Fagnettverk SFO-ansatte: Voksenrollen i lek og vennskap del 2, tirsdag 21. mars

tirsdag 21. mars
17.30 - 20.00 (enkel varmmat fra kl. 17.00)

Vi fortsetter å ha fokus på voksenrollen i leken. Deling og refleksjon rundt praksis i SFO.

NB! Dette er en av tre alternative datoer til del 2 (det blir tre like samlinger med plass til inntil 80 deltakere).

Kurssted: Møterom Futurum

Adresse: Wergelandsgt. 9

Varighet: 2.5 timer

Ansvarlig: Marion Prytz

Påmeldte: 98/100

Logg inn for å se påmeldte

Finn andre kurs: