«Forsterket norskopplæring i barnehagen» metode og inspirasjon

Torsdag 20 oktober
09.00- 12.00

«Barn som skal lære norsk som andrespråk, vil ha større behov for at språklæringen tilrettelegges, enn barn som allerede har norskspråklig kompetanse» (Høigård, Mjør og Hoel 2009)

Kunnskap om barns språkutvikling.

Norsk som morsmål og norsk som andrespråk.

Hvordan et godt språkmiljø kan gjøre en forskjell for alle i barnehagen.

Inspirasjon og metoder til språkarbeidet, «Språksamling»

Faglig og forskningsbasert forståelse for de pedagogiske metodene.

Enkel servering i pausen

NB: Samme innhold som kursdagen 1.nov

Kurssted: Rom Futurum.

Adresse: Wergelandsgate 9 i Drammen, 1. etasje,

Varighet: 3 timer

Ansvarlig: Marianne Reinsbø og Helene Lauve Engedal

Påmeldte: 53/180

Logg inn for å se påmeldte

Finn andre kurs: