Velkommen til Drammen kommunes kursportal. Her ser du kommende arrangementer og kurs, og kan melde deg på.

Skole og BHG Tekstprogrammering (Python) for realfagslærere på u-trinnet (DTS), 1. dag: torsdag 11. august

torsdag 11. august kl. 09.00-16.00

Dette kurset er for realfagslærere på ungdomstrinnet. Kurset går over fem hele dager. Her er påmelding til den første kursdagen, som er lagt til en planleggingsdag i august. Påmeldingsfrist: 1. august I de nye læreplanene er programmering blitt en integrert del av realfagene på ungdomstrinnet, og spesielt i matematikkfaget. I denne kursrekka vil du få… Read more »

Skole og BHG Tekstprogrammering (Python) for realfagslærere på u-trinnet (DTS), 1. dag: fredag 12. august

fredag 12. august kl. 09.00-16.00

Dette kurset er for realfagslærere på ungdomstrinnet. Kurset går over fem hele dager. Her er påmelding til den første kursdagen, som er lagt til en planleggingsdag i august. Påmeldingsfrist: 1. august I de nye læreplanene er programmering blitt en integrert del av realfagene på ungdomstrinnet, og spesielt i matematikkfaget. I denne kursrekka vil du få… Read more »

Skole og BHG Tekstprogrammering (Python) for realfagslærere på u-trinnet (DTS), 1. dag: tirsdag 16. august

tirsdag 16. august kl. 09.00-16.00

Dette kurset er for realfagslærere på ungdomstrinnet. Kurset går over fem hele dager. Her er påmelding til den første kursdagen, som er lagt til en planleggingsdag i august. Påmeldingsfrist: 1. august. I de nye læreplanene er programmering blitt en integrert del av realfagene på ungdomstrinnet, og spesielt i matematikkfaget. I denne kursrekka vil du få… Read more »

Forebyggende tjenester, HSO (Helse og Omsorg) Mentoropplæring i digital opplæringspakke i lindrende behandling og omsorg ved livets slutt

Tirsdag 23. august Kl: 10.00 - 14.00

 USHT Viken (Buskerud) arrangerer opplæring for ressurspersoner i palliasjon som skal bli mentorer i opplæringspakken i lindrende behandling og omsorg ved livets slutt. Som mentor i kommunen vil du ha ansvar for informasjon om pakken til ledere og medarbeidere. Du har også ansvar for gjennomføring av samlinger, veiledning og oppfølging av medarbeidergruppen som gjennomfører opplæringspakken.… Read more »

HSO (Helse og Omsorg) Kognitiv Atferdsterapi ved rus og avhengighet

Onsdag 24. august 2022 Kl. 09.00 - 15.30

Dette er den første av to kursdager (den andre i august 2023). Temaet er svært aktuelt for alle som arbeider i PHR. Kursholder Peter Prescott skriver selv om innholdet: Alvorlige rusmiddelproblemer og vansker på viktig livsområder (somatisk og psykisk helse, økonomi, bolig, beskjeftigelse, relasjoner) går gjerne hånd i hånd. Det er ofte nødvendig med langvarig… Read more »

EveryOne/UBW introduksjon for attestanter og ledere

Onsdag 24. august 2022 Kl. 13:00-15:00

Påmeldingsfrist: 23. august kl. 14.00

HSO (Helse og Omsorg) proACT instruktørkurs

tirsdag 30.august til onsdag 31.august 2022 kl. 09.00 - kl. 15.00

Kurset er for medarbeidere som skal bli instruktører i proACT. Instruktøren må ha 3-årig høyskoleutdanning (sykepleier, vernepleier e.l.) og rollen som instruktør må være forankret hos egen leder. OBS! Skriv i merknadsfeltet dersom du ønsker overnatting fra dag1-dag2, og om du skal ha middag på dag1 (middag og overnatting dekkes av USHT). Husk og å oppgi… Read more »

HSO (Helse og Omsorg) Grunnleggende kurs i Målrettet miljøarbeid i tjenester til personer med nedsatt funksjonsevne

Torsdag 01. september 09.00 - 15.00

Tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne i Horten, Sandefjord og Drammen kommune, ønsker med dette velkommen til grunnleggende kurs i Målrettet miljøarbeid som vil gi en innledende innsikt i kartlegging og registrering, målvalg og tiltak samt evaluering ved behov for miljøbehandling. Tema forankres i Nasjonal veileder for gode helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming, etikk og brukermedvirkning.

JOBBANALYSE

Mandag 05.09.22 12.00 - 14.00

KURS FOR LEDEREÅ ansette en ny medarbeider er en svært viktig beslutning for alle involverte parter, og prosessen får konsekvenser både for den nyansatte, nåværende medarbeidere og felles arbeidsmiljø. Jobbanalysen er selve grunnmuren i rekrutteringsprosessen. På dette kurset går vi igjennom de viktigste stegene for å få en god start og en rød tråd igjennom… Read more »

INNFØRINGSKURS I PROSESSLEDELSE OG FASILITERING

7. og 20. september 2022 kl 08.30 - 15.00

BLI BEDRE PÅ Å LEDE PROSESSER,WORKSHOPS OG MØTER SOM ENGASJERER Virksomhetene i Drammen kommune trenger medarbeidere som evner å lede møter, workshops og prosesser, som skaper fremdrift og engasjement hos alle involverte. Utvikling og digitalisering tilbyr nå et 2 dagers kurs: Innføring i prosessledelse og fasilitering. MÅLGRUPPE Kurset er utviklet for å styrke kompetansen i… Read more »

Skole og BHG Samlinger for profesjonsveiledere

mandag 12. september, torsdag 12. januar kl. 9.00-15.00

Profesjonsveiledere = veiledere for nyutdannede lærere og barnehagelærere inneværende år + lærere og barnehagelærere med veilederkompetanse. Alle nyutdannede lærere og barnehagelærere har krav på observasjon og veiledning gjennom hele det første yrkesåret. Støtteordningen for profesjonsveiledere er to samlinger i året ved Anne Kristin Dahl fra UiO. Påmeldingsfrist 15. august. (For profesjonsveiledere i skole vil også… Read more »

INNFØRINGSKURS I PROSESSLEDELSE OG FASILITERING

13. og 29. september 2022 kl 08.30 - 15.00

BLI BEDRE PÅ Å LEDE PROSESSER,WORKSHOPS OG MØTER SOM ENGASJERER Virksomhetene i Drammen kommune trenger medarbeidere som evner å lede møter, workshops og prosesser, som skaper fremdrift og engasjement hos alle involverte. Utvikling og digitalisering tilbyr nå et 2 dagers kurs: Innføring i prosessledelse og fasilitering. MÅLGRUPPE Kurset er utviklet for å styrke kompetansen i… Read more »

Skole og BHG Workshop matematikk 1-7

onsdag 14. september kl. 13.00-15.00

Tema: elevaktiv undervisning og elevmedvirkning På første workshop blir vi enige om temaer for de videre samlingene, formen på workshopene og hvor ofte vi skal møtes. Forventning: Alle har med seg et eksempel på elevaktiv undervisning og elevmedvirkning fra egen praksis som skal deles med de andre lærerne.

Skole og BHG Fagnettverk SFO-ansatte: Trygge voksne del 1, tirsdag 20. september

tirsdag 20. september 17.00-19.30 (enkel servering fra 16.30)

Trygge voksne – autoritativ voksenstil ved Nanna Weberg. NB! Dette er en av tre alternative datoer til del 1 (det blir tre like samlinger med 50 deltakere).

JOBBANALYSE

Tirsdag 20.09.22 12.00 - 14.00

KURS FOR LEDEREÅ ansette en ny medarbeider er en svært viktig beslutning for alle involverte parter, og prosessen får konsekvenser både for den nyansatte, nåværende medarbeidere og felles arbeidsmiljø. Jobbanalysen er selve grunnmuren i rekrutteringsprosessen. På dette kurset går vi igjennom de viktigste stegene for å få en god start og en rød tråd igjennom… Read more »

Skole og BHG Workshop for engelsklærere 1-7

onsdag 21. september kl. 13.00-15.00

Tema: elevaktiv undervisning og elevmedvirkning På første workshop blir vi enige om temaer for de videre samlingene, formen på workshopene og hvor ofte vi skal møtes. Forventning: Alle har med seg et eksempel på elevaktiv undervisning og elevmedvirkning fra egen praksis som skal deles med de andre lærerne.

Skole og BHG Nettverk for nyutdannede lærere 1. år

torsdag 22. september, onsdag 12. oktober, torsdag 8. desember, torsdag 23. februar, tirsdag 28. mars kl. 09.00-15.00

Dette er et nettverk for deg som er nyutdannet lærer, og som jobber ditt første år som lærer i Drammensskolen. I dette nettverket kan nyutdannede lærere møtes på tvers av skoler, dele erfaringer, reflektere over egen praksis og få støtte til å videreutvikle seg som profesjonell lærer. Det er obligatorisk å delta i dette nettverket.… Read more »

Skole og BHG Workshop for norsklærere 1-7

fredag 23. september kl. 13.00-15.00

Tema: elevaktiv undervisning og elevmedvirkning På første workshop blir vi enige om temaer for de videre samlingene, formen på workshopene og hvor ofte vi skal møtes. Forventning: Alle har med seg et eksempel på elevaktiv undervisning og elevmedvirkning fra egen praksis som skal deles med de andre lærerne.

Skole og BHG Fagnettverk SFO-ansatte: Trygge voksne del 1, fredag 23. september

fredag 23. september 09.00-12.00 (enkel lunsj)

Trygge voksne – autoritativ voksenstil ved Nanna Weberg. NB! Dette er en av tre alternative datoer til del 1 (det blir tre like samlinger med 50 deltakere).

Skole og BHG Tekstprogrammering (Python) for realfagslærere på u-trinnet (DTS), gruppe 1 (dag 2-5)

mandag 26. september, onsdag 30. november, tirsdag 10. januar, mandag 20. mars kl. 09.00-16.00

I de nye læreplanene er programmering blitt en integrert del av realfagene på ungdomstrinnet, og spesielt i matematikkfaget. I denne kursrekka vil du få en innføring i grunnleggende programmeringsprinsipper gjennom både blokk- og tekstprogrammering (Python). Gjennom praktiske, kreative og utforskende programmeringsaktiviteter skal du få konkrete eksempler på hvordan dette kan gjøres i klasserommet. Vi skal… Read more »

Skole og BHG Programmering i LK20 – Python for ungdomstrinnet

Mandag 26. sept. 2022, onsdag 9. nov. 2022 og torsdag 9. mars 2023 Kl. 08.30 - 15.30

Workshop i regi av SNELD for realfagslærere i Lier Er du matematikk- og/eller naturfaglærer og lurer du på hvordan du skal sørge for god opplæring knyttet til de nye kompetansemålene i læreplanen? Da bør du melde deg på workshop i programmering! Matematikklærere på ungdomstrinnet får workshop i tre hele dager for å lære programmeringsspråket Python.… Read more »

INTERVJUTEKNIKK

Mandag 26.09.22 Kl. 09.00 - 12.00

Kurs for ledere Som dere kjenner til, er jobbanalysen grunnmuren i rekrutteringsprosessen. I dette kurset tar vi det et steg videre: hvordan bruke jobbanalysen og annonsen til å forberede og gjennomføre et strukturert intervju. Du kan forvente å lære noe om: Fallgruver: Hvordan vurderer vi andre mennesker, og hva kan gå galt i slike vurderinger?… Read more »

Skole og BHG Tekstprogrammering (Python) for realfagslærere på u-trinnet (DTS), gruppe 2 (dag 2-5)

tirsdag 27. september, mandag 28. november, onsdag 11. januar, tirsdag 21. mars kl. 09.00-16.00

I de nye læreplanene er programmering blitt en integrert del av realfagene på ungdomstrinnet, og spesielt i matematikkfaget. I denne kursrekka vil du få en innføring i grunnleggende programmeringsprinsipper gjennom både blokk- og tekstprogrammering (Python). Gjennom praktiske, kreative og utforskende programmeringsaktiviteter skal du få konkrete eksempler på hvordan dette kan gjøres i klasserommet. Vi skal… Read more »

Skole og BHG Tekstprogrammering (Python) for realfagslærere på u-trinnet (DTS), gruppe 3 (dag 2-5)

onsdag 28. september, tirsdag 29. november, mandag 9. januar, onsdag 22. mars kl. 09.00-16.00

I de nye læreplanene er programmering blitt en integrert del av realfagene på ungdomstrinnet, og spesielt i matematikkfaget. I denne kursrekka vil du få en innføring i grunnleggende programmeringsprinsipper gjennom både blokk- og tekstprogrammering (Python). Gjennom praktiske, kreative og utforskende programmeringsaktiviteter skal du få konkrete eksempler på hvordan dette kan gjøres i klasserommet. Vi skal… Read more »

Skole og BHG Fagnettverk SFO-ansatte: Trygge voksne del 1, onsdag 28. september

onsdag 28. september 09.00-12.00 (enkel lunsj)

Trygge voksne – autoritativ voksenstil ved Nanna Weberg. NB! Dette er en av tre alternative datoer til del 1 (det blir tre like samlinger med 50 deltakere).

Skole og BHG Workshop for norsklærere 8-10

tirsdag 11. oktober kl. 13.00-15.00

Tema: elevaktiv undervisning og elevmedvirkning På første workshop blir vi enige om temaer for de videre samlingene, formen på workshopene og hvor ofte vi skal møtes. Forventning: Alle har med seg et eksempel på elevaktiv undervisning og elevmedvirkning fra egen praksis som skal deles med de andre lærerne.

Skole og BHG Nettverk for nyutdannede lærere 2. år

torsdag 13. oktober, torsdag 1. desember, onsdag 25. januar, onsdag 22. februar, torsdag 23. mars kl. 12.00-15.30

Dette er et nettverk for deg som er nyutdannet lærer, og som jobber ditt andre år som lærer i Drammensskolen. I dette nettverket kan nyutdannede lærere møtes på tvers av skoler, dele erfaringer, reflektere over egen praksis og få støtte til å videreutvikle seg som profesjonell lærer. Det er obligatorisk å delta i dette nettverket,… Read more »

Skole og BHG Nettverk for lærere i mat og helse

Mandag 17.10.22 (Vestfold), tirsdag 22.11.22 (Lier), tirsdag 14.02.23 (Lier) 13.00-16.00

Nettverk i regi av SNELD og USN for lærere i praktisk-estetiske fag i Lier og Drammen Tema: Nytt i faget, Vurdering, dybdelæring og tverrfaglighet. Målgruppe: Lærere som underviser i mat og helse fra 1. til 10.trinn. 50 deltakere per nettverk. Deltakerne deles i basisgrupper og hverdeltaker får en læringspartner de skal på skolebesøk hos. Forventninger:… Read more »

Skole og BHG Workshop for engelsklærere 8-10

tirsdag 18. oktober kl. 13.00-15.00

Tema: elevaktiv undervisning og elevmedvirkning På første workshop blir vi enige om temaer for de videre samlingene, formen på workshopene og hvor ofte vi skal møtes. Forventning: Alle har med seg et eksempel på elevaktiv undervisning og elevmedvirkning fra egen praksis som skal deles med de andre lærerne.

Skole og BHG Nettverk for musikklærere

Tirsdag 18.10.22, tirsdag 15.11.22, tirsdag 07.02.23 13.00-16.00

Nettverk i regi av SNELD og USN for lærere i praktisk-estetiske fag i Lier og Drammen Tema: Nytt i faget, vurdering, dybdelæring og tverrfaglighet. Målgruppe: Lærere som underviser i musikk fra 1. til 10.trinn. 50 deltakere per nettverk. Deltakerne deles ti basisgrupper og hverdeltaker får en læringspartner de skal på skolebesøk hos. Forventninger: Deltakelse på… Read more »

INNFØRINGSKURS I PROSESSLEDELSE OG FASILITERING

19. oktober og 3. november 2022 kl 08.30 - 15.00

BLI BEDRE PÅ Å LEDE PROSESSER,WORKSHOPS OG MØTER SOM ENGASJERER Virksomhetene i Drammen kommune trenger medarbeidere som evner å lede møter, workshops og prosesser, som skaper fremdrift og engasjement hos alle involverte. Utvikling og digitalisering tilbyr nå et 2 dagers kurs: Innføring i prosessledelse og fasilitering. MÅLGRUPPE Kurset er utviklet for å styrke kompetansen i… Read more »

EveryOne/UBW introduksjon for attestanter og ledere

Onsdag 19. oktober 2022 Kl. 13:00-15:00

Påmeldingsfrist: 18. oktober kl. 14.00

Skole og BHG Nettverk for lærere i kunst og håndverk

Torsdag 20.10.22, torsdag 17.11.22, torsdag 09.02.23 13.00-16.00

Nettverk i regi av SNELD og USN for lærere i praktisk-estetiske fag i Lier og Drammen Tema: Nytt i faget, vurdering, dybdelæring og tverrfaglighet. Målgruppe: Lærere som underviser i kunst og håndverk fra 1. til 10.trinn. 50 deltakere per nettverk. Deltakerne deles i basisgrupper og hverdeltaker får en læringspartner de skal på skolebesøk hos. Forventninger:… Read more »

Skole og BHG Skaperverksted (grunnleggende programmering og tverrfaglig undervisning) for ungdomstrinnet

mandag 24. oktober, onsdag 7. desember, tirsdag 14. februar, mandag 17. april, mandag 5. juni kl. 09.00-16.00

Det er ønskelig at alle ungdomsskolene sender minst én ressurslærer. NB! Dette kurset er tverrfaglig og ikke primært for realfagslærere. I de nye læreplanene er programmering blitt en integrert del av flere fag på ungdomstrinnet, men det er ikke alltid så lett å komme i gang med noe som er helt nytt. Denne kursrekka vil… Read more »

Skole og BHG Programmering for barnetrinnet (DTS), gruppe 1

tirsdag 25. oktober, mandag 5. desember, onsdag 15. februar, tirsdag 18. april, onsdag 7. juni kl. 09.00-16.00

Kurs i programmering for ressurslærere på barnetrinnet er en del av Den teknologiske skolesekken. Alle skoler sender 2 «nye» ressurslærere. Kurset legges opp på samme måte som skoleåret 2021/2022. I de nye læreplanene er programmering blitt en integrert del av flere fag på mellomtrinnet, men det er ikke alltid så lett å komme i gang… Read more »

Skole og BHG Programmering for barnetrinnet (DTS), gruppe 2

onsdag 26. oktober, tirsdag 6. desember, mandag 13. februar, onsdag 19. april, tirsdag 6. juni kl. 09.00-16.00

Kurs i programmering for ressurslærere på barnetrinnet er en del av Den teknologiske skolesekken. Alle skoler sender 2 «nye» ressurslærere. Kurset legges opp på samme måte som skoleåret 2021/2022. I de nye læreplanene er programmering blitt en integrert del av flere fag på mellomtrinnet, men det er ikke alltid så lett å komme i gang… Read more »

Skole og BHG Nettverk for kroppsøvingslærere

Onsdag 26.10.22, onsdag 23.11.22, mandag 13.02.23 13.00-16.00

Nettverk i regi av SNELD og USN for lærere i praktisk-estetiske fag i Lier og Drammen Tema: Nytt i faget, vurdering, dybdelæring og tverrfaglighet. Målgruppe: Lærere som underviser i kroppsøving fra 1. til 10.trinn. 50 deltakere per nettverk. Deltakerne deles i basisgrupper og hverdeltaker får en læringspartner de skal på skolebesøk hos. Forventninger: Deltakelse på… Read more »

Skole og BHG Fagnettverk SFO-ansatte: Trygge voksne del 2, tirsdag 1. november

tirsdag 1. november 09.00-12.00 (enkel lunsj)

Trygge voksne – autoritativ voksenstil ved Nanna Weberg. NB! Dette er en av tre alternative datoer til del 2 (det blir tre like samlinger med 50 deltakere).

Skole og BHG Programmering i LK20 – for nybegynnere

Tirsdag 1. nov. 2022 og onsdag 15. mars 2023 11.30 - 15.30

Workshop i regi av SNELD for realfagslærere på barnetrinnet i Lier og Drammen Er du matematikk- og/eller naturfaglærer og lurer du på hvordan du skal sørge for god opplæring knyttet til de nye kompetansemålene i læreplanen? Da bør du melde deg på workshop i programmering! Målgruppe: Realfagslærere på barnetrinnet som er nybegynnere i programmering. Workshopen… Read more »

Skole og BHG Fagnettverk SFO-ansatte: Trygge voksne del 2, onsdag 2. november

onsdag 2. november 17.00-19.30 (enkel servering fra 16.30)

Trygge voksne – autoritativ voksenstil ved Nanna Weberg. NB! Dette er en av tre alternative datoer til del 2 (det blir tre like samlinger med 50 deltakere).

Skole og BHG Programmering i LK20 – for de som kan litt fra før

Onsdag 2. nov. 2022 og torsdag 16. mars 2023 Kl. 11.30 - 15.30

Workshop i regi av SNELD for realfagslærere på barnetrinnet i Lier og Drammen Er du matematikk- og/eller naturfaglærer og lurer du på hvordan du skal sørge for god opplæring knyttet til de nye kompetansemålene i læreplanen? Da bør du melde deg på workshop i programmering! Målgruppe: Realfagslærere på barnetrinnet som kan litt programmering fra før.… Read more »

INTERVJUTEKNIKK

Torsdag 03.11.22 Kl. 12.00 - 15.00

Kurs for ledere Som dere kjenner til, er jobbanalysen grunnmuren i rekrutteringsprosessen. I dette kurset tar vi det et steg videre: hvordan bruke jobbanalysen og annonsen til å forberede og gjennomføre et strukturert intervju. Du kan forvente å lære noe om: Fallgruver: Hvordan vurderer vi andre mennesker, og hva kan gå galt i slike vurderinger?… Read more »

INNFØRINGSKURS I PROSESSLEDELSE OG FASILITERING

9. og 22. november 2022 kl 08.30 - 15.00

BLI BEDRE PÅ Å LEDE PROSESSER,WORKSHOPS OG MØTER SOM ENGASJERER Virksomhetene i Drammen kommune trenger medarbeidere som evner å lede møter, workshops og prosesser, som skaper fremdrift og engasjement hos alle involverte. Utvikling og digitalisering tilbyr nå et 2 dagers kurs: Innføring i prosessledelse og fasilitering. MÅLGRUPPE Kurset er utviklet for å styrke kompetansen i… Read more »

Skole og BHG Samarbeidslæring med Kagan Academy

torsdag 10. november, fredag 11. november KL. 09.00 - 16.00

Gavin Clowes fra Kagan Academy kommer til Drammen for å lede en workshop over to sammenhengende dager. Dette er dag en og to av opplæringen i samarbeidslæring, grunnleggende dager. Åpent for lærergrupper med skoleleder. Minimum 5 personer fra hver skole. Ingen antallsbegrensning, men bindende påmelding. Påmeldingsfrist: 1. oktober Egenandel: kr. 1000,- per deltaker. Påmeldte skoler… Read more »

Skole og BHG Fagnettverk SFO-ansatte: Trygge voksne del 2, onsdag 23. november

onsdag 23. november 09.00-12.00 (enkel lunsj)

Trygge voksne – autoritativ voksenstil ved Nanna Weberg. NB! Dette er en av tre alternative datoer til del 2 (det blir tre like samlinger med 50 deltakere).

Skole og BHG Autismespekteret – hvordan ivareta disse elevene?

Tirsdag 31. januar Kl. 11.30 - 15.30

Tema: Flere barn og unge får en diagnose innenfor autismespekteret og vi trenger å øke kompetansen vår for å kunne tilrettelegge for og ivareta elevene på best mulig måte. Målgruppe: Alle som jobber i skolen inkl. SFO Kursholder: Kenneth Larsen, USN Påmeldingsfrist: 1. desember 2022. Det blir servert lunsj.

Skole og BHG Autismespekteret – hvordan ivareta disse elevene?

Onsdag 1. februar 2023 Kl. 11.30 - 15.30

Tema: Flere barn og unge får en diagnose innenfor autismespekteret og vi trenger å øke kompetansen vår for å kunne tilrettelegge for og ivareta elevene på best mulig måte. Målgruppe: Alle som jobber i skolen inkl. SFO Kursholder: Kenneth Larsen, USN Påmeldingsfrist: 1. desember 2022. Det blir servert lunsj.