Velkommen til Drammen kommunes kursportal. Her ser du kommende arrangementer og kurs, og kan melde deg på.

Skole og BHG Workshop i programmering 1 (SNELD) – matematikklærere, barnetrinnet.

Tirsdag 8.september kl. 11.00 - 15.30

Velkommen til workshop i programmering for matematikklærere på barnetrinnet. Temaet på denne workshoppen er:Temaet på denne workshoppen er knyttet opp mot forståelse og bruk av programmering i praksis samt programmering i undervisningen opp mot digitale ferdigheter og  kompetansemålene matematikkfaget til det nye lærerplanverket (LK 20). Faglærere på denne workshoppen:Pål-Erik Eidsvik, Førstelektor, USN – Fakultet for… Read more »

Skole og BHG Workshop i programmering 1 (SNELD) – matematikklærere, ungdomstrinnet.

Torsdag 10.september kl. 11.00 - 15.30

Velkommen til workshop i programmering for matematikklærere på ungdomstrinnet. Temaet på denne workshoppen er:Temaet på denne workshoppen er knyttet opp mot forståelse og bruk av programmering i praksis samt programmering i undervisningen opp mot digitale ferdigheter og  kompetansemål i matematikkfaget til det nye lærerplanverket (LK 20). Faglærere på denne workshoppen:Pål-Erik Eidsvik, Førstelektor, USN – Fakultet… Read more »

Kurs i Arbeidsplaner/Hjelpeplaner/Kalenderplaner

Onsdag 16. september kl. 09:00 - 11:30

Oppfrisking og påfyll i arbeidsplanlegging (oppretting av nye arbeidsplaner/turnuser, godkjenning og iverksetting, overføring av faste tillegg, bruk av vakanser, endring av turnuser ved økt redusert stillingsprosent midt i arbeidsplaner og andre grunnlegende funksjoner)

Kurs i samarbeidsplaner for ledere og de som har ansvar for arbeidsplanlegging

Onsdag 16. september kl. 12.30 - 15.00

Kurset er primært egnet for deg som har basiskunnskaper om arbeidsplanlegging Gjennomgang av samarbeidsplaner (turnusforløp, oppretting av nye samarbeidsplaner, samarbeidsplanperioder, fasestyring, betydning og kobling av bemanningsplan og samarbeidplanperioden, saldotid og saldobanker, godkjenning og iverksetting)

Skole og BHG Workshop i programmering 1 (SNELD) – matematikklærere, barnetrinnet.

Torsdag 17.september kl. 11.00 - 15.30

Velkommen til workshop i programmering for matematikklærere på barnetrinnet. Temaet på denne workshoppen er:Temaet på denne workshoppen er knyttet opp mot forståelse og bruk av programmering i praksis samt programmering i undervisningen opp mot digitale ferdigheter og  kompetansemålene matematikkfaget til det nye lærerplanverket (LK 20). Faglærere på denne workshoppen:Pål-Erik Eidsvik, Førstelektor, USN – Fakultet for… Read more »

Invitasjon til fagdag 08. oktober: Kommunal helse- og omsorgstjenestelov kapittel 9. Et forebyggende perspektiv – behov for bruk av tvang for å avverge vesentlig skade

8.oktober 08.30 - 15.00

Målgruppe: Medarbeidere i Tilrettelagte tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne i Drammen kommune samt våre samarbeidskommuner i USHT Viken, region Buskerud. Det er nødvendig med grunnleggende kunnskap om kapittel 9.

Det serveres kaffe, te og enkel lunsj. Meld fra til kursansvarlig ved eventuelle allergier.

Vær oppmerksomme på begrenset med parkeringsmuligheter ved Kompetansesenteret.

Hensikten er å gi medarbeiderne kunnskap om regelverket og rundskriv IS – 10/2015. Videre er målet å bevisstgjøre hver enkelt medarbeider om deres ansvar for å forebygge bruk av tiltak som er å anse som tvang og gjøre de kjent med andre løsninger. Den enkelte skal også vite når de har ansvar for å avverge vesentlig skade og hvordan en melding om skadeavvergende tiltak skal nedtegnes.
Foredragsholdere for dagen er:
Hege Kylland, vernepleier med master i habilitering og med erfaring fra kommune, Fylkesmannen og Statens helsetilsyn, som ekstern foreleser. Hun har tidligere hatt ansvar for utarbeidelse av veiledere for tilsyn, oppfølging av fylkesmennenes oppgaver knyttet til kapittel 9 og behandling av tilsynssaker. Hun jobber nå som fagrådgiver i Drammen kommune med ansvar for oppfølging av kapittel 9 arbeidet i kommunen og for å gi råd og veiledning til ansatte. Hun har også vært privat avlaster for en ung mann som nå er 20 år. Hun har også hatt kurs for flere kommuner i kapittel 9.

Anders Johansen, vernepleier med master i læring i komplekse systemer og med erfaring fra kommune, Bufetat, spesialisthelsetjenesten og som foreleser i ulike sammenhenger. Han har tidligere jobbet i bolig med tjenestemottakere som har hatt vedtak om bruk av tvang og makt. Anders har vært ansatt som spesialrådgiver ved Glenne regionale senter for autisme, regionale kompetansetjenester ved Sykehuset i Vestfold HF, hvor han har jobbet med system rettet mot kompetanseutvikling i ulike prosjekter. Han har ved Glenne regionale senter for autisme også fulgt opp spesialisthelsetjenestens oppgaver i forbindelse med kapittel 9 overfor flere pasienter. I dag jobber Anders som enhetsleder ved Voksenhabilitering. Horten kommune. Han holder årlig flere kapittel 9 kurs for ulike kommuner og private aktører innen helse- og omsorgstjenesten.

Skole og BHG Workshop i programmering 1 (SNELD) – matematikklærere, ungdomstrinnet.

Mandag 12.oktober kl. 11.00 - 15.30

Velkommen til workshop i programmering for matematikklærere på ungdomstrinnet. Temaet på denne workshoppen er:Temaet på denne workshoppen er knyttet opp mot forståelse og bruk av programmering i praksis samt programmering i undervisningen opp mot digitale ferdigheter og  kompetansemål i matematikkfaget til det nye lærerplanverket (LK 20). Faglærere på denne workshoppen:Pål-Erik Eidsvik, Førstelektor, USN – Fakultet… Read more »

Skole og BHG Workshop i programmering 1 (SNELD) – naturfaglærere, 5-10.trinn.

Onsdag 14.oktober kl. 11.00 - 15.30

Velkommen til workshop i programmering for naturfaglærere 5-10.trinn. Temaet på denne workshoppen er:Temaet på denne workshoppen er knyttet opp mot forståelse og bruk av programmering i praksis samt programmering i undervisningen opp mot digitale ferdigheter og  kompetansemål i matematikkfaget til det nye lærerplanverket (LK 20). Faglærere på denne workshoppen:Pål-Erik Eidsvik, Førstelektor, USN – Fakultet for… Read more »

Skole og BHG Workshop i programmering 1 (SNELD) – naturfaglærere, 5-10.trinn.

Torsdag 15.oktober kl. 11.00 - 15.30

Velkommen til workshop i programmering for naturfaglære 5-10.trinn. Temaet på denne workshoppen er:Temaet på denne workshoppen er knyttet opp mot forståelse og bruk av programmering i praksis samt programmering i undervisningen opp mot digitale ferdigheter og  kompetansemål i matematikkfaget til det nye lærerplanverket (LK 20). Faglærere på denne workshoppen:Pål-Erik Eidsvik, Førstelektor, USN – Fakultet for… Read more »

Skole og BHG Workshop i programmering 2 (SNELD) – matematikklærere, ungdomstrinnet.

Tirsdag 17.november kl. 11.00 - 15.30

Velkommen til workshop i programmering for matematikklærere på ungdomstrinnet. Temaet på denne workshoppen er:Temaet på denne workshoppen er knyttet opp mot forståelse og bruk av programmering i praksis samt programmering i undervisningen opp mot digitale ferdigheter og  kompetansemål i matematikkfaget til det nye lærerplanverket (LK 20). Faglærere på denne workshoppen:Pål-Erik Eidsvik, Førstelektor, USN – Fakultet… Read more »

Skole og BHG Workshop i programmering 2 (SNELD) – matematikklærere, barnetrinnet.

Onsdag 18.november kl. 11.00 - 15.30

Velkommen til workshop i programmering for matematikklærere på barnetrinnet. Temaet på denne workshoppen er:Temaet på denne workshoppen er knyttet opp mot forståelse og bruk av programmering i praksis samt programmering i undervisningen opp mot digitale ferdigheter og  kompetansemålene matematikkfaget til det nye lærerplanverket (LK 20). Faglærere på denne workshoppen:Pål-Erik Eidsvik, Førstelektor, USN – Fakultet for… Read more »

Skole og BHG Workshop i programmering 2 (SNELD) – matematikklærere, barnetrinnet.

Torsdag 19.november kl. 11.00 - 15.30

Velkommen til workshop i programmering for matematikklærere på barnetrinnet. Temaet på denne workshoppen er:Temaet på denne workshoppen er knyttet opp mot forståelse og bruk av programmering i praksis samt programmering i undervisningen opp mot digitale ferdigheter og  kompetansemålene matematikkfaget til det nye lærerplanverket (LK 20). Faglærere på denne workshoppen:Pål-Erik Eidsvik, Førstelektor, USN – Fakultet for… Read more »

Skole og BHG Workshop i programmering 2 (SNELD) – naturfaglærere, 5-10.trinn.

Tirsdag 8.desember kl. 11.00 - 15.30

Velkommen til workshop i programmering for naturfaglærere naturfaglærere, 5-10.trinn. Temaet på denne workshoppen:Temaet på denne workshoppen er knyttet opp mot forståelse og bruk av programmering i praksis samt programmering i undervisningen opp mot digitale ferdigheter og  kompetansemål i matematikkfaget til det nye lærerplanverket (LK 20). Faglærere på denne workshoppen:Pål-Erik Eidsvik, Førstelektor, USN – Fakultet for… Read more »

Skole og BHG Workshop i programmering 2 (SNELD) – matematikklærere, ungdomstrinnet.

Onsdag 9.desember kl. 11.00 - 15.30

Velkommen til workshop i programmering for matematikklærere på ungdomstrinnet. Temaet på denne workshoppen er:Temaet på denne workshoppen er knyttet opp mot forståelse og bruk av programmering i praksis samt programmering i undervisningen opp mot digitale ferdigheter og  kompetansemål i matematikkfaget til det nye lærerplanverket (LK 20). Faglærere på denne workshoppen:Pål-Erik Eidsvik, Førstelektor, USN – Fakultet… Read more »

Skole og BHG Workshop i programmering 2 (SNELD) – naturfaglærere, 5-10.trinn.

Torsdag 10.desember kl. 11.00 - 15.30

Velkommen til workshop i programmering for naturfaglærere naturfaglærere, 5-10.trinn. Temaet på denne workshoppen er:Temaet på denne workshoppen er knyttet opp mot forståelse og bruk av programmering i praksis samt programmering i undervisningen opp mot digitale ferdigheter og  kompetansemål i matematikkfaget til det nye lærerplanverket (LK 20). Faglærere på denne workshoppen:Pål-Erik Eidsvik, Førstelektor, USN – Fakultet… Read more »