Fagdag psykisk helse- og rusarbeid høst 2020

Onsdag 11.november 2020
kl. 09.30 - 15.00

Arne Holte, Professor emeritus i helsepsykologi, Universitetet i Oslo. Tidligere assisterende direktør i Folkehelseinstituttet, er hoved forleser på fagdagen.

Fagdagen gjennomføres på streaming, det 20 plasser for fysisk oppmøte i Drammen. Du må skrive i merknadsfeltet under registrering om du delta fysisk eller digitalt.

Kurssted: digitalt - streaming / begrenset plasser i Drammen

Adresse: Wergelandsgate 10

Ansvarlig: Nadine Mielke

Ikke åpent for påmelding.

Finn andre kurs: