Fagnettverk SFO-ansatte: Voksenrollen i lek og vennskap del 2, tirsdag 21. mars

tirsdag 21. mars
09.00-11.30 (enkel lunsj fra 11.30)

Vi fortsetter å ha fokus på voksenrollen i leken. Deling og refleksjon rundt praksis i SFO.

NB! Dette er en av tre alternative datoer til del 2 (det blir tre like samlinger med plass til inntil 80 deltakere).

Kurssted: Møterom 2. etg.

Adresse: Wergelandsgt. 9 (over Futurum)

Varighet: 2.5 timer

Ansvarlig: Marion Prytz

Påmeldte: 25/80

Logg inn for å se påmeldte

Finn andre kurs: