Forankring av virksomhetsplan i egen virksomhet

21 februar
09.00 - 11.30

Beskrivelse:

Drammen kommune har fått på plass et overordnet planverk. For å sikre at det videre arbeidet med virksomhetsplanene gjør at kommunen beveger seg i ønsket retning og innfrir forventingene som ligger i handlings – og økonomiplanen for 2023 -2026, inviteres virksomhetsledere/ kommunalsjefer/ stabsledere/p-område ansvarlige til arbeidsverksted.

Målgruppe:

Virksomhetsledere/kommunalsjefene/stabsledere/p-område ansvarlige

Innhold:

· Rammer, føringer og fokusområder

· Praktisk gjennomføring, forankring og oppfølging

· Framsikt som hjelpemiddel og rapporteringsverktøy

Kurssted: Møterom Zikzak rådhuset Drammen

Varighet: 2.5 timer

Ansvarlig: Stabsmiljøene sammen med Framsikt

Ikke åpent for påmelding.

Finn andre kurs: