Velkommen til Drammen kommunes kursportal. Her ser du kommende arrangementer og kurs, og kan melde deg på.

TL – Nettverksmøte

Tirsdag 27. august kl. 14.00-16.00

Introduksjonskurs for nytilsatte i AKS

Onsdag 28. august Kl 09.00 -11.00

Introduksjonskurset tar deg gjennom Rammeplanen for AKS og hva som forventes av deg som medarbeider i Aktivitetsskolen i Drammen

Bli personlig bruker iPad- dag 1

Tirsdag 3. september 13.30-16.00

  For å kunne bruke iPad i det pedagogiske arbeidet med barn og elver må du selv ha en grunnleggende verktøykompetanse. Dette er første dag i en todagers kursrekke. Etter første dag gjør du deg noen erfaringer i praksis- som vi bygger videre på dag 2. – 17.september. Etter dette kurset har du fått innføring… Read more »

Barn av psykisk syke foreldre – Del 2

Tirsdag 3. september 08:30 - 11:30

Oppfølgingskurs for ansatte i barnehage knyttet til hvordan vi kan møte barn som lever med foresatte som har psykiske utfordringer.

Faglig forum – Lederrollen m/ Kari Pape

Tirsdag 3. september kl. 12.30 - 15.30

Lederoppfølging av nyutdannede barnehagelærere år 1. og 2. Samlingen er relevant for alle styrere selv om du ikke har nyutdannede i personalet.

Livets siste dager

onsdag 4.september kl 11.30 -15.00

Plan for lindring i livets sluttfase vil i Drammen bli tatt i bruk fra 1.oktober 2019 ved forventet død i hjemmetjenesten. Det inviteres til opplæring i bruk av verktøyet først og fremst for ressurssykepleierne i hjemmetjenestene, se egen invitasjon.

En hjernevennlig barnehagedag

Torsdag 5. september 09.00-13.30

Vi har gleden av å møte forfatterne av boka Alt jeg kan!  -Grete Helle og Tom Rune Fløgstad. Dette foredraget er et ledd i arbeid med vårt fokus på bevegelsesglede og fysisk aktiv læring i  barnehagen. Mål: Deltakeren får en teoretisk forankring for hvordan kroppen lærer hjernen å tenke, og hvordan vi forstår egen praksis… Read more »

Drammen – Public 360 – Opplæring for ledere

Torsdag 05.09.19 0900-1200

Dette er et grunnkurs i Public 360 for alle ledere i Drammen, Nedre Eiker og Svelvik kommune. Vi vil bl.a. presentere mulighetene leder har for å følge opp saksbehandling i egen enhet ved bruk av Public 360.

Torsdagsøkt i Læringsverksted

Torsdag 5. september 09:00 - 12:00

Ta utgangspunkt i et av våre undervisningopplegg på IKT i Praksis og sett av tid til en kompetanseutviklingsøkt i verkstedet sammen med dine kollegaer eller elevene. Vi har utstyr og veiledninger som dere kan låne med tilbake på egen skole for utprøving i praksis.

Sammen for bedre hørselsomsorg

Torsdag 5. septemper 2019 11.00 - 15.30

Vestre Viken HF og USHT-Buskerud ønsker alle interesserte velkommen til samling i fagprogrammet «Sammen for bedre hørselsomsorg». Passer for virksomheter som har behov for mer kunnskap om hørsel og hørselstap, høreapparatbruk, dobbelt sansetap (syn og hørsel) og samarbeidet med hørselskontakter.

Sammen jobber vi for en bedre hørselsomsorg!

Drammen – Public 360 – Opplæring for saksbehandlere

Torsdag 05.09.2019 13 - 16

Dette er et grunnkurs i Public 360 for alle saksbehandlere i Drammen, Nedre Eiker og Svelvik kommune. Vi vil bl.a. presentere mulighetene for å bruke dra-og-slipp ved opprettelse av dokumenter i Public 360, samt effektive verktøy for gjenfinning av informasjon.
Husk å ta med laptop!

Fredagsøkt i Læringsverksted

Fredag 6. september 12:00 - 15:00

Ta utgangspunkt i et av våre undervisningopplegg på IKT i Praksis og sett av tid til en kompetanseutviklingsøkt i verkstedet sammen med dine kollegaer eller elevene. Vi har utstyr og veiledninger som dere kan låne med tilbake på egen skole for utprøving i praksis.

Nettverkssamling nr 1 for lærlinger, nyutdannede og nytilsatte barnehagelærere – år 1

Onsdag 11. september Kl 08.30-11.30

Målet for kurset er at alle lærlinger, nyutdannede og nytilsatte i Drammensbarnehagene skal kjenne til:
– Bakgrunnen for hvorfor språkplanen og sosemplanen har blitt utviklet
– Hvordan planene er bygget opp
– Hvordan de kan bruke planene i egen barnehage
Ta med pc eller ipad fulladet med strøm

Inspirasjonsdag om Recovery og recoveryorientert praksis

Onsdag 11.september 08.00 - 15.00

Invitasjon til Inspirasjonsdag Recovery 11 september 2019 Adresse: Portåsveien 85, 3050 Mjøndalen.   Vi gjentar suksessen fra de to siste årene og inviterer til ny inspirasjonsdag med Recovery som tema – i vakre omgivelser, nærmere bestemt Portåsen i Nedre Eiker kommune. Målgruppe: Brukere, medarbeidere og ledere i Psykisk helse og rusforebygging i Drammen kommune, Nedre… Read more »

Flerspråklighet og norsk som andrespråk

Onsdag 11. september 2019 kl. 13.30-15.45

Irmelin Kjelaas kommer til Brandengen skole, og setter fokus på flerspråklighet og norsk som andrespråk. Målgruppe Lærere og ledere i skolen Ressurslærere språklig kompetanse og lærer-spesialister PPT som samarbeider med skole Mål Bli kjent med hvordan veilederen for «Flerspråklighet og norsk som andrespråk» kan brukes i hverdagen Innhold – Faglig bakgrunn for planen – Fagovergripende arbeid med… Read more »

Torsdagsøkt i Læringsverksted

Torsdag 12. september 09:00 - 12:00

Ta utgangspunkt i et av våre undervisningopplegg på IKT i Praksis og sett av tid til en kompetanseutviklingsøkt i verkstedet sammen med dine kollegaer eller elevene. Vi har utstyr og veiledninger som dere kan låne med tilbake på egen skole for utprøving i praksis.

Teachmeet

Torsdag 12. september Kl. 18:00

Afterwork og erfaringsdeling

INNFØRING/OPPLÆRING I OLKWEB FOR VEILEDERE

Mandag 16. september kl.12 - 15

Dette er en mulighet for veiledere for lærlinger i BUA og helsefag til innføring/ opplæring med praktiske øvelser i OLKWEB. Det er viktig at alle i forkant har logget seg inn og har oppdatert personalia i profilen sin. Det er viktig at ALLE har med egen ferdig oppladet PC. NB! Minner om reduserte parkeringsmuligheter og… Read more »

Bli personlig bruker iPad- dag 2

Tirsdag 17. september 13.30-16.00

  Etter dette kurset har du fått innføring i iPad sine grunnleggende funksjoner, og prøvet ut i praksis. Dette er andre dag i en todagers kursrekke. Etter første dag gjør du deg noen erfaringer i praksis som vi bygger videre på i dagens økt. Mål: Å bli personlig bruker av iPad Innhold: Repetisjon fra dag… Read more »

Nettverk Sosiale AKS

Tirsdag 17. september Kl 08.30-11.30

Nettverk for ansatte i aktivitetsskolen i Drammen. Tema er knyttet til forståelse av relasjoner og håndtering av utfordrende atferd.

Drammen – Public 360 – Opplæring for saksbehandlere

Tirsdag17.09.2019 09 - 12

Dette er et grunnkurs i Public 360 for alle saksbehandlere i Drammen, Nedre Eiker og Svelvik kommune. Vi vil bl.a. presentere mulighetene for å bruke dra-og-slipp ved opprettelse av dokumenter i Public 360, samt effektive verktøy for gjenfinning av informasjon.
Husk å ta med laptop!

Drammen – Public 360 – Opplæring for saksbehandlere

Tirsdag17.09.2019 13 - 16

Dette er et grunnkurs i Public 360 for alle saksbehandlere i Drammen, Nedre Eiker og Svelvik kommune. Vi vil bl.a. presentere mulighetene for å bruke dra-og-slipp ved opprettelse av dokumenter i Public 360, samt effektive verktøy for gjenfinning av informasjon.
Husk å ta med laptop!

Nettverk sosial og emosjonell kompetanse – barnehage

Onsdag 18. september Kl 08.30-11.30

Helhetlig plan for sosial og emosjonell kompetanse. Nærmere tema for samlingen kommer.

Foreldrekveld – Familiehjelpen

Onsdag 18. september kl. 18.00 - 20.00

Familiehjelpen vil komme med praktiske råd/tips og verktøy til å håndtere foreldrerollen på best mulig måte. Disse er basert på ulike modeller og erfaringer fra samtaler med foreldre over mange år.

Målene for kvelden:
– Styrke foreldrenes omsorgskompetanse
– Bidra til ett godt samspill.
-Møte barns behov på en god måte
-Skape trygge barn som står rustet til å takle hverdagens utfordringer

Kommunal helse- og omsorgstjenestelov kapittel 9. Et forebyggende perspektiv – behov for bruk av tvang for å avverge vesentlig skade. 19.09.2019.

Torsdag 19 september 2019. 08:15 - 1500

Ressursgruppen for målrettet miljøarbeid og hverdagsmestring ved samarbeidskommunene i  Nye Drammen inviterer til dagskurs innenfor Lov om kommunal helse og omsorg, Kapittel 9. Sted: Skap gode dager, auditoriet Adr: Wergelandsgate 13, 3019 Drammen Dato: 19. september 2019 Tid: Registrering og kaffe fra 0815-0830 Kurs: 08:30-1500 Hensikten er å gi medarbeiderne kunnskap om regelverket og rundskriv… Read more »

Workshop i Public 360 for barnehagene

Torsdag 19. september 9-11

Velkommen til workshop i Public 360 for barnehagene I denne workshopen vil vi gå gjennom følgende: Kort oppfriskning av Public 360 Slik oppretter du en barnemappe Slik oppretter du en barnemappe som er unntatt offentlig Slik søker du etter barnemappe og/eller dokument Slik produserer du dokumenter i en eksisterende barnemappe Slik endrer du innstillinger for… Read more »

God å snakke med

Torsdag 19. september kl. 12.30-15.00

Kurset for deg som ønsker å bli en bedre samtalepartner – en å komme til når livet er vanskelig!

Workshop i Public 360 for barnehagene

Torsdag 19. september 13-15

Velkommen til workshop i Public 360 for barnehagene I denne workshopen vil vi gå gjennom følgende: Kort oppfriskning av Public 360 Slik oppretter du en barnemappe Slik oppretter du en barnemappe som er unntatt offentlig Slik søker du etter barnemappe og/eller dokument Slik produserer du dokumenter i en eksisterende barnemappe Slik endrer du innstillinger for… Read more »

Workshop for veiledere i First Lego League

Tirsdag 24. september kl. 14 - 16

Gjennomgang og informasjon om årets oppdrag «City Shaper». Lokal finale i Drammen Lørdag 9. november på Marienlyst skole

Kurs for veileder for lærlinger

Onsdag 25. september KL. 09.00 - 15.00

I samarbeid med Buskerud Fylkeskommune arrangeres kurs for veiledere for lærlinger i kommunene Drammen, Svelvik og Nedre Eiker. Se vedlagt invitasjon fra Fylkeskommunen: Invitasjon instruktørens ABC 25.9.19

«Slik gjør vi det i Drammen» – introduksjon til språkplan og sosemplan

Onsdag 25. september Kl 18.00-20.00

Målet for kurset er at alle ansatte i Drammensbarnehagene skal kjenne til: – Bakgrunnen for hvorfor språkplanen og sosemplanen har blitt utviklet – Hvordan planene er bygget opp – Hvordan de kan bruke planene i egen barnehage Ta med pc eller ipad fulladet med strøm  

Lek – for livet! – Psykologisk førstehjelp barnehage

Fredag 27. september 09:00 - 11:30

Psykologisk førstehjelp er et selvhjelpsverktøy for mestring av egne følelser. Med røde og grønne tanker lærer barnet å fremsnakke seg selv. Verktøyet er utformet som et skrin og skal lære barn enkle selvhjelpsteknikker. Benyttes både i barnehage, skole og oppveksttjenester.

Materiellkurs – Være Sammen

Tirsdag 8. oktober kl. 12.00 - 15.00

Kurs for ansatte i barnehage og SFO/AKS der de vil få kjennskap til materiellet i kompetanseløftet Være Sammen, og inspirere til å ta det i bruk med barna.

Workshop i Public 360 for barnehagene

Onsdag 9. oktober 9-11

Velkommen til workshop i Public 360 for barnehagene I denne workshopen vil vi gå gjennom følgende: Kort oppfriskning av Public 360 Slik oppretter du en barnemappe Slik oppretter du en barnemappe som er unntatt offentlig Slik søker du etter barnemappe og/eller dokument Slik produserer du dokumenter i en eksisterende barnemappe Slik endrer du innstillinger for… Read more »

Workshop i Public 360 for barnehagene

Onsdag 9. oktober 13-15

Velkommen til workshop i Public 360 for barnehagene I denne workshopen vil vi gå gjennom følgende: Kort oppfriskning av Public 360 Slik oppretter du en barnemappe Slik oppretter du en barnemappe som er unntatt offentlig Slik søker du etter barnemappe og/eller dokument Slik produserer du dokumenter i en eksisterende barnemappe Slik endrer du innstillinger for… Read more »

PALS nettverk – Mobbing i skolen – forebygging og konsekvenser v/NUBU

Onsdag 9. oktober kl. 13.30-16.00

Foredrag ved lærer og spesialrådgiver Frode Heiestad og psykolog og forsker Thormod Idsøe ved NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge.

Introduksjonskurs Være Sammen

Torsdag 10. oktober Kl 08.30-11.30

Kurs for nyutdannede og nytilsatte i barnehagene der du vil få kjennskap til kjernekomponentene i Være Sammen.

Nettverk for fagansvarlige i AKS

Fredag 11. oktober Kl 12.00 - 14.00

Nettverk for fagansvarlige/basekoordinatorer i AKS. Vi legger opp til en aktiv økt med faglige diskusjoner og erfaringsdeling.

Den teknologiske skolesekken (barnehage og småskolen)

Mandag 14. og tirsdag 15. Oktober Kl. 9:00 - 15:00

Den digitale skolesekken er en satsning fra Drammen kommune på å utvikle den profesjonsfaglige digitale kompetansen i skole og barnehage.

Drammen – Public 360 – Opplæring for ledere

Onsdag 16.10.19 0900-1200

Dette er et grunnkurs i Public 360 for alle ledere i Drammen, Nedre Eiker og Svelvik kommune. Vi vil bl.a. presentere mulighetene leder har for å følge opp saksbehandling i egen enhet ved bruk av Public 360.

Drammen – Public 360 – Opplæring for saksbehandlere

Onsdag 16.10.2019 13 - 16

Dette er et grunnkurs i Public 360 for alle saksbehandlere i Drammen, Nedre Eiker og Svelvik kommune. Vi vil bl.a. presentere mulighetene for å bruke dra-og-slipp ved opprettelse av dokumenter i Public 360, samt effektive verktøy for gjenfinning av informasjon.
Husk å ta med laptop!

FuelBox – Relasjoner på boks!

Onsdag 16. oktober kl. 13.30 - 16.00

Inspirasjonsøkt for barnehage og skole m/ Anne Sophie Gjems

QR- kode workshop

Torsdag 17. oktober 14.00-15.30

Qr- koder er et flott verktøy for å samle barnas oppmerksomhet og skape engasjement og nysgjerrighet rundt et tema dere jobber med i barnehagen eller på skolen Lurer du på hvordan du selv kan lage egne qr-koder? Bli med på workshop og prøv ut. Ta med iPad- og sørg for at du har appen Cloudqr… Read more »

Workshop i Public 360 for barnehagene

Torsdag 17. oktober 9-11

Velkommen til workshop i Public 360 for barnehagene I denne workshopen vil vi gå gjennom følgende: Kort oppfriskning av Public 360 Slik oppretter du en barnemappe Slik oppretter du en barnemappe som er unntatt offentlig Slik søker du etter barnemappe og/eller dokument Slik produserer du dokumenter i en eksisterende barnemappe Slik endrer du innstillinger for… Read more »

Workshop i Public 360 for barnehagene

Torsdag 17. oktober 13-15

Velkommen til workshop i Public 360 for barnehagene I denne workshopen vil vi gå gjennom følgende: Kort oppfriskning av Public 360 Slik oppretter du en barnemappe Slik oppretter du en barnemappe som er unntatt offentlig Slik søker du etter barnemappe og/eller dokument Slik produserer du dokumenter i en eksisterende barnemappe Slik endrer du innstillinger for… Read more »

Den teknologiske skolesekken (mellomtrinn)

Mandag 21. og tirsdag 22. Oktober Kl. 9:00 - 15:00

Den digitale skolesekken er en satsning fra Drammen kommune på å utvikle den profesjonsfaglige digitale kompetansen i skole og barnehage.

MIB (Menn i barnehage) nettverk for Eiker, Svelvik og Drammen

Fredag 25. oktober kl. 11.30 - 15.00

Nettverk for mannlige ansatte og styrere som har mannlige ansatte i barnehagen

FØRSTEHJELP VED SELVMORDSFARE

Onsdag 30 oktober og torsdag 31 oktober 2019 08:30 - 16:00 begge dager

Velkommen til kurset «Førstehjelp ved selvmordsfare» Sted: Utviklingsenheten Skap gode dager, Auditoriet Kursholdere: Kristin Storvik og Linda Kristin Jakobsen Maks antall deltakere: 30 Kurset Førstehjelp ved selvmordsfare er beregnet for hjelpere med ulik faglig bakgrunn som i sitt virke møter mennesker der selvmord kan være en del av bildet. På kurset lærer deltakerne: 􀁸 Hva… Read more »

Webkart for Nye Drammen – Introduksjon for Byprosjekter og Byplan

Onsdag 30.10.19 12.00 - 14.00

Introduksjon av nye Drammen kommunes webkartløsning. Åpen for alle ansatte, men spesielt fokus på byprosjekter og byplan.

Den teknologiske skolesekken (ungdomstrinn)

Mandag 4. og tirsdag 5. November Kl. 9:00 - 15:00

Den digitale skolesekken er en satsning fra Drammen kommune på å utvikle den profesjonsfaglige digitale kompetansen i skole og barnehage.

Webkart for Nye Drammen – Introduksjon for saksbehandlere i Nedre Eiker

Tirsdag 05.11.19 09.30 - 11.30

Introduksjon av nye Drammen kommunes webkartløsning. Åpen for alle ansatte i Nedre Eiker kommune.

Hverdagsmestring som holdning og tankesett

Tirsdag 5. november kl. 13.00-15.00

Dette er et grunnkurs i hverdagsmestring som holdning og tankesett. Tankesettet er viktig for alle ansatte i møte med alle brukere. Alle ansatte i HSO er velkommen på kurset.

Nettverkssamling nr 2 for nyutdannede og nytilsatte barnehagelærere – år 1

Torsdag 7. november Kl 13.00-16.00

Barnehagens samfunnsmandat, å skape felles forståelse for verdier, barnesyn og læringssyn, tilbakemeldingskultur og pedleders ansvar i dette arbeidet v/Kari Pape

Faglig forum – Lederrollen m/ Kari Pape

Fredag 8. november kl. 08.30 - 11.30

Lederoppfølging av nyutdannede barnehagelærere år 1. og 2. Samlingen er relevant for alle styrere selv om du ikke har nyutdannede i personalet.

Nettverk Aktive AKS

Tirsdag 12. november Kl 09.00 -11.30

Nettverk for ansatte i aktivitetsskolen i Drammen. Et praktisk innhold med lek og fysiske aktiviteter som kan brukes sammen med barn i egen aktivitetsskole.

Drammen – Public 360 – Opplæring for saksbehandlere

Onsdag 13.11.2019 09 - 12

Dette er et grunnkurs i Public 360 for alle saksbehandlere i Drammen, Nedre Eiker og Svelvik kommune. Vi vil bl.a. presentere mulighetene for å bruke dra-og-slipp ved opprettelse av dokumenter i Public 360, samt effektive verktøy for gjenfinning av informasjon.
Husk å ta med laptop!

Webkart for Nye Drammen – Introduksjon for Vei, natur og idrett

Onsdag 13.11.19 12.00 - 14.00

Introduksjon av nye Drammen kommunes webkartløsning. Åpen for alle ansatte, men spesielt fokus på vei, natur og idrett.

Hverdagsrehabilitering som arbeidsform

Onsdag 13. november Kl 13.00-15.00

Dette er et grunnkurs i hverdagsrehabilitering som arbeidsform. Alle ansatte i HSO er velkommen til å delta på kurset.

Drammen – Public 360 – Opplæring for saksbehandlere

Onsdag 13.11.2019 13 - 16

Dette er et grunnkurs i Public 360 for alle saksbehandlere i Drammen, Nedre Eiker og Svelvik kommune. Vi vil bl.a. presentere mulighetene for å bruke dra-og-slipp ved opprettelse av dokumenter i Public 360, samt effektive verktøy for gjenfinning av informasjon.
Husk å ta med laptop!

Torsdagsøkt i Læringsverksted

Torsdag 14. november 09:00 - 12:00

Ta utgangspunkt i et av våre undervisningopplegg på IKT i Praksis og sett av tid til en kompetanseutviklingsøkt i verkstedet sammen med dine kollegaer eller elevene. Vi har utstyr og veiledninger som dere kan låne med tilbake på egen skole for utprøving i praksis.

Introduksjonskurs i utviklingsstøttende kommunikasjon for lærlinger

Fredag 15. november kl. 08.30 - 11.30

Øke deltakerens relasjonskompetanse. Den voksnes relasjonskompetanse er av avgjørende betydning for barn og unges læring og trivsel. Den positive relasjonen utvikles når den voksne i situasjonen støtter barnet der de er.

Fredagsøkt i Læringsverksted

Fredag 15. november 12:00 - 15:00

Ta utgangspunkt i et av våre undervisningopplegg på IKT i Praksis og sett av tid til en kompetanseutviklingsøkt i verkstedet sammen med dine kollegaer eller elevene. Vi har utstyr og veiledninger som dere kan låne med tilbake på egen skole for utprøving i praksis.

Tverrfaglig erfaringsseminar – Læring for Livet

Mandag 18. november 11:30 - 15:00

Alle ungdomsskolene i Drammen har i 2018/2019 innført Læring for Livet. Vi ønsker å samle ansatte som har erfaring med hvordan dette arbeidet kan gjennomføres og deres erfaringer med dette. Målsetningen er å finne fram til «gullet» og hva som hemmer og fremmer i et tverrfaglig samarbeid.
Hvilke erfaringer har man gjort seg så langt? Hva skal til for at timene får tilsiktet effekt, og hvordan kan vi inspireres til å holde dette arbeidet i gang?

Webkart for Nye Drammen – Introduksjon for Vann og avløps-avdelinger

Onsdag 20.11.19 12.00 - 14.00

Introduksjon av nye Drammen kommunes webkartløsning. Åpen for alle ansatte, men spesielt fokus på vann- og avløpsavdelinger.

Fagdag, Målrettet Miljøarbeid i praksis. 21 november 2019.

Torsdag 21. november kl. 08.15 - 14.30

Ressursgruppen for kompetanseutvikling i tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne i Nye Drammen  inviterer til en variert fagdag om Målrettet miljøarbeid i praksis. Vi ønsker at våre medarbeidere skal bli inspirert til nytenkning samt øke egen kunnskap og kompetanse til å jobbe systematisk og målrettet i tjenestene. Det vil bli presentasjoner både fra interne medarbeidere… Read more »

Torsdagsøkt i Læringsverksted

Torsdag 21. november 09:00 - 12:00

Ta utgangspunkt i et av våre undervisningopplegg på IKT i Praksis og sett av tid til en kompetanseutviklingsøkt i verkstedet sammen med dine kollegaer eller elevene. Vi har utstyr og veiledninger som dere kan låne med tilbake på egen skole for utprøving i praksis.

Tverrfaglig erfaringsseminar – Bekymringsfullt skolefravær

Torsdag 21. november 11:30 - 15:00

Har dere erfaringer eller er nysgjerrige på andres i arbeid for å fremme nærvær?
Vi ønsker å samle ansatte som har erfaring med arbeid med trinnveilederen «Bekymringsfullt skolefravær» for erfaringsutveksling og kompetansedeling. Målsetningen er å finne fram til «gullet» og hva som hemmer og fremmer i et tverrfaglig samarbeid, for økt nærvær for de elevene det gjelder.

Fredagsøkt i Læringsverksted

Fredag 22. november 12:00 - 15:00

Ta utgangspunkt i et av våre undervisningopplegg på IKT i Praksis og sett av tid til en kompetanseutviklingsøkt i verkstedet sammen med dine kollegaer eller elevene. Vi har utstyr og veiledninger som dere kan låne med tilbake på egen skole for utprøving i praksis.

Påbygningskurs i hverdagsrehabilitering for helsefagarbeidere og ufaglærte

26.-27. november 08.30-15.30

Dette er et påbygningskurs som gir større faglig grunnlag for å bistå bruker i en rehabiliteringsprosess.
Helsefagarbeidere og ufaglærte i hjemmetjenesten og på Helsehuset er anbefalt å melde seg på kurset. Interesserte fra våre samarbeidskommuner er også velkommen.

Webkart for Nye Drammen – Introduksjon for kundeservice og Byarkiv

Onsdag 27.11.19 12.00 - 14.00

Introduksjon av nye Drammen kommunes webkartløsning. Åpen for alle ansatte, men spesielt fokus på kundeservice og byarkiv.

Torsdagsøkt i Læringsverksted

Torsdag 28. november 09:00 - 12:00

Ta utgangspunkt i et av våre undervisningopplegg på IKT i Praksis og sett av tid til en kompetanseutviklingsøkt i verkstedet sammen med dine kollegaer eller elevene. Vi har utstyr og veiledninger som dere kan låne med tilbake på egen skole for utprøving i praksis.

Kurs i alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)

Dato kommer 09:00 - 12:00

Ta utgangspunkt i et av våre undervisningopplegg på IKT i Praksis og sett av tid til en kompetanseutviklingsøkt i verkstedet sammen med dine kollegaer eller elevene. Vi har utstyr og veiledninger som dere kan låne med tilbake på egen skole for utprøving i praksis.

Kurs i autismespektertilstander

Dato kommer 09:00 - 12:00

Ta utgangspunkt i et av våre undervisningopplegg på IKT i Praksis og sett av tid til en kompetanseutviklingsøkt i verkstedet sammen med dine kollegaer eller elevene. Vi har utstyr og veiledninger som dere kan låne med tilbake på egen skole for utprøving i praksis.

Fredagsøkt i Læringsverksted

Fredag 29. november 12:00 - 15:00

Ta utgangspunkt i et av våre undervisningopplegg på IKT i Praksis og sett av tid til en kompetanseutviklingsøkt i verkstedet sammen med dine kollegaer eller elevene. Vi har utstyr og veiledninger som dere kan låne med tilbake på egen skole for utprøving i praksis.

Webkart for Nye Drammen – Åpen demo

Onsdag 04.12.19 12.00 - 14.00

Introduksjon av nye Drammen kommunes webkartløsning. Åpen for alle ansatte.

Drammen – Public 360 – Opplæring for ledere

Tirsdag 10.12.19 0900-1200

Dette er et grunnkurs i Public 360 for alle ledere i Drammen, Nedre Eiker og Svelvik kommune. Vi vil bl.a. presentere mulighetene leder har for å følge opp saksbehandling i egen enhet ved bruk av Public 360.

Drammen – Public 360 – Opplæring for saksbehandlere

Tirsdag10.12.2019 13 - 16

Dette er et grunnkurs i Public 360 for alle saksbehandlere i Drammen, Nedre Eiker og Svelvik kommune. Vi vil bl.a. presentere mulighetene for å bruke dra-og-slipp ved opprettelse av dokumenter i Public 360, samt effektive verktøy for gjenfinning av informasjon.
Husk å ta med laptop!

Tverrfaglig erfaringsseminar – Psykologisk førstehjelp med psykologspesialist Solfrid Raknes

Onsdag 11. desember 11:30 - 16:00

Vi ønsker å samle ansatte som har erfaring med bruk av Psykologisk førstehjelp, for erfaringsutveksling og kompetansedeling. Målsetningen er å finne fram til «gullet» og løfte fram gode praksiseksempler knyttet til Psykologisk førstehjelp.

Nettverk Utforskende AKS

Tirsdag 4. februar Kl 09.00 -11.30

Nettverk for ansatte i aktivitetsskolen i Drammen. Et praktisk innhold med digitale aktiviteter som kan brukes sammen med barn i egen aktivitetsskole.

Nettverkssamling nr 3 for nyutdannede og nytilsatte barnehagelærere – år 1

Tirsdag 11. februar 2020 Kl 13.00-16.00

Tema: Domino-modellen og hvordan bruke egen faglighet i hverdagen for å løfte de andre opp v/Kari Pape

Nettverk Språklig AKS

Tirsdag 28. april Kl 09.00 -11.30

Nettverk for ansatte i aktivitetsskolen i Drammen. Et praktisk innhold med språklige aktiviteter som kan brukes sammen med barn i egen aktivitetsskole.

Nettverkssamling nr 4 for nyutdannede og nytilsatte barnehagelærere – år 1

Tirsdag 5. mai 2020 Kl 13.00-16.00

Tema: Barnehagen som pedagogisk virksomhet. Vi må vite hvorfor før vi snakker om hva, og må følge opp at det vi blir enige om faktisk gjennomføres i praksis v/Kari Pape

Matematisk kompetanse: Kursdag for lærere på 1. og 2. trinn

Torsdag 4. juni kl. 9 - 15

Det første møtet med matematikk – hvordan skape nysgjerrighet og engasjement?