinnet er en del av Den teknologiske skolesekken. Alle skoler sender 2 «nye» ressurslærere. Kurset legges opp på samme måte som skoleåret 2021/2022. I de nye læreplanene er programmering blitt en integrert del av flere fag på mellomtrinnet, men det er ikke alltid så lett å komme i gang… Read more »

Skole og BHG ICDP – kursrekke for ansatte i barnehager, avholdes i PPTs lokaler i Mjøndalen

Mandag 24.4, 8.5, 15.5, 22.5,12.6, 19.6 Kl: 10.00 - 11.30

PP-tjenesten inviterer til International Child Development Program (ICDP)-kurs i sine lokaler på Strømsø. Kurset passer for alle som jobber i barnehage. ICDP-kurset holdes som samtalegruppe og er et helsefremmende og forebyggende program som er rettet mot alle som er i kontakt med barn mellom 0 og 18 år. Programmet vil i denne omgang tilbys til… Read more »

HSO (Helse og Omsorg) Nettverk vergetrening for P06 Hjemmetjenester og institusjon

06. juni 2023 kl. 08.30-14.30

Bli tryggere på egen kompetanse når det kommer til vold og trusler om vold mot ansatte. Dette er et kurstilbud til deg som har gjennomført vergekurs trinn 2, 3 og 4, og på bakgrunn av det blitt ressursperson innen feltet vold og trusler om vold mot ansatte. Som ressursperson ved P06 Hjemmetjenester og institusjon har… Read more »

HSO (Helse og Omsorg) Nettverk vergetrening for P07 Rus og psykisk helse + P08 Sosialtjeneste, etablering og bolig + Drammen Eiendom KF

07. juni 2023 kl. 08.30-14.30

Bli tryggere på egen kompetanse når det kommer til vold og trusler om vold mot ansatte. Dette er et kurstilbud til deg som har gjennomført vergekurs trinn 2, 3 og 4, og på bakgrunn av det blitt ressursperson innen feltet vold og trusler om vold mot ansatte. Som ressursperson ved P07 Rus og psykisk helse… Read more »

Nettverk vergetrening for P09 – 14 Service og sikkerhet

08. juni 2023 kl. 08.30-14.30

Bli tryggere på egen kompetanse når det kommer til vold og trusler om vold mot ansatte. Dette er et kurstilbud til deg som har gjennomført vergekurs trinn 2, 3 og 4, og på bakgrunn av det blitt ressursperson innen feltet vold og trusler om vold mot ansatte. Som ressursperson ved P09 – 14 Service og… Read more »

HSO (Helse og Omsorg), Medarbeidere i PHR Dagskurs om autismespekter lidelser.

Onsdag 14. juni 2023 09.00-15.00

Innhold i dagen: Generelt om temaet Kort om kvinner med autisme Psykiske vansker og evt. rusutfordringer ved samtidig autismespekterforstyrrelse Hva hjelper? Å leve med autisme, bl. a. være kvinne med autisme Erfaringer med hva som er nyttig hjelp Kommunikasjon, empati Sosial deltakelse (for eksempel opplever vi at en del ikke selv ønsker så mye sosialt,… Read more »

HSO (Helse og Omsorg), Medarbeidere i PHR Systematikk og forløp

Torsdag. 15. juni 2023 09.00 - 15.00

Systematikk i arbeidet og en felles oppfatning med bruker av forløpet (start og avslutning) er sentralt for at en skal kunne gi best mulig tjenester i PHR. Dette gjør vi for å følge opp hvordan tjenesten fungerer og for å sikre kontinuerlig medvirkning og selvbestemmelse hos brukerne våre. Kvalitet i tjenesten vår forutsetter systematikk, kontinuerlig… Read more »

HSO (Helse og Omsorg) Fagnettverk for ressurspersoner «Psykisk helse og rusarbeid»

Torsdag 15.juni 2023 kl. 10.00 - 15.00

FORMÅL FOR NETTVERKET: Bidra til å styrke levekårene og kvaliteten i psykisk helse- og rusarbeid gjennom kompetanseheving for fagansvarlige som yter tjenester til brukergruppen.

barnevern, Forebyggende tjenester, HSO (Helse og Omsorg), Medarbeidere i PHR  Innføring i Individuell plan og koordinatorrollen 

Fredag 16 juni 12.00 - 13.30

Kurset gir en praktisk gjennomgang av Visma Flyt Samspill. I tillegg gir vi deg en kort innføring i hva det vil si å være koordinator og litt om barnekoordinatorrollen.  Alle som innvilges individuell plan får opprettet planen i Visma Flyt Samspill. Dette er et samhandlingsverktøy i skyen som bidrar til enklere tverrfaglig samhandling i kommunen. Visma Flyt… Read more »

barnevern, Forebyggende tjenester, HSO (Helse og Omsorg), Medarbeidere i PHR  Innføring i Individuell plan og koordinatorrollen 

Fredag 16 juni 14.00 - 15.30

Kurset gir en praktisk gjennomgang av Visma Flyt Samspill. I tillegg gir vi deg en kort innføring i hva det vil si å være koordinator og litt om barnekoordinatorrollen.  Alle som innvilges individuell plan får opprettet planen i Visma Flyt Samspill. Dette er et samhandlingsverktøy i skyen som bidrar til enklere tverrfaglig samhandling i kommunen. Visma Flyt… Read more »

HSO (Helse og Omsorg) Qudos – presentasjon av nye og gamle funksjoner med Gyldendal

Torsdag 24. august Kl. 13.00-13.45

Funksjonene i Qudos jobbes med kontinuerlig og lederverktøyet endres litt hele tiden. Gyldendal inviterer derfor til en ny visning med gjennomgang av plattformen og håper dere tar med dere eventuelle spørsmål på møtet. Det er mange nye ledere i kommunen så denne gangen vil det også brukes tid til grunnleggende opplæring innledningsvis. Dere andre og… Read more »

Skole og BHG First Lego League 2023 – Lærerkurs (prosjektet og turneringen).

Tirsdag 05.september 08.30 - 15.00

**Merk:Maks to deltakere pr skole (for skoler som tidligere ikke har deltatt på FLL)Maks en deltaker pr skole (for skoler som tidligere har deltatt på FLL) Hvem passer dette kurset for?Dette er kurset for deg som: Du har ikke vært veileder i First Lego Lego League og trenger hjelp for å komme i gang med… Read more »

Skole og BHG First Lego League 2023 – Intro med fokus på programmering SPIKE Prime og First Lego League

Onsdag 06.September 08-30 - 15.00

**Merk: Maks to deltakere pr skole (for skoler som tidligere ikke har deltatt på FLL)Maks en deltaker pr skole (for skoler som tidligere har deltatt på FLL) Hvem passer dette kurset for?Dette er kurset for deg som: – Du har ikke vært veileder i First Lego Lego League og trenger hjelp for å komme i… Read more »

Skole og BHG First Lego League 2023 – Next step med fokus på programmering SPIKE Prime og First Lego League

Torsdag 07.September 08.30 - 15.00

**Merk: Maks en deltaker pr skole Hvem passer dette kurset for?Dette er kurset for deg som ønsker en mer avansert innføring i programmering med Spike Prime roboten:– Du har vært veileder i First Lego Lego League og har bred erfaring fra undervisning med Roboten i praksis. – Du har kunnskap og erfaring fra blokkprogrammering (henholdsvis… Read more »

Forebygge vold og trusler om vold mot ansatte – Grunnleggende opplæring (trinn 2)

Onsdag 13. september 2023 kl. 08.30 - 14.30

Bli bedre til å forebygge og håndtere vold og trusler om vold på egen arbeidsplassDen grunnleggende opplæringen vil inneholde forebyggende strategier med fokus på stressmestring, verbal- og nonverbal kommunikasjon, samt bevissthet rundt egen person og på arbeidsmiljøets utforming. For de som tenker å bli ressurspersoner innen feltet, så skal de ha gjennomført den grunnleggende opplæringen… Read more »

Forebygge vold og trusler om vold mot ansatte – Grunnleggende opplæring (trinn 2) Kun teori – digital løsning (teams)

Torsdag 14. september 2023 kl. 12.00 - 15.00

Bli bedre til å forebygge og håndtere vold og trusler om vold på egen arbeidsplassDen grunnleggende opplæringen vil inneholde forebyggende strategier med fokus på stressmestring, verbal- og nonverbal kommunikasjon, samt bevissthet rundt egen person og på arbeidsmiljøets utforming. NB! Opplæringen er kun teoretisk, varer i 3 timer og tilrettelagt digital løsning (teams). For de som… Read more »

Forebyggende tjenester, HSO (Helse og Omsorg), Medarbeidere i PHR Implementeringsnettverk for ledere

Torsdag 21. september og Fredag 22. september 21.9 kl. 11:00 - 22.9 kl. 13:00

Få det til å skje i praksis! Formål: Som leder føler du deg trygg til å ta de riktige avgjørelsene. Du luker ut oppgaver som ikke virker og frigjør kapasitet til å gjøre noe nytt.  Mål: Styrke og utvikle dine ferdigheter som implementeringsleder i egen arbeidshverdag.   Delmål:  Du skaper et klima på arbeidsplassen som fremmer… Read more »

Forebygge vold og trusler om vold mot ansatte – Opplæring for ressurspersoner/vergeressurs (trinn 3)

Tirsdag 10. okt. 2023 kl. 08.30 - 14.30

Bli bedre til å forebygge og håndtere vold og trusler om vold på egen arbeidsplassOpplæringen for ressurspersoner/vergeressurs består av trinnene 3 og 4, hvor de begge skal gjennomføres for å bli ressursperson/vergeressurs i egen virksomhet. Denne opplæringen (trinn 3) bygger videre på den grunnleggende opplæringen ved å gå mer i dybden på de forebyggende strategiene.… Read more »

Forebygge vold og trusler om vold mot ansatte – Opplæring for ressurspersoner/vergeressurs (trinn 3)

Onsdag 11. okt. 2023 kl. 08.30 - 14.30

Bli bedre til å forebygge og håndtere vold og trusler om vold på egen arbeidsplassOpplæringen for ressurspersoner/vergeressurs består av trinnene 3 og 4, hvor de begge skal gjennomføres for å bli ressursperson/vergeressurs i egen virksomhet. Denne opplæringen (trinn 3) bygger videre på den grunnleggende opplæringen ved å gå mer i dybden på de forebyggende strategiene.… Read more »

Forebygge vold og trusler om vold mot ansatte – Opplæring for ressurspersoner/vergeressurs (trinn 4)

Tirsdag 24. okt. til torsdag 26. okt. 2023 kl. 08.30 - 14.30

Bli bedre til å forebygge og håndtere vold og trusler om vold på egen arbeidsplassDenne opplæringen er det siste trinnet i opplæringen av ressursperson/vergeressurs. Før opplæringen begynner må trinnene 2 og 3 være fullført. Opplæringen vil ha fokus på hvordan håndtere situasjoner med utfordrende adferd og utagering gjennom konfliktdempende kommunikasjon. Opplæringen går over 3 dager… Read more »

Forebygge vold og trusler om vold mot ansatte – Opplæring for ressurspersoner/vergeressurs (trinn 4)

Tirsdag 02. nov. 2023 kl. 08.30 - 14.30

Bli bedre til å forebygge og håndtere vold og trusler om vold på egen arbeidsplassDenne opplæringen er det siste trinnet i opplæringen av ressursperson/vergeressurs. Før opplæringen begynner må trinnene 2 og 3 være fullført. Opplæringen vil ha fokus på hvordan håndtere situasjoner med utfordrende adferd og utagering gjennom konfliktdempende kommunikasjon. Opplæringen varer 1 dag og… Read more »