«Forsterket norskopplæring i barnehagen» metode og inspirasjon, Mjøndalen

Tirsdag 31.01.23
09.00- 12.00

«Barn som skal lære norsk som andrespråk, vil ha større behov for at språklæringen tilrettelegges, enn barn som allerede har norskspråklig kompetanse» (Høigård, Mjør og Hoel 2009)

Kunnskap om barns språkutvikling.

Norsk som morsmål og norsk som andrespråk.

Hvordan et godt språkmiljø kan gjøre en forskjell for alle i barnehagen.

Inspirasjon og metoder til språkarbeidet, «Språksamling»

Faglig og forskningsbasert forståelse for de pedagogiske metodene.

Enkel servering i pausen

NB: Samme innhold som kursdagene 20.okt og 1.nov 2022

Kurssted: Knutepunkt Mjøndalen, rom Portåsen

Adresse: Gamle Rådhusgata 2, 3050 Mjøndalen

Varighet: 3 timer

Ansvarlig: Marianne Reinsbø og Helene Lauve Engedal

Ikke åpent for påmelding.

Finn andre kurs: