Fagnettverk SFO-ansatte, Voksenrollen i lek og vennskap, del 1.

torsdag 19.januar
09.00 - 11.30 (lLunsj kl. 11.30 - 12.00)

Lek og voksenrollen v/ Svanaug Lunde, universitetslektor ved Universitetet i Stavanger.

NB! Dette er en av to alternative datoer til del 1

Kurssted: Solberg sportsklubb - klubbhuset

Adresse: Solbergelva

Varighet: 2.5 timer

Ansvarlig: Marion Prytz

Ikke åpent for påmelding.

Finn andre kurs: