Fagnettverk SFO-ansatte: Voksenrollen i lek og vennskap del 2, fredag 24.mars

fredag 24. mars
09.00 - 11.30 (enkel lunsj fra kl. 11.30)

Vi fortsetter å ha fokus på voksenrollen i leken. Deling og refleksjon rundt praksis i SFO.

NB! Dette er en av tre alternative datoer til del 2 (det blir tre like samlinger med plass til inntil 80 deltakere).

Kurssted: Lysning, Møterom 2. etg.

Adresse: Grønland 53

Varighet: 2.5 timer

Ansvarlig: Marion Prytz

Ikke åpent for påmelding.

Finn andre kurs: