Forankring av virksomhetsplan i egen virksomhet

8 mars
12.30 - 15.00

Beskrivelse:

Drammen kommune har fått på plass et overordnet planverk. For å sikre at det videre arbeidet med virksomhetsplanene gjør at kommunen beveger seg i ønsket retning og innfrir forventingene som ligger i handlings – og økonomiplanen for 2023 -2026, inviteres virksomhetsledere/ kommunalsjefer/ stabsledere/p-område ansvarlige til arbeidsverksted.

Målgruppe:

Virksomhetsledere/kommunalsjefene/stabsledere/p-område ansvarlige

Innhold:

· Rammer, føringer og fokusområder

· Praktisk gjennomføring, forankring og oppfølging

· Framsikt som hjelpemiddel og rapporteringsverktøy

Kurssted: Møterom ZikZak rådhuset

Varighet: 2.5 timer

Ansvarlig: Stabsmiljøene sammen med Framsikt

Påmeldte: 10/30

Logg inn for å se påmeldte

Finn andre kurs: