Velkommen til Drammen kommunes kursportal. Her ser du kommende arrangementer og kurs, og kan melde deg på.

HSO (Helse og Omsorg) Kursrekke Kognitiv Atferds Terapi

26.august, 23.september, 28.oktober, 25.&26.november og 16.desember kl. 08.30-11.30 og kl. 12.00-15.00

Velkommen til 6 kursmoduler høsten 2020 i Kognitiv Atferds Terapi Det vil høsten 2020 presenteres en kursrekke som består av seks moduler med vekt på prinsipper og metoder i kognitiv atferdsterapi. Nye seks moduler kommer våren 2021 hvor hovedvekten er å øve egne ferdigheter (nærmere informasjon kommer). Til sammen utgjør dette 36 undervisningstimer som sammen… Read more »

Kommunal helse- og omsorgstjenestelov kapittel 9. Et forebyggende perspektiv – behov for bruk av tvang for å avverge vesentlig skade.

8.oktober 08.30 - 15.00

Målgruppe: Medarbeidere i Tilrettelagte tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne i Drammen kommune samt våre samarbeidskommuner i USHT Viken, region Buskerud. Det er nødvendig med grunnleggende kunnskap om kapittel 9.

Det serveres kaffe, te og enkel lunsj. Meld fra til kursansvarlig ved eventuelle allergier.

Vær oppmerksomme på begrenset med parkeringsmuligheter ved Kompetansesenteret.

Hensikten er å gi medarbeiderne kunnskap om regelverket og rundskriv IS – 10/2015. Videre er målet å bevisstgjøre hver enkelt medarbeider om deres ansvar for å forebygge bruk av tiltak som er å anse som tvang og gjøre de kjent med andre løsninger. Den enkelte skal også vite når de har ansvar for å avverge vesentlig skade og hvordan en melding om skadeavvergende tiltak skal nedtegnes.
Foredragsholdere for dagen er:
Hege Kylland, vernepleier med master i habilitering og med erfaring fra kommune, Fylkesmannen og Statens helsetilsyn, som ekstern foreleser. Hun har tidligere hatt ansvar for utarbeidelse av veiledere for tilsyn, oppfølging av fylkesmennenes oppgaver knyttet til kapittel 9 og behandling av tilsynssaker. Hun jobber nå som fagrådgiver i Drammen kommune med ansvar for oppfølging av kapittel 9 arbeidet i kommunen og for å gi råd og veiledning til ansatte. Hun har også vært privat avlaster for en ung mann som nå er 20 år. Hun har også hatt kurs for flere kommuner i kapittel 9.

Anders Johansen, vernepleier med master i læring i komplekse systemer og med erfaring fra kommune, Bufetat, spesialisthelsetjenesten og som foreleser i ulike sammenhenger. Han har tidligere jobbet i bolig med tjenestemottakere som har hatt vedtak om bruk av tvang og makt. Anders har vært ansatt som spesialrådgiver ved Glenne regionale senter for autisme, regionale kompetansetjenester ved Sykehuset i Vestfold HF, hvor han har jobbet med system rettet mot kompetanseutvikling i ulike prosjekter. Han har ved Glenne regionale senter for autisme også fulgt opp spesialisthelsetjenestens oppgaver i forbindelse med kapittel 9 overfor flere pasienter. I dag jobber Anders som enhetsleder ved Voksenhabilitering. Horten kommune. Han holder årlig flere kapittel 9 kurs for ulike kommuner og private aktører innen helse- og omsorgstjenesten.

Skole og BHG Workshop i programmering 1 (SNELD) – matematikklærere, ungdomstrinnet.

Mandag 12.oktober kl. 11.00 - 15.30

Velkommen til workshop i programmering for matematikklærere. ungdomstrinnet. Temaet på denne workshoppen:Temaet på denne workshoppen er knyttet opp mot forståelse og bruk av programmering i praksis samt programmering i undervisningen opp mot digitale ferdigheter og  kompetansemål i matematikkfaget til det nye lærerplanverket (LK 20). Ansvarlige faglærere på denne workshoppen:Pål-Erik Eidsvik (Pal-Erik.Eidsvig@usn.no), Førstelektor, USN – Fakultet… Read more »

Skole og BHG Workshop i programmering 1 (SNELD) – naturfaglærere, 5-10.trinn.

Onsdag 14.oktober kl. 11.00 - 15.30

Velkommen til workshop i programmering for naturfaglærere , 5-10.trinn. Temaet på denne workshoppen:Temaet på denne workshoppen er knyttet opp mot forståelse og bruk av programmering i praksis samt programmering i undervisningen opp mot digitale ferdigheter og  kompetansemål i matematikkfaget til det nye lærerplanverket (LK 20). Ansvarlige faglærere på denne workshoppen:Pål-Erik Eidsvik (Pal-Erik.Eidsvig@usn.no), Førstelektor, USN –… Read more »

Skole og BHG Workshop i programmering 1 (SNELD) – naturfaglærere, 5-10.trinn.

Torsdag 15.oktober kl. 11.00 - 15.30

Velkommen til workshop i programmering for naturfaglærere , 5-10.trinn. Temaet på denne workshoppen:Temaet på denne workshoppen er knyttet opp mot forståelse og bruk av programmering i praksis samt programmering i undervisningen opp mot digitale ferdigheter og  kompetansemål i matematikkfaget til det nye lærerplanverket (LK 20). Ansvarlige faglærere på denne workshoppen:Pål-Erik Eidsvik (Pal-Erik.Eidsvig@usn.no), Førstelektor, USN –… Read more »

HSO (Helse og Omsorg) ProACT fagdag 2020

Fredag 30.10.20 kl. 09.00 - 14.00

HSO (Helse og Omsorg) Mentoropplæring i digital opplæringspakke for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt

Onsdag 4. November 10.00 - 14.00

USHT Viken (Buskerud) arrangerer kurs for ressurssykepleiere som skal fungere som mentorer i opplæringspakken i lindrende behandling og omsorg ved livets slutt. Som mentor i kommunen vil du gjennomføre samlinger, veilede og følge opp medarbeidergruppen som gjennomfører opplæringspakken. Kurset har 16 plasser, påmelding med e-post til kursansvarlig. Påmeldte får tilsendt informasjon og program. Spørsmål kan… Read more »

Skole og BHG Workshop i programmering 2 (SNELD) – matematikklærere, ungdomstrinnet.

Tirsdag 17.november kl. 11.00 - 15.30

Velkommen til workshop i programmering for matematikklærere. ungdomstrinnet. Temaet på denne workshoppen:Temaet på denne workshoppen er knyttet opp mot forståelse og bruk av programmering i praksis samt programmering i undervisningen opp mot digitale ferdigheter og  kompetansemål i matematikkfaget til det nye lærerplanverket (LK 20). Ansvarlige faglærere på denne workshoppen:Pål-Erik Eidsvik (Pal-Erik.Eidsvig@usn.no), Førstelektor, USN – Fakultet… Read more »

Skole og BHG Workshop i programmering 2 (SNELD) – matematikklærere, barnetrinnet.

Onsdag 18.november kl. 11.00 - 15.30

Velkommen til workshop i programmering for matematikklærere barnetrinnet. Temaet på denne workshoppen:Temaet på denne workshoppen er knyttet opp mot forståelse og bruk av programmering i praksis samt programmering i undervisningen opp mot digitale ferdigheter og  kompetansemål i matematikkfaget til det nye lærerplanverket (LK 20). Ansvarlige faglærere på denne workshoppen:Pål-Erik Eidsvik (Pal-Erik.Eidsvig@usn.no), Førstelektor, USN – Fakultet… Read more »

Skole og BHG Workshop i programmering 2 (SNELD) – matematikklærere, barnetrinnet.

Torsdag 19.november kl. 11.00 - 15.30

Velkommen til workshop i programmering for matematikklærere barneretrinnet. Temaet på denne workshoppen:Temaet på denne workshoppen er knyttet opp mot forståelse og bruk av programmering i praksis samt programmering i undervisningen opp mot digitale ferdigheter og  kompetansemål i matematikkfaget til det nye lærerplanverket (LK 20). Ansvarlige faglærere på denne workshoppen:Pål-Erik Eidsvik (Pal-Erik.Eidsvig@usn.no), Førstelektor, USN – Fakultet… Read more »

Skole og BHG Workshop i programmering 2 (SNELD) – naturfaglærere, 5-10.trinn.

Tirsdag 8.desember kl. 11.00 - 15.30

Velkommen til workshop i programmering for naturfaglærere , 5-10.trinn. Temaet på denne workshoppen:Temaet på denne workshoppen er knyttet opp mot forståelse og bruk av programmering i praksis samt programmering i undervisningen opp mot digitale ferdigheter og  kompetansemål i matematikkfaget til det nye lærerplanverket (LK 20). Ansvarlige faglærere på denne workshoppen:Pål-Erik Eidsvik (Pal-Erik.Eidsvig@usn.no), Førstelektor, USN –… Read more »

Skole og BHG Workshop i programmering 2 (SNELD) – matematikklærere, ungdomstrinnet.

Onsdag 9.desember kl. 11.00 - 15.30

Velkommen til workshop i programmering for matematikklærere, ungdomstrinnet. Temaet på denne workshoppen:Temaet på denne workshoppen er knyttet opp mot forståelse og bruk av programmering i praksis samt programmering i undervisningen opp mot digitale ferdigheter og  kompetansemål i matematikkfaget til det nye lærerplanverket (LK 20). Ansvarlige faglærere på denne workshoppen:Pål-Erik Eidsvik (Pal-Erik.Eidsvig@usn.no), Førstelektor, USN – Fakultet… Read more »

Skole og BHG Workshop i programmering 2 (SNELD) – naturfaglærere, 5-10.trinn.

Torsdag 10.desember kl. 11.00 - 15.30

Velkommen til workshop i programmering for naturfaglærere , 5-10.trinn. Temaet på denne workshoppen:Temaet på denne workshoppen er knyttet opp mot forståelse og bruk av programmering i praksis samt programmering i undervisningen opp mot digitale ferdigheter og  kompetansemål i matematikkfaget til det nye lærerplanverket (LK 20). Ansvarlige faglærere på denne workshoppen:Pål-Erik Eidsvik (Pal-Erik.Eidsvig@usn.no), Førstelektor, USN –… Read more »