Fagnettverk SFO-ansatte.

Onsdag 20. mars
17.30 - 20.00 (enkel mat fra kl. 17.00)

Tema: Kultur

Kultur skal ha en viktig plass i SFO. SFO skal legge til rette for at barna får delta i forskjellige kunstneriske og kulturelle aktiviteter, slik som musikk, dans, drama og annen skapende virksomhet.

Vi er så heldige at Drammen kulturskole med deres lærere og Drammensbiblioteket med bibliotekar vil legge til rette for fagsamlingen for alle SFO-ansatte denne våren. Samlingen vil foregå på Marienlyst skole, og alle vil få en inspirasjonsøkt innen KUNST, TEATER, MUSIKK, DANS OG LITTERATURFORMIDLING. I tillegg vil vi få et kulturinnslag og presentasjon av kulturskolen.

Dette vil bli en aktiv og gøyal fagsamling!

NB! Dette er en av to alternative datoer med likt innhold i begge samlingene.

Påmeldingsfrist: 1. mars

Kurssted: Marienlyst skole

Adresse: Schwartz gate 12, 3043 Drammen

Varighet: 2.5 timer

Ansvarlig: Marion Prytz

Ikke åpent for påmelding.

Finn andre kurs: