Velkommen til Drammen kommunes kursportal. Her ser du kommende arrangementer og kurs, og kan melde deg på.

HSO (Helse og Omsorg) Kursrekke i Kognitiv Atferds Terapi

E-læring 2020-2021

Velkommen til e-læringskurs i Kognitiv Atferds Terapi (KAT) Kursrekken består av fem moduler med vekt på grunnprinsipper og metoder i kognitiv atferdsterapi. Syv moduler kommer i 2021 hvor hovedvekten er å øve egne ferdigheter. Til sammen utgjør dette 55 timer som attesteres i henhold til dokumentasjon (gjelder ansatte i Psykisk helse og rusarbeid). Kursmodulene legges… Read more »

HSO (Helse og Omsorg) Kursrekke i Feedback Informerte Tjenester

E-læring 2020-2021

Velkommen til e-læringskurs i Feedback Informerte Tjenester (FIT) Feedback Informerte Tjenester er et verktøy som sikrer at hjelpemottaker får innflytelse på hjelpen som gis. Kursrekken i FIT består av ulike moduler med vekt på både viktige prinsipper og praksisutøvelse. De første fem modulene er nå tilgjengelig. Flere moduler vil komme etter hvert. Alle som ønsker… Read more »

Skole og BHG Programmering i ny læreplan, matematikklærere – del 1 (ungdomstrinnet – nybegynner)

Torsdag 9. Desember 11.00 - 15.30

VIKTIG VIKTIG!DET FYSISKE KURSET ER AVLYST OG GJENNOMFØRES DERFOR DIGITALT PÅ ZOOM: Patrycja Barwinska is inviting you Join Zoom Meetinghttps://usn.zoom.us/j/67399877834?pwd=MkNBaC9WSktjeHdhaFRiMnhTU1pJQT09 Meeting ID: 673 9987 7834Password: 080429 Ungdomstrinnet nybegynner: Denne workshopen vil se på analog programmering og tekstbasert programmering i Python. Første økt i desember starter med en introduksjon til analog programmering, algoritmisk tenkning, if-setninger og… Read more »

HSO (Helse og Omsorg) AVLYST – Førstehjelpskurs

Mandag 13. desember Kl. 08.30-11.30.

Velkomment til et halvdagskurs i førstehjelp. Dette kurset skal bidra til at ansatte får grunnleggende kunnskap om følgende: Varsling 113 og andre Opptreden på skadested HLR med og uten hjertestarter Hjerteinfarkt og hjerneslag Arbeidsrelaterte ulykker Målgruppe: Helsepersonell vil bli prioritert. Ved ledige plasser kan også andre melde seg på. Minner om at alle som skal… Read more »

HSO (Helse og Omsorg) AVLYST – Førstehjelpskurs

Mandag 13. desember Kl. 12.30-15.30.

Velkomment til et halvdagskurs i førstehjelp. Dette kurset skal bidra til at ansatte får grunnleggende kunnskap om følgende: Varsling 113 og andre Opptreden på skadested HLR med og uten hjertestarter Hjerteinfarkt og hjerneslag Arbeidsrelaterte ulykker Målgruppe: Helsepersonell vil bli prioritert. Ved ledige plasser kan også andre melde seg på. Minner om at alle som skal… Read more »

HSO (Helse og Omsorg) AVLYST – Førstehjelpskurs

Tirsdag 14. desember Kl. 08.30-11.30.

Velkomment til et halvdagskurs i førstehjelp. Dette kurset skal bidra til at ansatte får grunnleggende kunnskap om følgende: Varsling 113 og andre Opptreden på skadested HLR med og uten hjertestarter Hjerteinfarkt og hjerneslag Arbeidsrelaterte ulykker Målgruppe: Helsepersonell vil bli prioritert. Ved ledige plasser kan også andre melde seg på. Minner om at alle som skal… Read more »

Skole og BHG Programmering i ny læreplan, matematikklærere – del 1 (ungdomstrinnet – viderekommen)

Tirsdag 14. Desember 11.00 - 15.30

VIKTIG VIKTIG!DET FYSISKE KURSET ER AVLYST OG GJENNOMFØRES DERFOR DIGITALT PÅ ZOOM: Reiar Kravik is inviting you Join Zoom Meetinghttps://usn.zoom.us/j/68752389620?pwd=dzRKNmFmcVFkQkJKTDFWU2c2b0Ftdz09 Meeting ID: 687 5238 9620Password: 109493 Der forutsettes at lærerne har basiskunnskap i programmering i Python og har benyttet if-setninger og for-løkker tidligere. Vi vil sarte med en liten analog del før vi går over… Read more »

HSO (Helse og Omsorg) AVLYST – Førstehjelpskurs

Tirsdag 14. desember Kl. 12.30-15.30.

Velkomment til et halvdagskurs i førstehjelp. Dette kurset skal bidra til at ansatte får grunnleggende kunnskap om følgende: Varling 113 og andre Opptreden på skadested HLR med og uten hjertestarter Hjerteinfarkt og hjerneslag Arbeidsrelaterte ulykker Målgruppe: Helsepersonell vil bli prioritert. Ved ledige plasser kan også andre melde seg på. Minner om at alle som skal… Read more »

HSO (Helse og Omsorg) AVLYST – Førstehjelpskurs

Onsdag 15. desember Kl. 08.30-11.30.

Velkomment til et halvdagskurs i førstehjelp. Dette kurset skal bidra til at ansatte får grunnleggende kunnskap om følgende: Varsling 113 og andre Opptreden på skadested HLR med og uten hjertestarter Hjerteinfarkt og hjerneslag Arbeidsrelaterte ulykker Målgruppe: Helsepersonell vil bli prioritert. Ved ledige plasser kan også andre melde seg på. Minner om at alle som skal… Read more »

HSO (Helse og Omsorg) NB! Flyttes til 23. februar 2022. Heldagsseminar om PTSD/komplekse traumer

Onsdag 15. desember Kl. 08.30-15.00

Psykologspesialist og professor Hans M Nordahl holder heldagsseminar om PTSD og komplekse traumer onsdag 23. februar 2022 fra kl. 08.30-15.00. Seminaret foregår i Wergelandsgate 9, i auditoriet Futurum. Seminaret er en del av opplæringsprogrammet i kognitiv atferdsterapi for ansatte i psykisk helse- og rusarbeid. Andre interesserte kan også melde seg på. Programmet: 08.30-11.30 (inkl. korte… Read more »

Skole og BHG Programmering i ny læreplan, naturfaglærere – del 1 (5-10.trinn)

Onsdag 15. Desember 11.00 - 15.30

VIKTIG VIKTIG!DET FYSISKE KURSET ER AVLYST OG GJENNOMFØRES DERFOR DIGITALT PÅ ZOOM: Pål-Erik Eidsvig is inviting you Join Zoom Meeting: https://usn.zoom.us/j/62474857633?pwd=WFdqNDJBbEtiZmpzWHdYTVR2a25vdz09 Meeting ID: 624 7485 7633 Password: 006379 Er du matematikk – og/eller naturfaglærer og ønsker å lære om programmering i realfagene knyttet opp mot kompetansemålene i den nye læreplanen (LK20)? Da er dette workshoppen… Read more »

HSO (Helse og Omsorg) AVLYST – Førstehjelpskurs

Onsdag 15. desember Kl. 12.30-15.30.

Velkomment til et halvdagskurs i førstehjelp. Dette kurset skal bidra til at ansatte får grunnleggende kunnskap om følgende: Varsling 113 og andre Opptreden på skadested HLR med og uten hjertestarter Hjerteinfarkt og hjerneslag Arbeidsrelaterte ulykker Målgruppe: Helsepersonell vil bli prioritert. Ved ledige plasser kan også andre melde seg på. Minner om at alle som skal… Read more »

HSO (Helse og Omsorg) AVLYST – Førstehjelpskurs

Torsdag 16. desember Kl. 08.30-11.30.

Velkomment til et halvdagskurs i førstehjelp. Dette kurset skal bidra til at ansatte får grunnleggende kunnskap om følgende: Varsling 113 og andre Opptreden på skadested HLR med og uten hjertestarter Hjerteinfarkt og hjerneslag Arbeidsrelaterte ulykker Målgruppe: Helsepersonell vil bli prioritert. Ved ledige plasser kan også andre melde seg på. Minner om at alle som skal… Read more »

Skole og BHG Programmering i ny læreplan, naturfaglærere – del 1 (5-10.trinn)

Torsdag 16. Desember 11.00 - 15.30

VIKTIG VIKTIG!DET FYSISKE KURSET ER AVLYST OG GJENNOMFØRES DERFOR DIGITALT PÅ ZOOM: Pål-Erik Eidsvig is inviting you Join Zoom Meeting: https://usn.zoom.us/j/62302015163?pwd=bkhMZ3NkbVl1d05xa2hOekZ3R0xVdz09 Meeting ID: 623 0201 5163 Password: 644854 Er du matematikk – og/eller naturfaglærer og ønsker å lære om programmering i realfagene knyttet opp mot kompetansemålene i den nye læreplanen (LK20)? Da er dette workshoppen… Read more »

HSO (Helse og Omsorg) AVLYST – Førstehjelpskurs

Torsdag 16. desember Kl. 12.30-15.30.

Velkomment til et halvdagskurs i førstehjelp. Dette kurset skal bidra til at ansatte får grunnleggende kunnskap om følgende: Varsling 113 og andre Opptreden på skadested HLR med og uten hjertestarter Hjerteinfarkt og hjerneslag Arbeidsrelaterte ulykker Målgruppe: Helsepersonell vil bli prioritert. Ved ledige plasser kan også andre melde seg på. Minner om at alle som skal… Read more »

HSO (Helse og Omsorg) AVLYST – Førstehjelpskurs

Fredag 17. desember Kl. 08.30-11.30.

Velkomment til et halvdagskurs i førstehjelp. Dette kurset skal bidra til at ansatte får grunnleggende kunnskap om følgende: Varsling 113 og andre Opptreden på skadested HLR med og uten hjertestarter Hjerteinfarkt og hjerneslag Arbeidsrelaterte ulykker Målgruppe: Helsepersonell vil bli prioritert. Ved ledige plasser kan også andre melde seg på. Minner om at alle som skal… Read more »

HSO (Helse og Omsorg) AVLYST – Førstehjelpskurs

Fredag 17. desember Kl. 12.30-15.30.

Velkomment til et halvdagskurs i førstehjelp. Dette kurset skal bidra til at ansatte får grunnleggende kunnskap om følgende: Varsling 113 og andre Opptreden på skadested HLR med og uten hjertestarter Hjerteinfarkt og hjerneslag Arbeidsrelaterte ulykker Målgruppe: Helsepersonell vil bli prioritert. Ved ledige plasser kan også andre melde seg på. Minner om at alle som skal… Read more »

HSO (Helse og Omsorg) Kim T. Mueser: Korttidsbehandling for PTSD – the BREATH program

Onsdag 12. januar og torsdag 13. januar kl. 09.00-15.00

Om kursholder: Kim T. Mueser er klinisk psykolog, Ph.D. og professor ved Senter for Psykiatrisk rehabilitering ved Boston Universitet. Hans kliniske og forskningsmessige interesser inkluderer familiepsykoedukasjon, behandling av samtidige psykiske lidelser og ruslidelser, samt rehabilitering for alvorlige psykiske lidelser og behandling av posttraumatisk stresslidelse. Om kurset: Workshopen gir en introduksjon og trening på et intensivt… Read more »

Skole og BHG Programmering i ny læreplan, matematikklærere – del 2 (barnetrinnet)

Onsdag 16.Mars 11.00 - 15.30

Er du matematikk – og/eller naturfaglærer og ønsker å lære om programmering i realfagene knyttet opp mot kompetansemålene i den nye læreplanen (LK20)? Da er dette workshoppen for deg! Dette er workshop del 2 (videreføring av del 1) Meld deg på nedenfor! Ta med:– egen device (pc/ipad). Servering:Det blir servert kaffe og te samt lunsj… Read more »

Skole og BHG Programmering i ny læreplan, matematikklærere – del 2 (ungdomstrinnet – nybegynner)

Torsdag 17. Mars 11.00 - 15.30

Denne workshoppen er videreføring av innhold fra del 1 Denne workshopen vil se på analog programmering og tekstbasert programmering i Python. Første økt i desember starter med en introduksjon til analog programmering, algoritmisk tenkning, if-setninger og deretter en innføring i Python.  I andre runde i mars vil vi starte med å se litt på hvordan… Read more »

Skole og BHG Programmering i ny læreplan, matematikklærere – del 2 (ungdomstrinnet – viderekommen)

Tirsdag 22. Mars 11.00 - 15.30

Denne workshoppen er videreføring av innhold fra del 1 Der forutsettes at lærerne har basiskunnskap i programmering i Python og har benyttet if-setninger og for-løkker tidligere. Vi vil sarte med en liten analog del før vi går over i Python. Det må installeres Python på datamaskin før kurset, en mulighet er Thonny. Vi skal ha om… Read more »

Skole og BHG Programmering i ny læreplan, naturfaglærere – del 2 (5-10.trinn)

Onsdag 23. Mars 11.00 - 15.30

Er du matematikk – og/eller naturfaglærer og ønsker å lære om programmering i realfagene knyttet opp mot kompetansemålene i den nye læreplanen (LK20)? Da er dette workshoppen for deg! Dette er en videreføring av innhold fra del 1 Meld deg på nedenfor! Ta med:– egen device (pc/ipad). Servering:Det blir servert kaffe og te samt lunsj… Read more »

Skole og BHG Programmering i ny læreplan, naturfaglærere – del 2 (5-10.trinn)

Torsdag 24. Mars 11.00 - 15.30

Dette er en videreføring av innhold fra del 1 Der forutsettes at lærerne har basiskunnskap i programmering i Python og har benyttet if-setninger og for-løkker tidligere. Vi vil sarte med en liten analog del før vi går over i Python. Det må installeres Python på datamaskin før kurset, en mulighet er Thonny. Vi skal ha… Read more »